Projekt inom meteorologisk forskning


Den meteorologiska forskningen bedrivs inom många olika projekt, ofta med omfattande internationella samarbeten.

HIRLAM

Vi deltar i ett internationellt konsortium där vi är med och utvecklar högupplösta numeriska väderprognosmodeller (HIRLAM).

GLAMEPS

GLAMEPS är ett regionalt ensemble-system som utvecklas inom HIRLAM.

Läs mer om GLAMEPS här.

Vindkraft

Projektet ska optimera väderprognosmodellernas förmåga att beräkna nedisning och produktionsförlust hos vindkraftverk vid nedisningsförhållanden.

Modellering av nedisning och produktionsförluster för vindkraft

DNICast

För att producera el effektivt genom termisk solkraft behövs det prognoser av den direkta solinstrålningen. Mängden av instrålningen påverkas genom atmosfäriska aerosol och moln. Idag används det olika prognosmetoder med olika för- och nackdelar. I det här projektet utvecklas ett portfolio av innovativa metoder som blir kombinerad till en förbättrad prognos av solinstrålningen.

UERRA

UERRA är ett EU 7:e Ramverks projekt som skall göra återanalyser av historiska data över Europa och angränsande områden.

UERRA - osäkerheter i regionala omanalysensembler

MetCoOp

MetCoOp är ett samarbete mellan SMHI, Meteorologisk Institutt Norge och Finlands meteorologiska institut FMI. Huvudmålet är tillhandahålla och utveckla ett gemensamt operationellt väderprognossystem.

MetCoOp – ett numeriskt väderprognossystem i framkant