Jelena Bojarova

Fil. Dr.

Telefon: 011-495 8026

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Utveckling av mesoskaligt dataassimilerings-system inom den gemensamma ALADIN-HIRLAM-kodmiljön. Detta görs under HARMONIE modell-konfiguration speciellt inriktad på att beskriva fenomen på konvektiv skala.
 • Utveckling av en effektiv högupplöst EPS som kan beskriva utvecklingen av osäkerhet på meso-skalor (HarmonEPS).
 • Regional återanalys (UERRA) och en effektiv behandling av olika observationstyper.

Forskningsintressen

 • Felforplantnings-mekanismer för meso-skaliga processer.
 • Design av ett konsistent och effektiv DA-EPS system.
 • Icke-linjära och icke-gaussiska processer.

Speciell kompetens

 • Matematisk statistik och sannolikhetslära.
 • Datavetenskap, vetenskapliga beräkningar och design av kod.
 • HIRLAM-B (2011-2015) projektledare inom dataassimilation.

Publikationer

Senaste publikationerna av Jelena Bojarova

 1. Frogner,Inger-Lise
  HarmonEPS-The HARMONIE Ensemble Prediction System
  2019
  In: Weather and forecasting, Vol. 34, no 6, 1909-1937 p.
  DOI: 10.1175/WAF-D-19-0030.1
 2. Bojarova,Jelena
  Relevance of climatological background error statistics for mesoscale data assimilation
  2019
  In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, Vol. 71, no 1
  DOI: 10.1080/16000870.2019.1615168
 3. Sanchez Arriola,Jana
  Variational Bias Correction of GNSS ZTD in the HARMONIE Modeling System
  2016
  In: Journal of Applied Meteorology and Climatology, Vol. 55, no 5
  DOI: 10.1175/JAMC-D-15-0137.1