Forskning inom atmosfärisk fjärranalys

Fjärranalys är ett vetenskapligt område där man använder metoder att mäta och studera föremål på avstånd, det vill säga att inhämta information om ett föremål utan att vara i fysisk kontakt med objektet. På SMHI sker forskning inom satellit- och radarområdena, främst kring information om nederbörd och molnighet.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.