Koefficienterna i Ekholm-Modéns formel

SMHI använder Ekholm-Modéns formel för att beräkna medeltemperaturer. Beroende på månad och ortens longitud används olika koefficientuppsättningar i formeln.

Ekholm-Modéns formel har utseendet:
Tm=(aT07+bT13+cT19+dTx+eTn)/100

  • Tm; är dygnets medeltemperatur.
  • T07; är temperaturen klockan 07 svensk normaltid (klockan 08 svensk sommartid).
  • T13; är temperaturen klockan 13 svensk normaltid (klockan 14 svensk sommartid).
  • T19; är temperaturen klockan 19 svensk normaltid (klockan 20 svensk sommartid).
  • Tx; är maximitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn (klockan 20-20 vid sommartid).
  • Tn; är minimitemperaturen från klockan 19 föregående dygn till klockan 19 innevarande dygn (klockan 20-20 vid sommartid).

Val av koefficienter

Beroende på månad och stationens longitud väljs koefficienterna enligt nedanstående tabeller. Vid val av tabell avrundas longituden till närmaste hel meridian. Om en ort ligger exakt mellan två meridianer väljs tabellen för närmast högre meridian.

Exempel: För en ort med longituden 17° 30' 0'' väljs tabellen för longitud 18°.
 

 
Ekholm-Modén longitud 11°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 32 22 26 10 10
apr 25 19 27 10 19
maj 21 20 24 10 25
jun 21 18 25 10 26
jul 19 18 27 10 26
aug 18 23 22 10 27
sep 26 24 23 10 17
okt 31 19 30 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 12°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 32 22 26 10 10
apr 24 19 28 10 19
maj 21 20 24 10 25
jun 21 18 25 10 26
jul 19 18 27 10 26
aug 18 23 22 10 27
sep 26 24 23 10 17
okt 31 19 30 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 13°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 32 22 26 10 10
apr 24 19 28 10 19
maj 21 20 24 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 27 10 26
aug 18 23 22 10 27
sep 26 24 23 10 17
okt 31 19 30 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 14°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 32 22 26 10 10
apr 24 19 28 10 19
maj 21 20 24 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 27 10 26
aug 18 23 22 10 27
sep 26 24 23 10 17
okt 30 19 31 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 15°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 22 27 10 10
apr 24 19 28 10 19
maj 21 20 24 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 23 22 10 27
sep 25 23 24 10 18
okt 30 19 31 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 16°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 22 27 10 10
apr 24 18 29 10 19
maj 22 20 24 10 24
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 23 22 10 27
sep 25 23 24 10 18
okt 30 19 31 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 17°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 21 28 10 10
apr 24 18 29 10 19
maj 22 20 24 10 24
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 23 22 10 27
sep 25 23 24 10 18
okt 30 19 31 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 18°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 21 28 10 10
apr 23 18 30 10 19
maj 22 20 23 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 22 23 10 27
sep 25 23 24 10 18
okt 29 19 32 10 10
nov 30 16 34 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 19°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 20 29 10 10
apr 23 18 30 10 19
maj 22 20 23 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 22 23 10 27
sep 24 23 24 10 19
okt 29 19 32 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 20°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 20 29 10 10
apr 23 18 30 10 19
maj 22 20 23 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 22 23 10 27
sep 24 22 25 10 19
okt 29 19 32 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 21°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 31 19 30 10 10
apr 23 18 30 10 19
maj 22 19 24 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 22 23 10 27
sep 24 22 25 10 19
okt 29 19 32 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 22°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 30 19 31 10 10
apr 24 17 30 10 19
maj 22 19 24 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 18 22 24 10 26
sep 24 22 25 10 19
okt 29 18 33 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 23°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 30 19 31 10 10
apr 24 17 30 10 19
maj 22 19 24 10 25
jun 21 19 24 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 19 21 24 10 26
sep 23 22 25 10 20
okt 29 18 33 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 24°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 30 18 32 10 10
apr 24 16 31 10 19
maj 23 18 24 10 25
jun 21 18 25 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 19 21 24 10 26
sep 23 22 25 10 20
okt 29 18 33 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10
 
Ekholm-Modén longitud 25°
  a b c d e
jan 33 15 32 10 10
feb 31 18 31 10 10
mar 30 18 32 10 10
apr 24 16 32 10 18
maj 23 18 24 10 25
jun 21 18 25 10 26
jul 19 18 26 10 27
aug 19 21 25 10 25
sep 23 22 25 10 20
okt 28 18 34 10 10
nov 30 17 33 10 10
dec 34 15 31 10 10