Jelena Bojarova

Fil. Dr.

Telefon: 011-495 8026

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

  • Utveckling av mesoskaligt dataassimilerings-system inom den gemensamma ALADIN-HIRLAM-kodmiljön. Detta görs under HARMONIE modell-konfiguration speciellt inriktad på att beskriva fenomen på konvektiv skala.
  • Utveckling av en effektiv högupplöst EPS som kan beskriva utvecklingen av osäkerhet på meso-skalor (HarmonEPS).
  • Regional återanalys (UERRA) och en effektiv behandling av olika observationstyper.

Forskningsintressen

  • Felforplantnings-mekanismer för meso-skaliga processer.
  • Design av ett konsistent och effektiv DA-EPS system.
  • Icke-linjära och icke-gaussiska processer.

Speciell kompetens

  • Matematisk statistik och sannolikhetslära.
  • Datavetenskap, vetenskapliga beräkningar och design av kod.
  • HIRLAM-B (2011-2015) projektledare inom dataassimilation.