Tromber och fallvindar i Sverige 2015-2019

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan förbli helt okända. Tack vare nya dokumentations- och kommunikationsmedia är det troligen numera ett större antal iakttagelser av tromber som blir allmänt kända. Men förmodligen finns fortfarande ett visst mörkertal när det gäller antalet tromber.

Här följer en sammanställning över kända tromber under år 2015-2019.
I de fall det saknas fotodokumentation av själva tromben finns alltid en viss osäkerhet om det handlar om en äkta tromb eller mycket kraftiga vindbyar från bymoln.
Även om det finns fotodokumentation av den molnslang (tuba) som brukar förknippas med en äkta tromb, så saknas ofta verifierade rapporter om skador på marken eller tecken på att vatten sugits upp från en havsyta. Om en luftvirvel inte når ner till marken/havsytan så är tuba en bättre beteckning än tromb.

Tromber och fallvindar under år 2019

Säsongens första mer omfattande oväder var stråk med mycket kraftiga fallvindar som drabbade ett område väster om Mönsterås och norr om Nybro i östra Småland den 3 juni. Den 7 juni fälldes ett stort antal träd i Ydre i södra Östergötland.

3 maj Ett par tromber iakttogs över hav i närheten av Varberg.

5 maj I Västanbyn utanför Sandviken i Gästrikland vältes bland annat en lekstuga omkull av kraftiga vindar. Det är dock oklart om det handlat om en tromb, fallvindar eller liknande.

20 juni En tromb iakttogs i den norra utkanten av Norrköping. Inga skador är kända.

4 juli En tromb iakttogs över hav vid Norsta Auren på Fårö.

4 juli I Gillberga utanför Eskilstuna knäcktes ett femtontal träd av en sannolik tromb.

6 juli En tromb drog fram i centrala Falkenberg och en del träd knäcktes.

7 juli En tromb iakttogs vid Spexhultasjön söder om Nässjö i Småland.

8 juli En tromb iakttogs över Skälderviken i Skåne.

28 juli En tromb vid Dumme Mosse väster om Jönköping fällde flera träd och en bil skadades.

28 juli En tromb drog fram över i Stora Beddinge i södra Skåne och slet med sig två hustak vid en bondgård.

28 juli En tromb fällde många träd vid Hillringsberg i västra Värmland.

6 augusti En tromb iakttogs över sjön Mjörn utanför Alingsås i Västergötland.

6 augusti En tromb iakttogs över Kalmarsund ungefär i höjd med Borgholm.

Tromb över Kalmarsund den 6 augusti 2019
Tromb över Kalmarsund den 6 augusti 2019. Bilden är tagen från Borgholm på Öland omkring klockan 18.15. Foto Peter Ekfeldt Förstora Bild

6 augusti En tromb fällde en hel del träd längs strandkanten av Ätran i Halland.

8 augusti En tromb bildades över Öresund och iakttogs bland annat från Helsingborg.

14 augusti En tromb iakttogs över Vänern.

18 augusti En tromb fällde cirka 70 träd i naturreservatet Ängsö i Västmanland. Även flera byggnader i ett av Ängsös torp skadades.

18 oktober En tromb (eller möjligen fallvindar) fällde ett par träd i Aneboda i Småland.

Fallvindar

3 juni I samband med en intensiv åskfront förekom stråk med mycket kraftiga fallvindar i ett område väster om Mönsterås och norr om Nybro i östra Småland. Ett antal träd knäcktes och skador på både byggnader och fordon rapporterades. Bilder som visar hur träd fallit i samma riktning tyder på att det i det här fallet rört sig om fallvindar och inte tromber.

5 juni Fallvindar, alternativt en tromb, orsakade trädfällning i Väring norr om Skövde i Västergötland.

7 juni I samband med fallvindar (eller eventuellt en tromb) mellan Torpa kyrka och Dalbylandet i Ydre i Östergötland fälldes ett stort antal träd i stråk över ett sammanlagt 20 hektar stort område. Området med störst skador täckte tre hektar och det förekom skadegator upp till ett par kilometer långa.

26 juni I trakten av Hillerstorp i nordvästra Småland fälldes ett antal träd i samband med kraftiga fallvindar under ett åskväder. Något liknande verkar vid ungefär samma tid ha inträffat mellan Emmaboda och Vissefjärda i östra Småland.

