David Segersson

David Segersson

Fil Dr, luftmiljöforskare
Forskningsledare Urbant klimat och luftkvalitet

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Roswall,Nina
  Long-term exposure to traffic noise and risk of incident colon cancer
  2023
  In: Environmental Research, Vol. 224
  DOI: 10.1016/j.envres.2023.115454
 2. Andersson,John
  PM2.5 and Dementia in a Low Exposure Setting
  2023
  In: Journal of Alzheimer's Disease, Vol. 92, no 2, 679-689 p.
  DOI: 10.3233/JAD-220469
 3. Alpfjord Wylde,Helene
  Quantification of population exposure to PM10, PM2.5 and NO2 and estimated health impacts for 2019 and 2030
  2023