Koefficienterna i Ekholm-Modéns formel

SMHI använder Ekholm-Modéns formel för att beräkna medeltemperaturer. Beroende på månad och ortens longitud används olika koefficientuppsättningar i formeln. Koefficienterna är även beroende på vilka observationstider som använts.

Val av koefficienter

Beroende på observationstidpunkter, månad och stationens longitud finns olika uppsättningar av koefficienter till Ekholm-Modéns formel. Ett excelark med de olika uppsättningarna av koefficienter kan laddas ner via den här länken.

Koefficienter i Ekholm-Modéns formel (45 kB, xlsx)

Vid val av tabell avrundas stationens longitud till närmaste hel meridian. Om en ort ligger exakt mellan två meridianer väljs tabellen för närmast högre meridian.
Exempel: För en ort med longituden 17° 30' 0'' väljs tabellen för longitud 18°.

Observationer från och med 1947

I normalfallet för nutida data har Ekholm-Modéns formel utseendet:
Tm=(aT07+bT13+cT19+dTx+eTn)/100

 • Tm är dygnets medeltemperatur.
 • T07 är temperaturen klockan 07 svensk normaltid (klockan 08 svensk sommartid).
 • T13 är temperaturen klockan 13 svensk normaltid (klockan 14 svensk sommartid).
 • T19 är temperaturen klockan 19 svensk normaltid (klockan 20 svensk sommartid).
 • Tx är maximitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn (klockan 20-20 svensk sommartid).
 • Tn är minimitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn (klockan 20-20 svensk sommartid).

Koefficienterna (a, b, c, d och e) väljs från flik EM65 i excelarket.

Undantag: Middagsobservation saknas för observationer från och med 1947

Vissa stationer rapporterar inte temperaturen klockan 13. Då får först en fiktiv 13-temperatur beräknas. I denna beräkning används stationens latitud i stället för longitud.
T13=(aT07+bT19+cTx+d)/100

 • T13 är beräknad temperatur klockan 13 svensk normaltid (klockan 14 svensk sommartid).
 • T07 är temperaturen klockan 07 svensk normaltid (klockan 08 svensk sommartid).
 • T19 är temperaturen klockan 19 svensk normaltid (klockan 20 svensk sommartid).
 • Tx är maximitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn (klockan 20-20 svensk sommartid).
 • d är en konstant term.

Koefficienterna (a, b, c och d) väljs från flik EM86 i excelarket.

Den beräknade temperaturen klockan 13 (T13) sätts sedan in i formeln Tm=(aT07+bT13+cT19+dTx+eTn)/100 med koefficienter från fliken EM65.

Undantag: Maximitemperatur saknas för observationer från och med 1947

Maximitemperatur har inte alltid observerats. Detta gäller framför allt för en del äldre observationer.

Ekholm-Modéns formel har i det fallet utseendet:
Tm=(aT07+bT13+cT19+dTn)/100

 • Tm är dygnets medeltemperatur.
 • T07 är temperaturen klockan 07 svensk normaltid (klockan 08 svensk sommartid).
 • T13 är temperaturen klockan 13 svensk normaltid (klockan 14 svensk sommartid).
 • T19 är temperaturen klockan 19 svensk normaltid (klockan 20 svensk sommartid).
 • Tn är minimitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn (klockan 20-20 svensk sommartid).

Koefficienterna (a, b, c och d) väljs från flik EM47 i excelarket.

Observationer 1941-1946

Under denna period var observationstidpunkterna vanligtvis 08, 14 och 19. För dessa observationer ingår inte maximitemperaturen i beräkningen och Ekholm-Modéns formel har då utseendet:
Tm=(aT08+bT14+cT19+dTn)/100

 • Tm är dygnets medeltemperatur.
 • T08 är temperaturen klockan 08.
 • T14 är temperaturen klockan 14.
 • T19 är temperaturen klockan 19.
 • Tn är minimitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn.

Koefficienterna (a, b, c och d) väljs från flik EM41 i excelarket.

Observationer före 1941

Under denna period var observationstidpunkterna vanligtvis 08, 14 och 21. För dessa observationer ingår inte maximitemperaturen i beräkningen och Ekholm-Modéns formel har då utseendet:
Tm=(aT08+bT14+cT21+dTn)/100

 • Tm är dygnets medeltemperatur.
 • T08 är temperaturen klockan 08.
 • T14 är temperaturen klockan 14.
 • T21 är temperaturen klockan 21.
 • Tn är minimitemperaturen från klockan 21 föregående dygn till klockan 21 innevarande dygn.

Koefficienterna (a, b, c och d) hämtas från flik EM14a i excelarket.

Undantag: Minimitemperatur saknas för observationer före 1941

I Ekholm-Modéns formel för observationer före 1941 är det bara under månaderna maj-augusti som minimitemperaturen har betydelse för beräkningen. Om minimitemperatur saknats har för dessa månader en förenklad variant använts med följande utseende:
Tm=(aT08+bT14+cT21-d)/100

 • Tm är dygnets medeltemperatur.
 • T08 är temperaturen klockan 08.
 • T14 är temperaturen klockan 14.
 • T21 är temperaturen klockan 21.
 • d är en konstant term.

Koefficienterna (a, b, c och d) hämtas från flik EM14b i excelarket.

Avvikande observationstider

Ändring av de svenska huvudobservationstiderna skedde år 1941 och 1947. Men några stationer bytte observationstider tidigare eller senare, eller inte alls. I så fall får man välja den formel och de koefficienter som bäst passar till de faktiska observationstiderna.