Tinja Olenius

Tinja Olenius
Tinja Olenius

PhD, luftmiljöforskare
Telefon: 011-495 77 87
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Regional modellering av luftföroreningar i Europa och Sverige, utveckling av modeller för aerosolpartikelbildning, beskrivning av atmosfäriska nanopartikelkällor.

Forskningsintressen

 • Regional och lokal luftkvalitet
 • Bildning och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar
 • Nukleation och dynamik av aerosoler

Speciell kompetens

Utveckling av modeller för atmosfäriska processer, vetenskaplig programmering, teoretisk fysik och beräkningsfysik, projektledning

Publikationer

Senaste publikationer av Tinja Olenius

 1. Olenius,Tinja
  Reducing chemical complexity in representation of new-particle formation
  2023
  In: Environmental Science
  DOI: 10.1039/d2ea00174h
 2. Clusius,Petri
  Atmospherically Relevant Chemistry and Aerosol box model - ARCA box (version 1.2)
  2022
  In: Geoscientific Model Development, Vol. 15, no 18, 7257-7286 p.
  DOI: 10.5194/gmd-15-7257-2022
 3. Olenius,Tinja
  Nucleation: Formation of new particles from gases by molecular clustering
  2022
  In: Introduction to Aerosol Modelling: From Theory to Code. Topping, D. and Bane, M. (ed.)
  DOI: 10.1002/9781119625728