28 juli I Borgstena i Västergötland fälldes ett antal träd av fallvindar eller alternativt en tromb.

29 juli Utanför Ljungsbro i Östergötland fälldes ett 30-tal träd i samband med kraftiga fallvindar eller alternativt en tromb.

10 augusti Kraftiga fallvindar (eller eventuellt en tromb) fällde ett antal träd och slet av ett ladugårdstak i närheten av Lönsboda i norra Skåne.

11 augusti Kraftiga fallvindar, alternativt en tromb, fällde träd på en villatomt i Norrtälje.

5 september I Gransel, nära Vidsel i Norrbotten, fälldes ett stort antal tallar av fallvindar över ett cirka 100 meter brett område.

Tromber och fallvindar under år 2018

Trombsäsongen 2018 inleddes ganska tidigt med en rapporterad tromb i Värnamo den 27 april. I samband med det högtrycksbetonade högsommarvädret var trombrapporterna ganska få, men de ökade i antal i början av augusti. De kraftigaste skadorna verkar ha varit i samband med en eller flera tromber i norra delen av Alingsås kommun den 11 augusti samt fallvindar eller tromber i gränstrakterna mellan Östergötland, Sörmland och Närke den 21 september.

27 april Under morgontimmarna drog en tromb fram över Värnamo i Småland. Flera byggnader skadades, bland annat slets delar av taket till Ica Kvantum bort.

11 maj En tromb som under kvällen drog in över Vårdsberg utanför Linköping drog med sig ett partytält och knäckte 7-8 träd.

30 juli En tromb drog fram över Färingsö väster om Stockholm. Träd knäcktes, trädgårdsmöbler kastades omkring med mera.

4 augusti En tromb iakttogs till havs i närheten av Grönskär i Stockholms skärgård.

6 augusti Flera tromber observerades över hav utanför Fårö.

Tromb vid Fårö den 6 augusti 2018
Tromb vid Ekeviken på norra Fårö den 6 augusti 2018. Foto Malva Lindborg Förstora Bild

11 augusti Ett flertal tromber siktades vid Blekingekusten, de flesta troligen över hav.

11 augusti En eller flera tromber siktades utanför Sydskånes kust.

11 augusti En tromb iakttogs vid Tylösand i Halland.

11 augusti I Upplo och Vikaryd nära Alingsås skadades flera hus och bilar av en eller möjligen flera tromber. Det fälldes även en hel del träd i området.

13 augusti En tromb iakttogs i närheten av Malmö.

24 augusti En tromb som drog in från havet välte träd, en husvagn m.m. på en campingplats vid Gudingebadet utanför Västervik.

26 augusti Från Gesundaberget iakttogs en tromb över Siljan.

27 augusti En tromb iakttogs över Öresund i närheten av Malmö.

27 augusti En tromb orsakade mindre skador i ett par villaträdgårdar i Helsingborg.

21 september En tromb drog fram över Borringe säteri i Östergötland med skador på träd och byggnader.

21 september En tromb drog fram över Tånghult i östra Småland. Ett antal träd fälldes och el- och teleledningar skadades.

26 oktober En tromb slet loss några takpannor från en villa i Billesholm i västra Skåne.

Fallvindar

17 juli Kraftiga fallvindar i samband med åskväder (eventuellt tromb) fällde en del träd i västra Blekinge.

27 juli I närheten av Varbro i Sörmland knäcktes ett antal grova aspar av kraftiga fallvindar.

28 juli En omfattande trädfällning inträffade i trakterna av Kosta och Orrefors i Småland. Troligen orsakades den av kraftiga fallvindar, men ingen ögonvittnesskildring är känd.

8 augusti Kraftiga fallvindar, eller möjligen en tromb, fällde ett par träd och slet med sig cyklar och utemöbler vid Öjaby camping i Växjö.

10 augusti Kraftiga fallvindar, möjligen en tromb, fällde ett stort pilträd mitt inne i ett bostadsområde i Gunnebo i östra Småland.

10 augusti Vad som troligen var kraftiga fallvindar fällde en del träd och orsakade även andra skador vid Stenåsa camping på Öland.

21 september Flera fall med fallvindar eller tromber orsakade betydande trädfällning i gränstrakterna mellan Östergötland, Sörmland och Närke.

