A parameterization model for calculation of vertical fluxes of momentum due to terrain induced gravity waves

Typ: Rapport
Serie: RMK 5
Författare: Collins, W.G.
Publicerad:

Sammanfattning

Olika källor visar att det vertikala flödet av impulsmoment beroende på gravitationsvågor kan uppgå till flera tiondels pascal över bergstrakter. De därmed sammanhängande vindtendenserna är flera m/s per dag under typiska förhållanden. Beroende på storleken av denna effekt har en metod utvecklats för att parameterisera detta flöde inom ramen för en storskalig numerisk prognosmodell. Beräkningsmodellen arbetar med en kontinuerlig, och inom varje skikt lineär vindprofil och en konstant statisk stabilitet i varje skikt. Den nedre randen i varje storskalig gridbox kommer bara in som en funktion av topografin i olika riktningar. Några testfall visar vilka resultat parameteriseringsmodellen kan ge.