David Segersson

David Segersson

Fil Dr, luftmiljöforskare
Forskningsledare Urbant klimat och luftkvalitet

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Alpfjord Wylde,Helene
  Quantification of population exposure to PM10, PM2.5 and NO2 and estimated health impacts for 2019 and 2030
  2023
 2. Hedstrom,Anna Karin
  Association between exposure to combustion-related air pollution and multiple sclerosis risk
  2023
  In: International Journal of Epidemiology
  DOI: 10.1093/ije/dyac234
 3. Sommar,Johan N.
  Long-term residential exposure to source-specific particulate matter and incidence of diabetes mellitus-A cohort study in northern Sweden
  2023
  In: Environmental Research, Vol. 217
  DOI: 10.1016/j.envres.2022.114833