Abhishek Lodh

Abhishek Lodh
Abhishek Lodh

PhD, Post Doc

Telefon: 011-495 86 81
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: abhishek_lodh 

Verksamhetsområde

Numerisk modellering av väder och klimat, kopplad land-atmosfär dataassimilering (SURFEX; HARMONIE-AROME-modelleringssystem), processer på markytan, molnmikrofysik (SPCAM med CESM-modell), C3S-återanalys. 

Forskningsintressen

  • Metoder för generering av störningar vid markytan; Utökat och Ensemble-filter (Local Ensemble Transform Kalman filter)-baserat system för assimilering av markdata för markfuktighet, yttemperatur, snötemperatur; maskininlärning för dataassimilering
  • Molnmikrofysik, superparameterisering i CESM-modelleringssystemet, aerosol – molnmodellering med AI-ML-tekniker.
  • Forskning och utveckling inom numerisk modellering av väder och klimat, dynamisk nedskalning, konsekvensanalys av markanvändning – marktäckesförändringar på monsuner, tropisk cyklon. Forskning och modellering, utveckling av avancerade metoder för riskbedömning av flera risker för att utvärdera risker för klimatförändringar. 

Speciell kompetens

  • Utökat Kalman Filter-teknikbaserat Land Data Assimilation System för generering av ytanalyser av jordfuktighet (ASCAT) för NCUM-modellen vid NCMRWF, Indien.
  • Utveckling av mjukvarufunktioner för assimilering av INSAT-3D Land Surface Temperature för det globala landdataassimileringssystemet för NCUM-modellen vid NCMRWF, Indien. 
  • Implementering av superparameteriserat molnmikrofysikschema i CESM-modellen.
  • Utveckling av klimatsårbarhetsindex över Indien med bedömning av exponering, känslighet och anpassningsförmåga i klimatskala