Stoftvirvlar

Vid soligt väder under främst våren och försommaren kan stoftvirvlar uppstå över kraftigt soluppvärmd mark. Den heta och därför lätta luften ger sig av uppåt och i denna uppåtgående luftström bildas ibland virvlar, som börjar vid markytan och sedan arbetar sig uppåt till några tiotals meters höjd.

Oftast är stoftvirvlarna små och beskedliga men de kan ibland bli kraftigare, uppåt 50 meter höga och 25 meter breda, och nå minst stormstyrka, 25 m/s, varvid de kan skada hus och fälla enstaka träd. Speciellt starka tycks de bli om det är så gott som vindstilla i övrigt.

Stoftvirvlar är inte direkt ovanliga i vårt land, men vanligast är de i ökentrakter, där de rör upp sand och stoft, därav den engelska beteckningen "dust devil". Stoftvirveln kan rotera åt vilket håll som helst och kallas i folkmun ibland även landdjävul.

Förväxla inte stoftvirvlar med tromber

Det är viktigt att skilja stoftvirvlar från tromber, en kraftfullare virvelvind som uppstår i samband med Cumulonimbus (bymoln). Stoftvirveln bildas vid soligt, torrt väder och under i övrigt lugna förhållanden. Stoftvirveln bildas vid markytan till skillnad från tromben som istället växer ner mot marken från undersidan av åsk- eller bymoln.

De äldre begreppen småtromb (för stoftvirvel) respektive stortromb bör undvikas då de inbjuder till förväxling av två till uppkomsten helt olika virvelvindar.

Stoftvirvlar över vatten kallas vattendjävlar

En ovanligare form av stoftvirvel är en vattendjävul, en beteckning för en stoftvirvel som kommit ut över en sjö, så att vatten sugs upp i luften.

Praktiskt taget alla vattendjävlar bildas över land, då det endast är där som den nödvändiga förutsättningen i form av en kraftigt soluppvärmd markyta uppfylls. När virveln väl bildats, kan den dock uppenbarligen överleva en god stund även över en vattenyta.

Stoftvirvel
En liten stoftvirvel uppstår och fåglarna lyfter

Berättelser från ögonvittnen

Stoftvirvel och vattendjävul utanför Ammer i Jämtland

Matz Flodin har gett oss denna skildring från den 6 augusti 1999 vid Höksbergstjärn, nordväst om Ammer i Jämtland:

"Plötsligt påkallade ett kraftigt vinande ljud min uppmärksamhet. Det kom från ett kalhygge norr om tjärnen. Tre björkar stående där vajade fram och tillbaka och lägre vegetation böjdes undan. Ljudet tilltog och den nu synliga virveln med en diameter av kanske 3-5 m brakade ut i sjön och drog upp en stor pelare av vatten. Det är svårt att bedöma vattenpelarens höjd, men det var mycket imponerande och skrämmande. Vilken kraft. Kanske någonstans mellan 3-6 m.

När virveln vandrat ut i tjärnen en liten bit ökade den i diameter och förlorade kraft, vattnet åkte tillbaka ner i sjön. Den vandrade så rakt över tjärnen men när den kom över till fast mark tilltog den och vandrade upp i granskogen. Den såg nu mjölkvit ut och blev ytterst kraftfull.

Granskogen vajade betänkligt, en gran knäcktes. Den synliga delen av virveln var nu ovanför grantopparna! Plötsligt tystnade ljudet och virveln försvann. Vi kunde inte avgöra om den fortsatt genom skogen eller tynat bort."

Stoftvirvel fångad på film utanför Leksand

När Benke Heed och hans son Loke i Leksand 13 maj 2017 var på väg hem till farmor så fick de plötsligt se en stoftvirvel närma sig.
Källa: Loke Heed

Vattendjävul på sjön Storträsk i Norrbotten

Ännu en berättelse har vi fått från Christina Sandberg som också lyckades fotografera fenomenet.

Stoftvirvel över sjön Storträsk i Norrbotten den 30 juli 2011
Här syns effekten av den stoftvirvel som kom ut över sjön Storträsk i Norrbotten den 30 juli 2011. Foto Christina Sandberg

"Jag och min man var med om en märklig händelse lördag 30/7 mitt på dagen i Grubbnäsudden vid sjön Storträsk i Norrbotten. Det var soligt fint väder och så gott som vindstilla ute.

Jag satt vid stugan och läste och hörde att det plötsligt började låta som forsande vatten. Då ser jag att vattnet snurrar/forsar runt i en väldigt stor ring på sjön en liten bit från land. I övrigt var allt stilla. Det varade några minuter, sen blev det lugnt igen."