Tromber och fallvindar i Sverige 2010-2014

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan förbli helt okända. Tack vare nya dokumentations- och kommunikationsmedia är det troligen numera ett större antal iakttagelser av tromber som blir allmänt kända. Men förmodligen finns fortfarande ett visst mörkertal när det gäller antalet tromber.

Här följer en sammanställning över kända tromber under åren 2010-2014.
I de fall det saknas fotodokumentation av själva tromben finns alltid en viss osäkerhet om det handlar om en äkta tromb eller mycket kraftiga vindbyar från bymoln. Även om det finns fotodokumentation av den molnslang (tuba) som brukar förknippas med en äkta tromb, så saknas ofta verifierade rapporter om skador på marken eller tecken på att vatten sugits upp från en havsyta. Om en luftvirvel inte når ner till marken/havsytan så är tuba en bättre beteckning än tromb.

Tromber och fallvindar under år 2014

Under trombsäsongen 2014 kom det in drygt 40 rapporter om tromber och/eller mycket kraftiga fallvindar i samband med åskväder. Många av dessa var mycket lokala fenomen, men några hade allvarligare karaktär. Till exempel mycket omfattande trädfällning i området kring Sunne och Fryken i Värmland den 4 augusti samt stora skador på trädbestånd vid Björköby i Småland den 27 juli. I båda fallen verkar det snarast ha handlat om kraftiga fallvindar och inte tromber. Den sista kända trombiakttagelsen gjordes så pass sent på säsongen som den 12 oktober i Västergötland.

15 maj En tromb iakttogs utanför Lund. Inga skadeverkningar är kända och det är inte helt säkert att den nådde ända ner till marken.

6 juni Utanför Öckerö i Bohuslän observerades två tromber över hav.

9 juni I samband med hagelskurar och åskväder bildades en tromb som vid Storsjön i Sandviken slet med sig båtar och skadade båthus. Som kuriosa kan noteras att samma datum ett år tidigare iakttogs också en tromb över Storsjön i Gästrikland (se nedan).

20 juni Under midsommarafton drog en tromb in över sydvästra Skåne från Öresund. Det finns inga rapporter om nämnvärd skadegörelse på marken.

22 juni Minst tre tromber siktades över hav nära Tjörn i Bohuslän.

22 juni Från Helsingborg observerades en tromb över Öresund.

22 juni En tromb eller åtminstone molnslang observerades i Malmö. Det är osäkert om den nådde ända ner till marken.

22 juni En tromb siktades vid Linghem i Östergötland. Det är inte helt klart om den nådde ända ner till marken.

27 juni Vid Getterön nära Varberg observerades upp till sju tromber över Kattegatt.

2 juli En tromb observerades vid Fyrudden i Gryts skärgård i Östergötland.

Tromb vid Fyrudden i juli 2014
Tromb vid Fyrudden den 2 juli 2014 Foto Erik Engström

8 juli En tromb (eller möjligen fallvindar) fällde en hel del träd i Charlottenberg i Värmland, bland annat ett som föll över ett flerfamiljshus. Inga människor kom till skada.

15 juli I Ljusne i Hälsingland kastade en tromb, alternativt fallvindar, en studsmatta cirka 50 meter in på en granntomt.

24 juli En tromb drog fram över trakten kring Övre Fryken i Värmland. Bland annat drabbades Lysviks camping.

26 juli En tromb vid Dalsjön, nära Borås i Västergötland, fällde en del träd.

26 juli I närheten av Grästorp i Västergötland fälldes en del träd av en tromb och en del egendom i en villatomt skadades.

30 juli Vid Österby brygga söder om Enköping fälldes träd och hustak slets av i samband med en tromb (eller eventuellt fallvindar).

Trombskador i Österby i juli 2014
Skador efter tromb vid Österby brygga den 30 juli 2014 Foto Hans Högblom
Trombskador i Österby i juli 2014
Skador efter tromb vid Österby brygga den 30 juli 2014 Foto Hans Högblom

4 augusti En tromb (eventuellt fallvindar) drog fram över Dimbo och Ekedalen väster om Tidaholm i Västergötland. Åtskilliga träd fälldes och ett antal hushåll blev strömlösa.

5 augusti En tromb drog fram över Västland i nordligaste Uppland. Ett tiotal träd fälldes och några mindre byggnader skadades.

