Patrick Samuelsson

Patrick Samuelsson

Fil. Dr.

Telefon: 011-495 8614

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Forskningsintressen

Mitt arbete är fokuserat på ytprocesser i det franska modellsystemet SURFEX vilket används av SMHI i NWP-systemet ALADIN-HIRLAM. Mitt forskningsområde är riktat främst mot processer och återkopplingar för mark/vegetation/snö/atmosfär men inkluderar också processer riktade mot hav, sjöar och städer.

Speciell kompetens

Projektledare för utveckling av ytprocesser inom den europeiska organisationen HIRLAM.