Utnyttjande av persistens i temperatur och nederbörd för vårflödesprognoser

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 82
Författare: Vedin, H. /Alexandersson, H. / Persson, M
Publicerad:

Sammanfattning