7 augusti Under morgontimmarna drog en tromb fram över ön Losten i Stockholms skärgård. Ett stort antal träd fälldes och hus skadades. Trombskadorna bildade en gata som var cirka 40 meter bred och omkring 200 meter lång. Att det i det här fallet verkligen rörde sig om en tromb bekräftas av ögonvittnen som kunde se tromben dra bort över Saxarfjärden samt av filmsekvensen nedan.
 

Videoklipp som visar tromben som passerar över ön Losten den 7 augusti 2014.
Källa: Gustaf Selin

8 augusti En tromb iakttogs över Hanöbukten.

11 augusti siktades tre molnslangar strax norr om Smygehuk i Skåne. De iakttogs även av många andra personer på Söderslätt. Åtminstone en av molnslangarna nådde marken. Att den ena verkar ta tag i kyrktornet är en effekt av perspektivet. 

Tromber över Södra Åby, strax norr om Smygehuk strax efter kl 20 den 11 augusti 2014.
Tromber över Södra Åby, strax norr om Smygehuk strax efter kl 20 den 11 augusti 2014. Foto Håkan Persson
Tromb över Södra Åby, strax norr om Smygehuk strax efter kl 20 den 11 augusti 2014.
Tromb över Södra Åby, strax norr om Smygehuk strax efter kl 20 den 11 augusti 2014. Foto Håkan Persson

12 augusti Från Digerhuvud på nordvästra Fårö siktades en tromb över havet omkring klockan 17.25. På första bilden nedan syns tydligt molnet som tromben är kopplad till och på nästa bild skymtar svagt att den rör upp vattnet.

14 augusti Vid Tofta söder om Visby iakttogs flera tromber ute till havs.

15 augusti Ytterligare en tromb siktades över hav vid Fårö.

16 augusti Två tromber iakttogs över Vättern från SMHIs nederbördsstation vid Vadstena kloster. En likadan iakttagelse gjordes från ett fågeltorn vid Tåkern. Möjligen rör det sig om samma tromber.

17 augusti Två tromber iakttogs över hav vid Gotska Sandön.

Tromb vid Gotska Sandön
Tromb över havet vid Gotska Sandön den 17 augusti 2014. Foto Tomas Engblom

19 augusti En tromb iakttogs över hav norr om Hunnebostrand i Bohuslän.

21 augusti En tromb iakttogs över hav vid Farstugrunden utanför Luleå.

21 augusti En tromb gick in över Marstrand i Bohuslän och orsakade skador på segelbåtar m.m.

23 augusti En tromb iakttogs söder om Lysekil i Bohuslän. Inga skadeverkningar är kända.

23 augusti Vid Storön nordost om Härnösand iakttogs två tromber över hav.

31 augusti Vid Falsterbo i Skåne iakttogs en tromb över hav och därjämte två molnslangar (tubor).

25 september I samband med åskväder längs västkusten bildades en tromb som blandat annat rev ner takpannor från en fastighet i Edshultshall på Orust. Ögonvittnen iakttog en snurrande rörelse hos fenomenet, vilket gör det sannolikt att det faktiskt rörde sig om en tromb och inte fallvindar.

12 oktober En tromb förstörde en lada och skadade en ladugård utanför Igelstorp öster om Skövde i Västergötland.
 

Fallvindar

26 juli Kraftiga fallvindar i samband med åskväder (alternativt en tromb) fällde en hel del träd i Sikhall i Dalsland.

26 juli Vid Väröbacka i Halland fälldes ett tjugotal stora tallar i samband med fallvindar. Bland annat knäcktes några träd som tidigare överlevt de stora stormarna Gudrun och Per.

27 juli Kraftiga fallvindar i samband med åskväder (alternativt en tromb) fällde ett stort antal träd i Björköby mellan Nässjö och Vetlanda i Småland.

3 augusti I samband med fallvindar från åskmoln drabbades några fastigheter i Lyby utanför Hörby i Skåne av fällda träd, skador på tak och en garageport m.m.

4 augusti Kraftiga fallvindar från åskmoln (möjligen en tromb) fällde minst ett dussintal träd i Seglora utanför Borås.

4 augusti Vad som förmodligen var kraftiga fallvindar från åskmoln fällde träd och slet av ett tak från ett flerfamiljshus i Kristinehamn i Värmland. SMHI fick även en rapport från Deje i Värmland om kraftiga vindar och ett fällt träd.

