David Segersson

David Segersson

Fil Dr, luftmiljöforskare
Forskningsledare Urbant klimat och luftkvalitet

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Edlund,Karl Kilbo
  Long-term exposure to air pollution, coronary artery calcification, and carotid artery plaques in the population-based Swedish SCAPIS Gothenburg cohort
  2022
  In: Environmental Research, Vol. 214
  DOI: 10.1016/j.envres.2022.113926
 2. Orru,Hans
  Health impacts of PM2.5 originating from residential wood combustion in four nordic cities
  2022
  In: BMC Public Health, Vol. 22, no 1
  DOI: 10.1186/s12889-022-13622-x
 3. Sommar,Johan Nilsson
  Long-term exposure to particulate air pollution and presence and progression of carotid artery plaques-A northern Sweden VIPVIZA cohort study
  2022
  In: Environmental Research, Vol. 211
  DOI: 10.1016/j.envres.2022.113061