Klimatstudier av molnighet, strålning, vattenånga och nederbörd – EUMETSAT Climate Monitoring SAF (CM SAF)

För klimatstudier genereras, övervakas och arkiveras högkvalitativa produkter från aktuell och historisk satellitinformation. Projektet tar fram produkter för analys av molnighet och molnegenskaper, strålningsförhållanden (både vid jordytan och vid toppen av atmosfären), atmosfärisk vattenånga och nederbörd. SMHI är framförallt inblandad i analysen av molnparametrar där vi har en ledande position.

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att studera eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat. Inom SMHIs meteorologiska forskningsenhet analyseras satellitdata från både polära och geostationära satelliter inom ramen för CM SAF.  Resultaten tas fram både globalt och regionalt (till exempel över Arktis).

Vi gör klimatstatistik på moln

För följande molnprodukter beräknar CM SAF månadsmedelvärden med en horisontell upplösning på 25 km2 baserat på mätningar från de polära satelliternas AVHRR instrument och de geostationära satelliternas SEVIRI instrument:

  • Total molnmängd CFC (Cloud Fractional Cover)
  • Molnhöjd CTH (Cloud Top Height)

I tillägg till dessa grundläggande produkter finns även ytterligare molnprodukter som har mer med molnens fysikaliska egenskaper att göra:

  • Molnfas, CPH (Cloud Phase): Produkten talar om ifall molntoppen består av iskristaller eller vattendroppar.
  • Optisk tjocklek, COT (Cloud Optical Thickness): Produkten ger ett objektivt mått på hur transparent molnet är för solljus.
  • Molnvatteninnehåll, CWP (Cloud Water Path).
  • Molndroppskoncentration (Cloud Droplet Number Concentration)

Molnprodukterna används för fortlöpande klimatanalyser och för jämförelser framförallt mot simuleringar av klimatet från klimatmodeller. Data är också viktiga för kartläggning av förutsättningarna för solenergiproduktion.

Europeiskt samarbete

Det är flera länder som är inblandade i CM SAF-projektet. För projektledningen ansvarar tyska vädertjänsten (DWD) och förutom SMHI medverkar även vädertjänsterna i Nederländerna (KNMI), Finland (FMI), Schweiz (MeteoSwiss), Storbritannien (UKMO) och Belgien (RMI).  Från Frankrike deltar även forskare från det franska nationella forskningsinstitutet CNRS.