4 augusti Kraftiga fallvindar över Sunne och Fryken skadade cirka 400 000 kubikmeter skog. Ett tak vid Sunne järnvägsstation blåste av. Vid SMHIs automatstation i Sunne registrerades vindbyar upp till 17,4 m/s mellan klockan 16 och 17.

5 augusti Kraftiga fallvindar i samband med hagel- och åskskurar fällde ett antal träd i Paksuniemi, cirka två mil öster om Kiruna.

6 augusti Kraftiga fallvindar från åskmoln (alternativt en tromb) fällde ett stort antal träd i trakten av Högsby i östra Småland. Nedfallna träd orsakade bland annat urspårning av ett par vagnar i ett godståg.

Tromber och fallvindar under år 2013

Inledningen av trombsäsongen 2013 var ganska odramatisk med enstaka iakttagelser av tromber huvudsakligen över hav och insjöar. Men under de första veckorna i augusti gjordes ett flertal iakttagelser av tromber, de flesta i västra Götaland. Ett par av dessa tromber orsakade en hel del skador på skog i Småland. Säsongen avslutades med ganska sent med en iakttagelse av en tromb i Skåne den 3 november.

9 juni En tromb iakttogs över Storsjön i södra Gästrikland.

15 juni I samband med en kallfront med åska iakttogs en tromb över vatten vid Getteröns fågelreservat utanför Varberg. Samma dag iakttogs en tromb över vatten även vid Mölle i Skåne.

15 juni I Vänersborg orsakade häftiga vindbyar en del skador, bland annat knäcktes en del träd. Det är osäkert om det i det här fallet rör sig om kraftiga fallvindar ur bymoln eller en tromb. Tromber förekom vid västkusten samma dygn (se ovan).

28 juni Observatören i Falsterbo i Skåne iakttog två mindre tromber över hav söder om Måkläppen.

30 juli Vid middagstid gjordes flera iakttagelser av tromber över Laholmsbukten i södra Halland.

Tromb utanför Laxvik i Halland den 30 juli 2013
Tromb över Laholmsbukten utanför Laxvik i sydligaste Halland den 30 juli 2013. Foto Sargon Barkarmo Förstora Bild
Tromb utanför Påarp i Halland den 30 juli 2013
Dubbla tromber över Laholmsbukten iakttagna från Påarp i sydligaste Halland den 30 juli 2013. Foto Anna Maria Larsson

3 augusti En tromb (eller möjligen kraftiga fallvindar ur bymoln) fällde en del träd i Bakerabo på Bolmsö i Småland.

6 augusti En tromb förstörde ungefär 100 hektar skog i Nöbbele mellan Eksjö och Tranås i Småland.

6 augusti En tromb (eller eventuellt kraftiga fallvindar ur bymoln) orsakade skadegörelse i en villaträdgård i västra delen av Karlstad.

10 augusti En tromb som bildats över hav drog in över Skreanäs, Falkenberg och slet bort en del takpannor.

11 augusti En tromb iakttogs över hav väster om Landsort i Sörmland.

12 augusti En tromb iakttogs i Onsala i nordligaste Halland.

13 augusti En (eventuellt flera) tromber iakttogs över hav utanför Falkenberg.

13 augusti En tromb observerades i Söndrum väster om Halmstad.

13 augusti I Göteryd utanför Älmhult i Småland fällde en tromb skog i ett mer än hundra meter långt och cirka åtta meter brett stråk.

Fälld skog efter en tromb som drabbade Göteryd i Älmhult i Småland 13 augusti 2013. Bilden tagen dag
Fälld skog efter en tromb som drabbade Göteryd, Älmhults kommun i Småland, den 13 augusti 2013. Bilden tagen dagen efter. Foto John Nordh / Smålandsposten

14 augusti En tromb observerades över hav utanför Visby på Gotland.
 

Fotografen Lars Lundqvist lyckades filma inte bara tromben utan samtidigt även en bit av en regnbåge.

19 augusti En mindre tromb observerades över hav utanför Marstrand i Bohuslän.

24 augusti Söder om Gotska Sandön observerades omkring klockan 15 en tromb som drog upp vatten från havsytan.

24 augusti Observatören i Falsterbo i Skåne iakttog en tromb över hav söder om Måkläppen.

