CERISE – Forskningsprojekt för att förbättra system för återanalys och säsongsprognoser

Projektet CERISE ska förbättra kvaliteten på Copernicus klimattjänsts (C3S) system för återanalyser och säsongsprognoser.

Syftet med detta fyraåriga projekt är att förbättra kvaliteten på framtida C3S klimatåteranalyser och säsongsmässiga prognosprodukter med fokus på kopplingen mellan land och atmosfär.

CERISE kommer att utveckla nya och innovativa ansatser för dataassimilering för kopplad land-atmosfär, och tekniker för initialisering av markytan för att bereda väg för nästa generationers globala och regionala återanalys och säsongsprognossystem inom Copernicus. Utvecklingen kommer att kombineras med innovativt arbete för att förbättra användningen av observationer från jordens landytor.

CERISE kommer också att visa proof-of-concept och innovativa diagnostiska verktyg för att visa genomförbarheten av att integrera de utvecklade metoderna i kärnan i Copernicus klimattjänst operativa service.

Copernicus om nya forskningsprojekt finansierade via EU:s forskningsprogram Horisont Europa

SMHIs roll i projektet

SMHI kommer att bidra till utvecklingen av Copernicus regionala reanalyssystem på flera sätt:

  • SMHI är med och leder forskningen kring designen av den kopplade dataassimileringsfunktionen för landytasatmosfär för att få ut det mesta av kommande satellitinitiativ.
  • SMHI bidrar även till implementeringen av de avancerade flerlagersmodellerna som beskriver processer i jord och snö inklusive ensemblebaserad markytedataassimilering.
  • SMHI kommer att ha en viktig roll i att validera utvecklingen och kommer att bidra med expertis inom hydrologi till design av demonstratorer.

Projektpartner

Projektet leds av ECMWF och har tolv projektpartner från Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Danmark och Portugal.

ECMWF om CERISE-projektet

Finansiering

Projektet CERISE finansieras genom det europeiska programmet Horisont Europa (grant agreement nr 101082139).

Projektwebbplats

cerise-project.eu