David Segersson

David Segersson

Fil Dr, luftmiljöforskare
Forskningsledare Urbant klimat och luftkvalitet

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Grundström,Maria
  High resolution air quality modelling of NO2, PM10 and PM2.5 for Sweden
  2023
 2. Alfredsson,L.
  Association Between Exposure to Combustion-Related Air Pollution and Multiple Sclerosis Risk
  2023
  In: Multiple Sclerosis Journal, Vol. 29, 99-99 p.
  DOI:
 3. Roswall,Nina
  Long-term exposure to traffic noise and risk of incident colon cancer
  2023
  In: Environmental Research, Vol. 224
  DOI: 10.1016/j.envres.2023.115454