Tromber och fallvindar under år 2017

Trombsäsongen 2017 var ganska beskedlig, sannolikt delvis på grund av det rätt svala vädret under sommaren.

19 maj En tromb ute över Kattegatt observerades från Galtabäck söder om Varberg omkring kl 21.25.

25 juni En tromb slet av ett tak till ett uthus i Äppelbo i Dalarna. Möjligen kan samtidigt ytterligare någon tromb ha förekommit i Dalarna, dock utan kända skador.

3 augusti En tromb iakttogs i närheten av Skellefteå i Västerbotten.

Tromb i Skellefteå
Tromb i trakten av Skellefteå den 3 augusti 2017 Foto Emilie Rehnqvist

19 augusti En tromb iakttogs vid Känsö i Göteborgs södra skärgård.

17 september En tromb iakttogs i närheten av Nidingen utanför Hallandskusten.

Tromber och fallvindar under år 2016

Trots det rätt kyliga vädret under våren så inleddes trombsäsongen ovanligt tidigt med en skånsk tromb den 23 april. Säsongens klart trombrikaste dygn var den 30 juli med minst fem olika trombiakttagelser från Skåne i söder till Dalarna i norr. Störst skador verkar ha drabbat ett skogsområde utanför Vrigstad i Småland under midsommardagen. I det fallet är det osäkert om det rör sig om en tromb eller fallvindar.

23 april En tromb iakttogs i Älleköpinge utanför Åhus i Skåne.

12 juni En tromb iakttogs i närheten av Halmstad.

25 juni I Oskarström i Halland knäcktes under midsommardagen en del träd och stolpar av en tromb eller möjligen kraftiga fallvindar från åskmoln.

26 juni En tromb knäckte 20-30 träd och slet av ett mindre tak i Södra Fjälla söder om Linköping.

2 juli En eller möjligen flera tromber iakttogs i Landskrona. Inga större skadeverkningar är kända.

10 juli En tromb (eller möjligen kraftiga fallvindar från bymoln) fällde ett antal träd över väg 49 mellan Varnhem och Skövde.

11 juli En, eller möjligen två, tromber drog fram i trakten av Sollentuna och Täby.

26 juli I Lundby sydost om Norrköping fälldes ett dussintal träd och några fastigheter skadades av en tromb eller eventuellt fallvindar i samband med en våldsam hagelskur.

29 juli Vid Bohuskusten iakttogs en eller eventuellt flera tromber.

30 juli Vid Mölle i Skåne iakttogs samtidigt två tromber över hav.

Tromb i Mölle
Tromb över Öresund iakttagen från Mölle hamn. Foto Peter Ardenfors Förstora Bild

30 juli Vid Slimminge i sydöstra Skåne iakttogs flera tromber över land. Inga skador är kända och det är osäkert om mer än en eller två nådde ända ner till marken.

30 juli I trakten av Stigtomta och Nykyrka i Sörmland iakttogs en tromb. Inga skador är kända.

Tromb i Stigtomta
Tromb i trakten av Stigtomta och Nykyrka i Sörmland den 30 juli 2016. Den här tromben i Sörmland verkar under ett skede haft en tydligt böjd form, vilket framgår av flera iakttagelser. Foto Mårten Josjö Förstora Bild

30 juli I Bingsjö i Dalarna fälldes ett tjugotal träd av en tromb.

30 juli Vid Tynningö i Stockholms skärgård välte en tromb grenar, tunga trädgårdsmöbler med mera.

2 augusti En tromb iakttogs ute till havs utanför Obbola i Västerbotten.

2 augusti En tromb iakttogs vid Ängesbyn nordväst om Luleå i Norrbotten.

3 augusti En tromb drog fram (mestadels över vatten) vid Brändön utanför Luleå.

3 augusti En tromb iakttogs över hav vid Sandskär i Haparanda skärgård.

3 augusti En tromb iakttogs i Sangis vid Norrbottenskusten öster om Kalix. Möjligen kan det ha varit samma tromb som iakttagits vid Sandskär samma dag.

3 augusti En tromb iakttogs i Malmberget.

4 augusti En tromb iakttogs över Bråviken utanför Norrköping.

9 augusti I Pålberget nordväst om Piteå slet en tromb bort taket från en lekstuga och fällde enstaka träd.

13 augusti En tromb iakttogs över hav väster om Sandskär i Haparanda skärgård.

