Historiska översvämningar

Sett till hela världen är översvämningar en av de naturkatastrofer som kräver flest dödsoffer. I Sverige brukar det inte gå riktigt så illa, men de materiella skadorna kan vara mycket stora även här, vilket kan läsas om i dokumentationen av historiska översvämningar ända bak till 1500-talet.

Höga vattennivåer och kraften hos framforsande vatten kan orsaka stora skador på bebyggelse och infrastruktur. Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada.

I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. De materiella skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är dock betydande.

Nedan finns information om kända översvämningar och höga flöden i Sverige. Sammanställningen bygger på den information om översvämningar som finns på SMHI och urvalet har påverkats av vilken dokumentation som finns tillgänglig.

2018

Kraftig vårflod i norra Sverige

2017

Skyfall Söderhamn och Karlskoga

2016

Vårflod norra Svealand

2015

Skyfall i Hallsberg

2014

Höstflöden i Bohuslän

Skyfall på många platser bland annat Malmö

Vårflod Klarälven

2013

Vårflod norra Norrland

Vårflod Uppland

2012

Sommaröversvämningar i Silverån

2011

Höga flöden i Västra Götaland

2010

Vårflod södra Sverige

Vårflod Norrland

2008

Höga flöden och islossning under vårfloden

2007

Översvämningar i Götaland under högsommaren

Beskedlig vårflod utom i nordöstra Norrland

Höstens högflöden fortsatte under januari

2006

Översvämningar och jordskred i västra Götaland

Skyfall orsakade ras vid Ånn

Vårfloden i norra Sverige

Vårflod i södra Sverige

2005

Varmt väder gav intensiv vårflod i fjällen

Hög vårflod i Torneälven

Höga flöden i stormens spår

2004

Sommarflöden i norr och söder

Ett sommarflöde från Kebnekaise till Bottenviken på 6 dygn

Skyfallet i Värmland den 4 augusti

2003

Sommarflöden i Småland

2002

Skyfall på Orust

Extrema vattenflöden i södra Götaland 2002

2001

2001 Sommarnederbörden

Översvämningarna i Sundsvallstrakten

2000

Hög vattennivå i Vänern 2000-2001

Extrem vattennivå i Glafsfjorden

Höstregn som orsakade översvämningar

Översvämningarna i södra Norrland i juli 2000

1999

Hög vattennivå i Vättern

1997

Översvämningar i Sysslebäck 1997 (SGI)

Regnkatastrofen på Fulufjället

Översvämningar i Pitetrakten

1996

Östergötland och nordöstra Småland

1995

Höga flöden i Norra Sverige 1995

Vårflod i södra Sverige

1993

Extrema sommarflöden i norrlandsälvar 1993

1989

Luleälven

1986

Vårflöde i Dalarna och Hälsingland

1985

Höstflöde i Dalarna och Hälsingland

1984

Svår islossning i Torneälven

1980

Kritiskt vinterflöde i norra Skåne och angränsande delar av landskapen

1977

Extrem vårflod i Bergslagen

1973

Dammolycka i Sysslebäck

1968

Torneälven

1966

Södra Sverige och Dalälven

1951

Höga flöden i sydvästra Sverige och Götaland

1938

Spölandskatastrofen i Umeälven

1924

Kraftiga flöden i Södra Sverige

1922

1919

1919 - Översvämningar i Norrland

1916

1916 - 1900-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

1905

1905 - Tappningskatastrof, Arpojaure/Arpujärvi i Kiruna kommun

1904

1904 - Extremt vattenstånd i Mälaren

1900

1900 - Översvämning i Fyrisån

1879

Runskrift ger information om vårflod i Ljusnan.

1861

1861 - Sänkningen av Vuontisjärvi

1860

1800-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

1796

Vildhussen tömmer Ragundasjön i Indalsälven

1677

Islossning i Torneälven

1649

Olsmässofloden i Östergötland

1617

Islossning Övertorneå

1596

Ett krisens år i Örslösa på Kållandsö