Mega Octaviani

Porträtt på Mega Octaviani.
Mega Octaviani

PhD, vetenskaplig programmerare inom spridningsmodellering

Telefon: 011-495 82 05
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
ORCID ID: 0000-0002-2599-8394

Verksamhetsområde

Modellering av atmosfärisk transport och kemi av aerosoler på flera skalor, för att förstå deras bildning, sammansättning, åldrande och interaktioner med moln och klimat, samt aerosolernas tillhörande hälsorisker. 

Forskningsintressen

  • Integrera kemiska transportmodeller med andra jordsystemmodeller
  • Multifas-kemi för aerosoler
  • Bedömning av effekter av klimatförändringar och hälsopåverkan

Speciella kompetenser

Modellutveckling och utvärdering för simulering av kemisk bildning, omvandling och fördelning av atmosfäriska föroreningar.

Utnyttja insikter från tvärvetenskapliga områden, inklusive atmosfärisk vetenskap, klimatdynamik, luftkvalitetshantering och folkhälsa.