David Segersson

David Segersson

Fil Dr, luftmiljöforskare
Forskningsledare Urbant klimat och luftkvalitet

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Paunu,Ville-Veikko
  Air pollution emission inventory using national high-resolution spatial parameters for the Nordic countries and analysis of PM 2.5 spatial distribution for road transport and machinery and off-road sectors
  2024
  In: Earth System Science Data, Vol. 16, no 3, 1453-1474 p.
  DOI: 10.5194/essd-16-1453-2024
 2. Edlund,Karl Kilbo
  High-resolution dispersion modelling of PM2.5, PM10, NOx and NO2 exposure in metropolitan areas in Sweden 2000-2018-large health gains due to decreased population exposure
  2024
  In: Air quality, atmosphere and health
  DOI: 10.1007/s11869-024-01535-0
 3. Pyko,Andrei
  Long-Term Exposure to Transportation Noise and Ischemic Heart Disease
  2023
  In: Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 131, no 1
  DOI: 10.1289/EHP10745