CARRA2 – En ny generation av Copernicus återanalys för Arktis

År 2021 släppte Copernicus klimattjänst (Climate Change Service, C3S) datasetet CARRA1, en 30-års återanalys av Arktis klimat (1991-2021). Från och med februari 2023 uppdateras CARRA månatligen med aktuella data, med en fördröjning på 2-3 månader. Nu har den andra fasen av projektet påbörjats, vilken kommer att utvidga datasetet för att täcka perioden 1983-2025.

Produktionen kommer att utföras vid ECMWF:s superdatorcenter i Bologna. Kontraktet inkluderar konfiguration och testning av återanalyssystemet, produktion och övervakning samt utvärdering, dokumentation och användarstöd.

Copernicus dataset CARRA - Copernicus Arctic Regional Reanalysis

SMHIs roll i projektet

SMHI kommer att bidra till utvecklingen av markmodulerna i återanalyssystemet och leda arbetet med assimilering och osäkerhetsuppskattning. SMHI kommer även att bidra till arbetet med användarvägledning och -stöd baserat på erfarenhet från arbetet med europeisk återanalys för Copernicus klimattjänst.

Projektpartner

Kontraktet leds av Norges meteorologiska institut (MET Norway). Partners är Danmarks meteorologiska institut (DMI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Danmarks och Grönlands geologiska undersökning (GEUS), Islands meteorologiska institut (IMO), Finlands meteorologiska institut (FMI) och Météo-France (MF).

Copernicus klimattjänst (Climate Change Service, C3S) implementeras av det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Norska Meteorologisk Institutt om arbetet med CARRA2

ECMWF om arbetet med CARRA2

Nyhet på smhi.se om CARRA1: Nya data för klimatet i Arktis genom det europeiska Copernicusprogrammet