19 september Väderobservatören vid Svenska Högarna iakttog en tromb.

28 september En tromb iakttogs över hav vid Stora Fjäderägg vid Västerbottenskusten.

Tromb vid Stora Fjäderägg den 28 september 2013.
Tromb över hav vid Stora Fjäderägg vid Västerbottenskusten den 28 september 2013. Foto Jan Lindström Förstora Bild

 

3 november Vid Limhamn i Skåne gjordes en kortvarig iakttagelse av en tromb.
 

Fallvindar

3 augusti I samband med en kallfrontspassage förekom häftiga vindbyar i trakten av Värnamo i Småland. Bland annat bröts en del träd av. Ett av dessa föll över en järnväg vilket orsakade en tågurspåring. Eftersom träden huvudsakligen fällts åt ett och samma håll så var det troligen fråga om fallvindar ur bymoln och inte en tromb.

Tromber under år 2012

Trombsäsongen 2012 får anses som ovanligt aktiv med trombrapporter från början av juni till början av september. Den kraftigaste tromben var förmodligen den som drog fram söder om Lidköping den 28 juli. Den tromben var speciell även i det avseendet att den registrerades av SMHIs automatstation i Hällum.

2 juni En tromb, i ett skede kan det ha rört sig om tre tromber, iakttogs från flera platser mellan Glommen och Varberg vid Hallandskusten. Tromben verkar huvudsakligen ha hållit sig över vatten. För årstiden förhållandevis varmt vatten i Kattegatt kan möjligen ha bidragit till att tromben bildades.

Tromb utanför Glommen i Halland på morgonen den 2 juni 2012.
Tromb utanför Glommen i Halland på morgonen den 2 juni 2012. Foto Lars Wikander

12 juli Ett bostadsområde i Höganäs i Skåne berördes av en tromb, som bland annat förstörde en trädgårdssoffa och en studsmatta.

19 juli En tromb iakttogs mellan Varberg och Falkenberg. Inga uppgifter om skadeverkningar är kända.

28 juli I samband med en intensiv kallfront som passerade österut över Götaland bildades vid 19-tiden en tromb som berörde bland annat samhällena Hällum, Saleby och Örslösa söder om Lidköping i Västergötland. I fråga om skadeverkningar var detta kanske den värsta tromben under 2012. I Hällum slets taket av från en ladugård. I trakten av Saleby uppstod skador på minst fyra fastigheter. I Örslösa demolerades ett garagebygge och ett skjul blåste över till en granntomt. Tromben är intressant även av det skälet att SMHIs automatstation i Hällum registrerade vindbyar på 35 m/s. Det är svenskt byvindsrekord för juli månad (fjällstationer undantagna).

31 juli En tromb iakttogs både från Östra Grevie och Svedala i sydvästra Skåne. Inga skador är kända.

31 juli Det finns flera uppgifter om tromber i Blekinge vid månadsskiftet juli/augusti 2012. Bland annat en dokumenterad iakttagelse utanför Nogersund i sydvästra Blekinge den 31 juli. Inga skadeverkningar är kända.

7 augusti En tromb iakttogs från Getryggens sydsluttning i närheten av Storulvåns fjällstation ungefär klockan 16.30. Inga skador är kända.

Tromb söder om Storulvåns fjällstation 7 augusti 2012.
Tromb söder om Storulvåns fjällstation 7 augusti 2012. Foto Foto: Erik Sandelin

9 augusti En tromb iakttogs ute över hav och kan kortvarigt ha nått in över Östra stranden i Halmstad innan den upplöstes. Inga skadeverkningar är kända.

9 augusti En tromb, som under en kortare tid var en dubbeltromb, iakttogs över hav vid Kapellhamnsviken på norra Gotland. Tromben nådde inte in över land.

10 augusti En tromb iakttogs över hav utanför Hunnebostrand i mellersta Bohuslän. Tromben nådde förmodligen inte in över land.

17 augusti En tromb iakttogs från Kungsleden mellan Sälka och Singis i Kebnekaisefjällen. Inga skador är kända och det är inte helt säkert att tromben nådde ända ner till marken.

22 augusti En dubbeltromb bildades över hav och iakttogs från Ölands södra udde. Tromben kom inte in över land.

22 augusti Från Rävemåla i sydöstra Småland rapporterades en tromb. Iakttagelsen får stöd av radarbilder från aktuell tidpunkt.

