Projekt inom meteorologisk forskning

Den meteorologiska forskningen bedrivs inom många olika projekt, ofta med omfattande internationella samarbeten. Här presenteras ett urval av våra pågående projekt. 

Listan med pågående projekt sorteras i bokstavsordning.

AeroFrame och AeroSources: Avancerade beräkningar av atmosfärisk aerosolbildning

Forskningsprojekt som fokuserar på bildning av sekundära aerosolpartiklar från gaser ger nya verktyg för beskrivning av formationsdynamiken.

BRIGHT

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme. 

Interplanetär utvärdering av stoftemissioner med hjälp av aktiv fjärranalys på jorden och Mars

Syftet med projektet är att utvärdera och förbättra matematiska modeller som kan beskriva stoftutsläpp i både luftkvalitets- och klimatmodeller med hjälp av observationer.

Klimatstudier av molnighet, strålning, vattenånga och nederbörd – EUMETSAT Climate Monitoring SAF (CM SAF)

För klimatstudier genereras, övervakas och arkiveras högkvalitativa produkter från aktuell och historisk satellitinformation. Projektet tar fram produkter för analys av molnighet och molnegenskaper, strålningsförhållanden (både vid jordytan och vid toppen av atmosfären), atmosfärisk vattenånga och nederbörd. SMHI är framförallt inblandad i analysen av molnparametrar där vi har en ledande position.

Molnanalys in i minsta pixel – Nowcasting SAF

För automatisk analys av moln och nederbörd från satellitdata utvecklas mjukvara och algoritmer. Detta projekt ingår i ett nätverk med åtta andra så kallade Satellite Application Facilites som forskar på uppdrag av den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Smittspridning inomhus vid olika ventilationsåtgärder

I ett forskningsprojekt samarbetar SMHI och Göteborg universitet för att undersöka hur ventilation i inomhusmiljö påverkar smittspridning av viruset som orsakar sjukdomen Covid-19.

Utveckling av väderprognosmodeller i internationellt samarbete

En kärna i vår verksamhet är utveckling av numeriska beräkningssystem för väderprognoser och modellen HARMONIE-AROME. Arbetet sker genom två internationella konsortier i Europa och norra Afrika. 

Vi verkar också inom MetCoOp, ett samarbete som utvecklar ett modell- och produktionssystem för ensembleprognoser (MEPS, MetCoOp Ensemble Prediction System) för norra Europa.