Projekt inom meteorologisk forskning

Den meteorologiska forskningen bedrivs inom många olika projekt, ofta med omfattande internationella samarbeten. Här presenteras ett urval av våra pågående projekt. 

Utveckling av väderprognosmodeller inom HIRLAM och MetCoOp

Vi deltar i HIRLAM, ett internationellt konsortium där vi utvecklar högupplösta numeriska väderprognosmodeller. Inom HIRLAM utvecklas GLAMEPS, ett regionalt ensemble-system.

Vi arbetar också inom MetCoOp, ett samarbete mellan SMHI, Meteorologisk Institutt Norge och Finlands meteorologiska institut FMI. Huvudmålet är tillhandahålla och utveckla ett gemensamt operationellt väderprognossystem.

MetCoOp – ett numeriskt väderprognossystem i framkant

Climate SAF

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att studera eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat. Inom SMHIs fjärranalysgrupp analyseras satellitdata från de polära satelliterna och studier görs över Arktis men även globalt.

Climate SAF

Nowcasting SAF

För automatisk analys av moln och nederbörd från satellitdata utvecklas mjukvara och algoritmer. Detta projekt ingår i ett nätverk med åtta andra så kallade Satellite Application Facilites som forskar på uppdrag av den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Nowcasting SAF

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor. Projektet resulterar i en prototyp för ett visualiseringsverktyg som ska integrera kunskap från högupplöst modellerad data med lokala meteorologiska observationer från sensorer och invånarnas upplevelser.

BRIGHT

BioDiv-Support

BioDiv-Support: Scenario-baserat beslutsstöd för policyplanering och anpassning till framtida förändringar av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

BioDiv-Support