Isförhållanden utmed Sveriges kust - Isstatistik från svenska farleder och farvatten under normalperioderna 1931-60 och 1961-90.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 63
Författare: Gustaf Westring
Publicerad:

Sammanfattning