3 september En tromb iakttogs över Storsjön i Gästrikland och den hann skada en fönsterruta i en stuga innan den upplöstes. Det är faktiskt inte första gången tromber iakttagits över Storsjön, utan det hände även den 9 juni 2014 och den 9 juni 2013. Men det är svårt att se någon annan förklaring än slumpen.

Fallvindar

3 juni I samband med en kallfrontspassage och åska förekom kraftiga fallvindar i området kring Kjula flygfält öster om Eskilstuna. En hangarbyggnad blåste sönder och cirka 700 kubikmeter skog fälldes. Regnet som föll täckte landningsbanan med ca 10 cm och det tog ca 20 minuter efter det att det slutat regna tills banan var fri från vatten.

25 juni Ett rätt stort antal träd fälldes i skog utanför Vrigstad i Småland. Att döma av bilder är det troligare att det rörde sig om kraftiga fallvindar från åskmoln snarare än en tromb.

1 juli I trakten av sjön Tisnaren på gränsen mellan Östergötland och Sörmland fälldes träd i ett par områden av några hundra meters längd. Att döma av trädens orientering rör det sig troligen om fallvindar och inte en tromb.

2 juli Norr om Uppsala fälldes drygt 20 träd i mycket kraftiga vindar i samband med åskväder.

29 september Kraftiga fallvindar (eller eventuellt en tromb) skapade en lång gata av kullblåsta träd vid Olerstäcken i Gnarp i norra Hälsingland.

Tromber och fallvindar under år 2015

Antalet rapporter om tromber och kraftiga fallvindar var relativt få under 2015. Det är förmodligen kopplat till det svala vädret under högsommaren och den förhållandevis låga åskaktiviteten.
Det enda fallet med mer omfattande skador verkar ha inträffat mellan Borlänge och Gagnef i Dalarna den 27 augusti. Förmodligen så rör det sig dock snarast om kraftiga fallvindar och inte en äkta tromb.
Den senaste iakttagelsen inträffade så pass sent på säsongen som den 13 november.

1 juni Samhällena Kattarp, Mörarp och Bårslöv i nordvästra Skåne berördes tidigt under morgonen av en tromb som endast verkar ha orsakat mindre skador.

18 juni En tromb iakttogs över vatten i Sankt Annas skärgård i Östergötland.

20 juni Under midsommardagen iakttogs en tromb över södra Öland. Inga skador är kända.

20 juni Även på Gotland iakttogs en tromb under midsommardagen. Inga skador är kända.

8 juli En tromb (eller eventuellt fallvindar från bymoln) fällde ett stort träd på Hertig Karls torg i Mariestad i Västergötland.

25 juli En tromb iakttogs över Storfjärden i Piteå skärgård.

25 juli En tromb iakttogs över Brändön och Örarna i skärgården utanför Luleå. Trots att tromben enligt bilder hade en för svenska förhållanden ovanligt stor diameter så finns inga rapporter om skador. Enligt uppgift iakttogs senare ytterligare en tromb i närheten av Luleå.

4 september Enligt observatören i Falsterbo hade där iakttagits två tromber över hav öster om stationen på förmiddagen den 4 september.

6 september Natten mellan den 5 och 6 september fälldes ett hundratal träd på ön Revlingen i Stockholms skärgård av vad som förmodligen var en tromb eller fallvindar ur bymoln.

6 september En tromb observerades till havs utanför Arkösund i Östergötland.

Tromb utanför Arkösund
Tromb till havs utanför Arkösund den 6 september 2015. Foto Stig Edquist Förstora Bild

13 november I samband med åskväder som kom in från havet rapporterades en tromb ha passerat Munkeröds industriområde i Stenungsund och rivit med sig ett antal tomma containrar.

Fallvindar

27 augusti Väster om Borlänge fälldes uppskattningsvis cirka 10 000 kubikmeter skog i ett område mellan sjön Stora Länsan och Dalälven. Bland annat blockerades vägen mellan Lennheden och Bäsna av 30-40 träd. Av skadebilden att döma, med träden fällda åt samma håll i ett par olika stråk, så rör det sig troligen om fallvindar ur åskmoln och inte en äkta tromb. Även ett villaområde i Falun drabbades av trädfällning. Det är något osäkert om det rör sig om samma oväder.