Tromber och fallvindar i Sverige 1990-1999

Jämfört med 2000-talet så finns inte lika många dokumenterade fall med tromber och kraftiga fallvindar under 1990-talet. I viss mån kan nog detta förklaras med en ökad bevakning medierapportering av tromber och andra fenomen på senare år. Flera av 1990-talets tromber är dock meteorologiskt intressanta. År 1996 förekom en för årstiden ovanligt kraftig tromb så sent som i november. År 1990 uppträdde en tromb redan i februari. År 1993 skedde det senast kända dödsfallet i Sverige i samband med tromber eller kraftiga fallvindar ur bymoln.

Tromber under år 1998 och 1999

Från trombsäsongerna 1998 och 1999 är endast några trombiakttagelser kända.

9 augusti 1999 En tromb skadade ett flertal hus och träd i ett villaområde och på en golfbana på Lidingö.

13 augusti 1999 Tromber observerades i Blekinge skärgård.

17 augusti 1999 I trakten av Värmdö i Stockholms skärgård observerades under morgonen den 17 augusti inte mindre än 15 tromber över hav, därav som mest 4 stycken samtidigt.

19 eller 20 augusti 1999 En tromb observerades vid Lau backar på Gotland.

Tromber under år 1997

Sommaren 1997 var en av de allra varmaste och dessutom förekom ett antal spektakulära skyfall. Det var även några fall med kraftiga tromber (eller fallvindar). Ett av dessa inträffade så pass sent på säsongen som den 1 oktober.

14 juli I Stenstorp i Västergötland blåste två tak bort, troligen i samband med en tromb.

20 juli Vid Grötö i Bohuslän observerades en tromb till havs.

31 juli En ladugård totalförstördes av en tromb i Rödja öster om Sävsjö i Småland.

31 juli I centrala Nässjö fälldes ett antal träd i samband med en tromb.

augusti (okänt datum) I Torstuna och några andra platser utanför Enköping skadades flera ladugårdar och andra byggnader av en tromb (alternativt kraftiga fallvindar).

31 augusti I Norrfjärd norr om Söderhamn i Hälsingland knäcktes ett stort antal träd när en tromb (eller möjligen fallvindar) drog in från havet.

1 oktober I Valinge i Halland förstördes två ladugårdar av en tromb.

Tromber under år 1996

Det mest minnesvärda under trombsäsongen 1996 var de två kraftiga tromber som drog fram genom Västergötland respektive Småland så sent på säsongen som den 6 november. Dessa tromber var minst lika kraftiga som de kraftigaste tromber som brukar uppträda under sommarmånaderna.

4 september Ett par tromber observerades till havs utanför Simrishamn i Skåne.

6 november I Moheda nordväst om Växjö knäcktes ett antal stora träd på kyrkogården, takplåtar slets ner, fönsterrutor krossades och ett par bilar vältes av en kraftig tromb. Nästan 5 000 hushåll blev strömlösa.
En minst lika kraftig tromb drog samma dag fram över Åsle öster om Falköping. Där totalförstördes tre ladugårdar och trombens verkningar kunde följas över en sträcka på cirka fem kilometer. Trombernas verkningar dokumenterades senare av SMHI-personal (Väder och Vatten november 1996).

Tromber under år 1995

Trombsäsongen 1995 var rätt beskedlig men exempelvis i samband med en tromb i Sexdrega i Västergötland rapporterades en del skador.

31 maj I Sexdrega i Västergötland drog en tromb fram som knäckte träd, förstörde ett växthus och krossade trädgårdsmöbler.

1 juni En tromb fällde skog i Tännäs i Härjedalen.

18 juni En tromb observerades över sjön Tisnaren på gränsen mellan Östergötland och Sörmland.

8 juli I samband med en kallfrontspassage över Uppland rapporterades en tromb från Hallstavik och förstadium till en tromb från Gimo.

2 augusti En tromb rapporterades av klimatobservatören i Svaneholm i Värmland.

10 augusti En tromb rapporterades från Hofors i Gästrikland.

