1992 - Försommartorkan i södra Sverige

Årets nederbördsfattiga försommar var mycket ovanlig. Det var en unik torrperiod från 13 maj till 11 juli längst i sydost kombinerad med höga temperaturer. I de mest torkdrabbade områdena var det den värsta försommartorkan på omkring hundra år.

Torka Öland

Värsta försommartorkan på 100 år

Sommaren 1992 gick verkligen i torkans tecken i södra Sverige, främst i Götaland och i synnerhet den sydöstra delen. Det var en unik torrperiod från 13 maj till 11 juli längst i sydost. Torkan kombinerades med höga temperaturer. Inre delarna av Götaland och södra Svealand hade 10-12 dagar med minst 25 grader. I Stockholm var det den varmaste majmånaden sedan 1756.

Årets nederbördsfattiga försommar var mycket ovanlig. I de mest torkdrabbade områdena (Skåne, Blekinge, södra och östra Småland, Öland, Gotland och södra Östergötland) var det den värsta försommartorkan på omkring hundra år.

Låga vattenstånd

Vattenstånd i sjöar och flöden i vattendrag sjönk under försommaren. Under sommaren fortsatte vattenföringarna att sjunka på grund av torkan. I mitten på juli var vattennivåerna i södra Sverige betydligt under de normala för årstiden och många mindre vattendrag, som brukar vara vattenförande året om, hade torkat ut.

Även om torkan lindrades något i mitten av juli var regnmängderna i sydöstra Götaland alldeles för små för att det skulle bli någon nämnvärd ökning av vattentillgången i bäckar, åar och sjöar förrän efter en rotblöta den 21 augusti.

Problem med skörden

Markvattenhalten var mycket låg, vilket medförde brist på växttillgängligt vatten och som följd blev det stora problem för bl a jordbruk och skogsbruk. Växtligheten hämmades starkt och delar av Götaland fick endast normalskörden av vårsådda grödor. 

Årets junimånad blev såväl rekordvarm som rekordtorr på många håll i södra Sverige. Ett stort antal bränder blossade upp under juni månad. Två större bränder uppstod i juli. En brand började under natten 8-9 juli i Kräklingbo på Gotland och ödelade ca 22 km2 skog och äng. Den andra branden inträffade vid Hökön i norra Skåne den 10 juli och ödelade ca 15 km2 skog och myrmark.

Jämförelse med 2018

Även 2018 var det rekordtorrt i södra Götaland. En jämförelse mellan de två försommartorkorna 1992 och 2018 visar att en del stationer (i främst södra Götaland) hittills aldrig fått så lite nederbörd för perioden 1 maj-15 juli som år 2018.