Projekt inom meteorologisk forskning

Den meteorologiska forskningen bedrivs inom många olika projekt, ofta med omfattande internationella samarbeten. Här presenteras ett urval av våra pågående projekt. 

Listan med pågående projekt sorteras i bokstavsordning.

AeroFrame och AeroSources: Avancerade beräkningar av atmosfärisk aerosolbildning

Forskningsprojekt som fokuserar på bildning av sekundära aerosolpartiklar från gaser ger nya verktyg för beskrivning av formationsdynamiken.

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

CARRA2 – En ny generation av Copernicus återanalys för Arktis

År 2021 släppte Copernicus klimattjänst (Climate Change Service, C3S) datasetet CARRA1, en 30-års återanalys av Arktis klimat (1991-2021). Från och med februari 2023 uppdateras CARRA månatligen med aktuella data, med en fördröjning på 2-3 månader. Nu har den andra fasen av projektet påbörjats, vilken kommer att utvidga datasetet för att täcka perioden 1983-2025.

CERISE – Forskningsprojekt för att förbättra system för återanalys och säsongsprognoser

Projektet CERISE ska förbättra kvaliteten på Copernicus klimattjänsts (C3S) system för återanalyser och säsongsprognoser.

GlobAerBiom – Åldrande av partiklar från förbränning av biomassa på global skala: Insikter från moderna satellitdata

Förbränning av biomassa har stora effekter på hälsa, klimat och samhälle globalt. Med hjälp av satellitdata ska forskare nu undersöka hur aerosoler från skogs- och jordbruksbränder sprids och åldras i atmosfären.

Green4Extremes – Grön infrastruktur för synergisk klimatanpassning till extrema väderhändelser

Projektet Green4Extremes ska göra en integrerad utvärdering av hur grön infrastruktur kan ge synergieffekter som motverkar både översvämning och värmestress i städer samtidigt som städerna blir trevligare att bo i.

Interplanetär utvärdering av stoftemissioner med hjälp av aktiv fjärranalys på jorden och Mars

Syftet med projektet är att utvärdera och förbättra matematiska modeller som kan beskriva stoftutsläpp i både luftkvalitets- och klimatmodeller med hjälp av observationer.

Klimatstudier av molnighet, strålning, vattenånga och nederbörd – EUMETSAT Climate Monitoring SAF (CM SAF)

För klimatstudier genereras, övervakas och arkiveras högkvalitativa produkter från aktuell och historisk satellitinformation. Projektet tar fram produkter för analys av molnighet och molnegenskaper, strålningsförhållanden (både vid jordytan och vid toppen av atmosfären), atmosfärisk vattenånga och nederbörd. SMHI är framförallt inblandad i analysen av molnparametrar där vi har en ledande position.

Molnanalys in i minsta pixel – Nowcasting SAF

För automatisk analys av moln och nederbörd från satellitdata utvecklas mjukvara och algoritmer. Detta projekt ingår i ett nätverk med åtta andra så kallade Satellite Application Facilites som forskar på uppdrag av den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

OWGRE – Optimerad väderrelaterad grön energiproduktion och konsumtion

När energisystemet blir mer komplext och väderberoende är väderprognoser av största vikt för att transformera energilandskapet mot utfasning av fossila bränslen. I det här projektet kombinerar vi probabilistiska numeriska väderprognoser med maskininlärningsalgoritmer för att tillhandahålla optimerat beslutsstöd för grön energiproduktion och konsumtion.