17 november I samband med det mycket svåra snöovädret den 17 november 1995 finns även ett par rapporter om tromber med trädfällning i trakten av Sävsjö och vid Ljunga motell nordväst om Jönköping.

Tromber under år 1994

Efter den på många håll rekordvarma julimånaden 1994 rapporterades ett rätt stort antal tromber i slutet av juli och i august. De värsta skadorna rapporterades från Bollnäs den 29 juli. Den 9 augusti iakttogs ett ovanligt stort antal tromber på Östersjön.

29 juli I samband med ett häftigt åskväder drabbade en tromb centrala Bollnäs. Hundratals träd knäcktes och tak slets bort, bland annat ett större tak på ett hyreshus.

29 juli En tromb fällde träd och skadade hustak i Dalfors i östra Dalarna.

4 (ev. 3) augusti En tromb rapporterades från Vänge på Gotland. Inga detaljer är kända.

9 augusti Sex tromber iakttogs samtidigt vid Gotska Sandön.

9 augusti Fyra tromber iakttogs samtidigt vid Utö vid Sörmlandskusten.

9 augusti Trombrapport från Svenska Högarna.

13 augusti En tromb iakttogs söder om Ölands södra grund.

14 augusti En tromb iakttogs öster om Östergarn på Gotland.

Tromber och fallvindar under år 1993

Under den kyliga sommaren 1993 var det ett litet antal rapporter om tromber och fallvindar i samband med bymoln. Ett tragiskt undantag var dock en händelse i södra Dalarna den 10 juli. Då omkom en sexårig flicka och detta är det senast kända exemplet på dödsfall i Sverige i samband med tromber eller fallvindar.

7 juli Väderobservatörerna i Hoburg på sydligaste Gotland iakttog fyra tromber till sjöss.

16 oktober En tromb svepte förbi Mollösund och in över Lyrön i Bohuslän. En sjöbod blåste i vattnet och ytterligare några andra byggnader skadades.
 

Fallvindar

10 juli I samband med ett våldsamt hageloväder i sydligaste Dalarna förekom mycket kraftiga fallvindar ur bymolnen, vilket dokumenterades av klimatobservatören i Brovallen. En ladugård rasade samman, elledningar revs ner och hundratals träd fälldes. Strax nordost om byn Bäsinge omkom en sexårig flicka av ett fallande träd.

Tromber under år 1992

Trots att det förekom ett par mycket häftiga sommaroväder 1992, så var trombrapporterna få.

14 juli Väderobservatörerna i Glommen och Nidingen i Halland rapporterade med någon timmes mellanrum iakttagelser av tromb. Oklart om det rör sig om samma, eller kanske troligare, flera olika tromber.

28 augusti En tromb rapporterades från Barva i Hälsingland.

28 augusti En förmodad tromb rapporterades av klimatobservatören i Lima i Dalarna.

Tromber och fallvindar under år 1991

Det finns få kända rapporter om tromber och fallvindar under säsongen 1991.

30 mars (påskafton) En ladugård i Åby utanför Uppsala totalförstördes av en tromb eller fallvindar i samband med en kallfrontspassage.

11 juli I trakten av Knätte utanför Ulricehamn lyfte en tromb av ett ladugårdstak.

10 augusti Söder om Österbybruk i Uppland orsakade kraftiga fallvindar närmast total förödelse inom vissa begränsade skogsområden.

Tromber under år 1990

Även om antalet kända trombrapporter under år 1990 är få så är de meteorologiskt intressanta. Det rör sig dels om en ovanligt tidig trombrapport i februari, dels en ovanligt kraftig tromb i sydvästra Värmland i augusti.

20 februari Ett tak slets bort från ett sjukhem i Kramfors av vad som förmodligen var en tromb.

16 augusti En mycket kraftig tromb drog fram över en drygt två mil lång sträcka mellan Blomskog och Holmedal i sydvästra Värmland. Tromben var omkring 100 meter i bred och orsakade inom vissa områden nästan total trädfällning. Även ett antal fastigheter skadades. Svårast drabbades byarna Ingebyn, Torkilsbyn, Näs, Hän och Hällesrud.