Historiska torrperioder

Vädrets variationer har lett till torrperioder som drabbat samhället på olika sätt. Nedan beskrivs ett antal tillfällen då landet upplevt torka eller vattenbrist. Det underlag som hittats styr innehållet i artiklarna. Mycket underlag kommer från SMHIs årsböcker men även annat material har används. 

2020-talet

2023

År 2023 var väderläget mycket torrt under vår och försommar på många håll i landet. Det skiftade snabbt och i sydvästra och mellersta Sverige föll sedan mycket nederbörd.

2022

Långvarigt nederbördsunderskott och varma sommarmånader ledde till mycket låga nivåer i södra Sverige sommaren 2022.

2010-talet

2018

Vädret under sommaren 2018 var extremt på många sätt med höga temperaturer och nederbördsunderskott. Konsekvenserna var på vissa håll stora. 

2017

Sommaren 2017 var inte lika dramatisk som 2016 eller 2018. Dock drabbades vissa områden av låga vattennivåer.

 2016

Sommaren 2016 inleddes med mycket låga grundvattennivåer. Under sommaren förvärrades detta och påverkade bland annat vattenförsörjningen i sydöstra Sverige.

2000-talet

2003

Året 2003 inleddes med låga flöden efter ett tort avslut på 2002.  Liten vårflod på många håll i Sverige och en torr höst gav låga flöden och grundvattennivåer.

1990-talet

1992

Sommaren 1992 gick verkligen i torkans tecken i södra Sverige. Det var en unik torrperiod från 13 maj till 11 juli längst i sydost kombinerad med höga temperaturer.

1970-talet

1974-1976

Våren 1974 var mycket nederbördsfattig i delar av landet. Det följdes av två nederbördsfattiga år och den långa perioden med lite nederbörd gjorde att det främst var stora sjöar, stora grundvattenmagasin och stora vattendrag som fick låga nivåer. På många håll de lägsta uppmätta någonsin.

1950-talet

1955

Under 1955 var det främst den varma och torra sommaren som påverkade landet.  Den långvariga torkan påverkade jordbruket med en liten höskörd och stora skador på potatis och andra rotfrukter. Allra värst var det i Götaland och Svealand.

1959

Varierande temperatur gjorde det svårt för jordbruket och långvarigt nederbördsunderskott påverkade bland annat sjöar i i Götaland, Svealand och södra Norrland.

1940-talet

1947

1947 inleddes med en lång kall vinter med lite snö i stora delar av Sverige. Den följdes av en varm torr sommar och torkan höll i sig året ut.

1930-talet

1933

1933 var ett år då vattentillgången i delar av landet var låg. Det föll mindre nederbörd under en längre period vilket påverkade bland annat jordbruk och vattenkraften.

1910-talet

1914

1914 års torrperiod finns beskriven på olika håll. Det var ett år då långvarig brist på nederbörd drabbade både vattenkraft, industri, jordbruk och djurhåll.

1860-talet

1868

Nödåren 1867-1869 har satt sina spår i Sveriges historia. Det var en svår tid för de som upplevde den med missväxt och svält som ledde till att många dog eller emigrerade. Det kalla året 1867 gav dålig skörd och sommaren 1868  var mycket varm och på många håll även torr, vilket påverkade matförråden.