1947 - Lite snö och torr sommar

1947 inleddes med en lång kall vinter med lite snö i stora delar av Sverige. Den följdes av en varm torr sommar och torkan höll i sig året ut.

I stora delar av Sverige var snötäcket tunt i början av 1947. I kombination med en väldigt kall mars ledde det till att höstsådd och perenner frös i delar av Götaland. Tjälen var djup och vårsådden kom igång sent.

Värmen kom i maj och även torkan, värst utsatt för torkan var Halland och Bohuslän där det på vissa platser inte kom någon nederbörd alls, även resten av Sverige fick lite nederbörd. Detta ledde till att vårsådden växte dåligt och att brunnar började sina tidigt på sommaren.

Sommaren började varmt och torrt. Det var bara i norra Norrland som inte var torrare än normalt. Nya värmerekord sattes som till exempel i Målilla där det mättes 38,0° den 29 juni, ett rekord som står sig ännu. I juli bröts torkan tillfälligt, endast Göteborg och Bohuslän samt Stockholms län fick mindre nederbörd än normalt. Trots regnet var det stora problem med skördarna och sinande brunnar, främst i Bohuslän.

Munkedal2
Vattenföring vid station Munkedal 2, Örekilsälven 1909-2018, 1947 svart linje Förstora Bild

Efter juli blev det återigen varmt och torrt, nederbörd ca 20 % av normalt över landet, värst drabbade var Gävleborg och Kopparberg som endast fick några mm regn. Nederbördsstationen i Falun fick ingen nederbörd överhuvudtaget mellan 28 juli och 1 september. Även september och oktober fick lite nederbörd.

I Skaraborg uppgavs att 90 % av alla gårdar var utan vatten, många måste köra långt för att hämta vatten. Många vattendrag hade mycket låga flöden, bland annat Harmångersån, Ljusnan och Dalälven i södra Norrland, Dyltaån och Vattholmaån i Svealand samt Viskan och Tidan i Götaland.

I slutet på oktober var vattenmagasinen för vattenkraften i Lagan endast fyllda till 5%, Motala ström till 19 % och för Sverige totalt var fyllnadsgraden 55 %. Endast Luleälven och Indalsälven hade fyllnadsgrad över 50 %.

nederbörd
Årsmedelnederbörd i Sverige 1860 – 2018. 1947 är ett av åren med lägst årsmedelnederbörd. Förstora Bild

Årsmedelnederbörd i Sverige 1860 – 2018. 1947 är ett av åren med lägst årsmedelnederbörd. www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-nederbord-1.2887

AArsnederbörd
Årsmedelnederbörd 1860 – 2018. 1947 är ett av åren med lägst årsmedelnederbörd.
Hassela
Vattenföring ut från Hasselasjön, Harmångersån 1919-2018, 1947 svart linje. En liten vårflod följ av en torr sommar, höst och vinter.

De stora sjöarna var alla sjunkande från normala nivåer i första halvåret till mycket låga nivåer i slutet av året. I Siljan uppmättes 1947 det hittills lägsta vattenståndet för november och december sedan mätningarna startade år 1900.

Siljan
Vattenstånd i Siljan jämförelse åren 1900-2018. Svart linje är 1947. Den torra sommaren och hösten ledde till det lägsta uppmätta vattenståndet i sjön vintern 1947-48.

I november och december förbättrades torkan men det var fortsatt stora problem med vattenbrist i många delar av landet.

Referenser

•    Hydrografiska byråns årsbok 1947
•    SMHIs egna observationer