Perioder med lågt vattenstånd i de stora sjöarna

När har det varit lågt vattenstånd i de stora sjöarna och hur lågt var det då? Här finner du en sammanställning av perioder med lågt vattenstånd utifrån SMHIs observationer.

Bryggor står på höga pålar som visar på hur låg nivån i sjön är
Låg vattennivå i Vättern under vintern 2017. Foto Rickard Hultberg

Vattenstånden i de stora sjöarna varierar långsamt. Oftast är sjön låg under en lång period. Nedan visar vi de perioder som vattenståndet varit som lägst.

Tidsperioden som vi beräknar statistik för ska avspegla dagens situation och vi backar tillbaka och sätter startpunkten då en väsentlig ändring skett antingen med avseende på mätning, beräkning eller reglering. Ofta är det en ny vattendom som bestämmer perioden för statistiken.

Vänern

Sammanställning över perioder med lågt vattenstånd i Vänern. Historiken gäller över åren 1939 till 2021. Vattenstånden är i meter över havet i RH00 och mäts i Vänersborg. Vänerns medelvattenstånd 44,33.

På senare år har vattenståndet varit lågt; november 2018 (43,75),  november 2016 (43,88), april och oktober 2003 (43,74) .

Vattenstånd
(m ö h) i RH00

Tidpunkt (månad och år)

Tidpunkt (månad och år)

 
43,25 april 1970 Mellan januari 1970 och april 1970 var vattenståndet under 43,50  
43,27 mars 1942 Mellan november 1941 och juni 1942 var vattenståndet under 43,50.  
43,38 okt/nov 1976  Mellan augusti 1976 och december 1976 var vattenståndet under 43,50.  
43,44 april 1956 I april 1956 var vattenståndet under 43,50.  
43,45 januari 1948 I januari 1948 var vattenståndet under 43,50.  

Vättern

Sammanställning över år med lågt vattenstånd i Vättern. Historiken gäller över åren 1959 till 2021. Vattenstånden är i meter över havet i RH00 och mäts i Motala. Vätterns medelvattenstånd 88,51.

Lägsta vattenstånd under perioden
(m ö h) i RH00
Tidpunkt (månad och år) Längd på period med lågt vattenstånd
87,92 okt 1976 Mellan januari 1976 till mars 1977 var vattenståndet under 88,20.
88,08 dec 1973 Mellan oktober 1973 och februari 1974 var vattenståndet under 88,20.

88,10

jan 2019

Mellan november 2018 - februari 2019 var vattenståndet under 88.20.

88,11 okt 1974 Mellan september 1974 och november 1974 var vattenståndet under 88,20.
88,12 feb 2017  Mellan januari 2017 och mars 2017 var vattenståndet under 88,20.

Mälaren

Sammanställning över år med lågt vattenstånd i Mälaren. Historiken är från året 1968, då Mälaren fick en ny vattendom. Vattenstånden är i meter över havet i RH2000 och beräknas som medelvärdet av vattenstånden från flera mätpunkter. Sedan januari 2016 används stationerna Västerås, Kungsör, Sundbyholm, Sandviken, Bålsta och Kungsholmen för att skapa ett medelvärde. Innan dess användes stationerna Övre Södertälje, Västerås och Övre Stockholm. 

 Vattenstånd (m ö h) i RH2000 Tidpunkt (månad år) Längd på period med lågt vattenstånd
0,41 okt/nov 1976 Mellan augusti till december 1976 var vattenståndet under 0,6.
0,50 okt 1989 Mellan september till november 1989 var vattenståndet under 0,6.
0,54 okt 1975 Mellan augusti till december 1975 var vattenståndet under 0,6.
0,54 sept/okt 1969 Mellan augusti till november 1969 var vattenståndet under 0,6.
0,55 sept 1974 I september 1974 var vattenståndet under 0,6.
0,56 sept 2018 Vattenstånd under 0,6 från mitten av  september tom november 2018.

Hjälmaren

Sammanställning över år med lågt vattenstånd i Hjälmaren. Historiken är från året 1988, då Hjälmaren fick en ny vattendom. Vattenstånden är i meter över havet i RH00 och beräknas som medelvärdet av vattenståndet vid Notholmen och Hampetorp. 

Vattenstånd (m ö h) i RH00 Tidpunkt (månad och år) Längd på period med lågt vattenstånd
21,43 okt 1989 Mellan augusti 1989 och januari 1990 var vattenståndet under 21,60.
21,46 sep 2020 Mellan augusti 2020 och november 2020 var vattenståndet under 21,60.
21,48 dec 2016 Mellan september 2016 och mars 2017 var vattenståndet under 21,60.
21,53 aug 2017 Mellan juli och november 2017 var vattenståndet under 21,60.
21,53 okt 1992 Mellan september och november 1992 var vattenståndet under 21,60
21,54 okt 2018 Mellan september och november 2018 var vattenståndet under 21,60.

Siljan och Storsjön

Lägst vattenstånd i Storsjön och Siljan uppträder på sen vinter innan vårfloden. Den följer vattendomen och det finns alltså flera år då vattenståndet är som lägst.