Swapan Mallick

Porträtt på Swapan Mallick

PhD, forskare inom dataassimilation

Telefon: 011-495 8629
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: smallick04

Verksamhetsområde

I modeller för begränsade områden utför jag dataassimilation för initialisering av och prognoser med numeriska väder- och klimatmodeller, med satellit-, mark- och radarobservationer med bra kvalitet. Utveckling av högupplösta dataassimilationssystem på konvektiv skala, med HARMONIE-EPS-systemet. Utför dataassimilation med EnKF, 3D/4D-VAR, hybridmetoder, högupplösta satellit all-sky infraröda och mikrovågsradianser från AMSU-A, satellituppmätta molnegenskaper (CWP) och vindar (Atmospheric Motion Vectors, AMVs) från polära och geostationära satelliter, radarreflektivitet och radial velocitet samt processering, analys och assimilering av markdata. Effektstudier av svagt kopplad ensemble-dataassimilation, prognossystem och observationer. 

Forskningsintressen

 • Högupplösta extremväder och konsekvensbaserade väderproser
 • Dataassimilation (EnKF, 3D/4D-VAR, hybridmetod): satellit och konventionell data
 • Pre-processing av observationer och assimilering av satellit-, radar- och markobservationer
 • Analys och assimiliering av satellit all-sky infraröd och mikrovågsradianser, CWP och AMV
 • Konsekvensstudier av kopplad ensemble-dataassimilering och prognossystem och observationer
 • Artificiell Intelligens, djup maskininlärning (AI/DL) för molnmönsterklassificering. 

Speciella kompetenser

 • Satellitdataassimilation
 • Extremväderprognos och regionala återanalyssystem
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Vetenskaplig programmering
 • Neurala nätverk och djup maskininlärning