Inderpreet Kaur

Porträtt Inderpreet Kaur.
Inderpreet Kaur

PhD, Vetenskaplig programmerare inom meteorologisk fjärranalys

Telefon: 031-310 88 96
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

 

Verksamhetsområde

Utveckling och validering av molnprodukter från meteorologiska satelliter i polär omloppsbana.

Forskningsintressen

  • Användning av maskininlärning för hämtning av atmosfäriska geofysiska parametrar från satellitdata.
  • Användning av passiva mikrovågor för att mäta vattenånga och molnis.