Radareko i samband med tromb i Rävemåla 2012
Radarbild från klockan 13:45 den 22 augusti 2012. Ett krokformat radareko syns i trakten av Rävemåla i sydöstra Småland. Den typen av radareko är en indikation på att tromber kan ha förekommit. Förstora Bild

25 augusti Klockan 10.30 iakttogs en tromb i Skoghall i Värmland. Inga skadeverkningar är kända.

26 augusti En tromb iakttogs från Timrås golfbana. Inga skador är kända.

3 september Under eftermiddagen bildades en tromb över hav och rörde sig in över Ljusne söder om Söderhamn. Trombens varaktighet bedöms till 5-10 minuter. Förutom ett okänt antal omkullblåsta träd finns rapporter om takpannor som blåst bort från tak, krossade fönster på byggnader, studsmattor som blåst över villor och cyklar som kastats upp i luften.

Tromb i Ljusne (Söderhamns Kommun) den 3 september 2012 klockan 16.30
Tromb i Ljusne (Söderhamns Kommun) den 3 september 2012 klockan 16.30 Foto Daniel Sjöholm / Larm-Söderhamn.se
Karta över trombens rörelse.
Karta över trombens rörelse. Grafik: Daniel Sjöholm / Larm-Söderhamn.se

8 september Under kvällen bildades en tromb som fällde flera träd, bland annat över elledningen utmed järnvägslinjen mellan Karlstad och Kristinehamn. Det fick som följd att tågtrafiken blockerades och passagerare mellan Oslo och Stockholm fick ta buss en sträcka.

Tromber och fallvindar under år 2011

Trombsäsongen 2011 bjöd i huvudsak på tromber av svag eller måttlig styrka. Det värsta ovädret i samband med bymoln var ett fall av utbredda, kraftiga fallvindar över mellersta Norrland den 4 juni.

7 juli En tromb i Molkom i Värmland orsakade under kvällen nedblåsta träd och omkullvräkta gravstenar på Nyeds kyrkogård.

24 juli Från Sandhamn i Stockholms skärgård iakttogs en tromb ute över vatten. Inga skador är kända.

9 augusti En tromb iakttogs vid Skälderviken i Skåne. Inga skadeverkningar är kända.

10 augusti En tromb iakttogs över nordligaste Gotland. Inga skador är kända.
 


Tromben filmades från Furilden i nord-nordvästlig riktning.

12 augusti En tromb iakttogs över Hjälmaren. Inga skadeverkningar är kända.

22 augusti I Hedemora i Dalarna orsakade en tromb vid 19-tiden mindre skador i form av nedblåsta trädgrenar, målburar som flyttades på en fotbollsplan m.m.

27 augusti I Sutterhöjden mellan Molkom och Filipstad passerade en tromb som fällde flera hundraåriga träd.
 

Fallvindar

4 juni I samband med en markant kallfront, som passerade österut över norra Sverige, rapporterades stormbyar från Malå-Brännan i Lappland och Hemling i norra Ångermanland. Uppskattningsvis fälldes uppemot 100 000 kubikmeter skog, och 15 000 hushåll blev strömlösa.

Tromber under år 2010

Den tromb som förefaller ha orsakat störst skada under säsongen 2010 är en tromb som passerade byn Huljen i Medelpad den 22 juli.

21 juni Ett flertal personer iakttog en tromb över Lund. Inga skadeverkningar är kända och att döma av bilder är det osäkert om den nådde ner till marken.

22 juli Vid 13-tiden passerade en tromb över byn Huljen i Medelpad. Ett trettiotal träd fälldes och ett plåttak slets bort. Omkring 300 hushåll blev strömlösa.

29 juli Under eftermiddagen siktades en tromb över Öresund utanför Landskrona. Inga skador är kända.

29 juli En tromb (eller möjligen fallvind) rapporterades från Kääntöjärvi i nordöstra Lappland.

4 augusti En tromb siktades över Snasahögarna i Jämtland.

28 augusti En tromb bildades i närheten av Hindens grund i Vänern och kunde sedan observeras över vatten under ganska lång tid.

30 augusti En tromb bildades över Storsudret på södra Gotland. Inga skador rapporterades och det är osäkert om den nådde ända ner till marken.

19 september En tromb iakttogs över Lillsjön vid Ulvoberg i Lappland.