Ana Cristina Carvalho

Ana Cristina Carvalho

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.
Forskningsledare Atmosfärskemi och luftföroreningsmodeller

Telefon: 011-495 80 19
E-post: Fornamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Ana-Cristina-Carvalho-2

Verksamhetsområde

Användning av mesoskaliga luftmiljösystem över Europa och över storstadsområden för att förstå processer som leder till händelser med dålig luftkvalitet, till exempel stratosfärisk ozon eller partikelmoln. Luftkvalitet och klimat utifrån modellerad och uppmätt data.

Forskningsintressen

 • Ozontransport och produktion
 • Partiklar
 • Statistisk analys av meteorologisk och luftmiljödata

Speciell kompetens

System för modellering av regional luftkvalitet, handledning av studenter, koordinering av forskningsprojekt.

Publikationer

Senaste publikationer av Ana Cristina Carvalho

 1. Tornevi,Andreas
  Potential Health Impacts from a Wildfire Smoke Plume over Region Jämtland Härjedalen, Sweden
  2023
  In: Atmosphere, Vol. 14, no 10
  DOI: 10.3390/atmos14101491
 2. Silva,Rui
  Lisbon urban heat island in future urban and climate scenarios
  2022
  In: Urban Climate, Vol. 44
  DOI: 10.1016/j.uclim.2022.101218
 3. Plu,Matthieu
  An ensemble of state-of-the-art ash dispersion models
  2021
  In: Natural hazards and earth system sciences, Vol. 21, no 10, 2973-2992 p.
  DOI: 10.5194/nhess-21-2973-2021