Molnanalys in i minsta pixel – Nowcasting SAF

För automatisk analys av moln och nederbörd från satellitdata utvecklas mjukvara och algoritmer. Detta projekt ingår i ett nätverk med åtta andra så kallade Satellite Application Facilites som forskar på uppdrag av den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Europeiskt projekt med flera molnprodukter

Syftet med Satellite Application Facilites, SAF, är att EUMETSATs medlemsländer, bland annat Sverige, själva ska få utveckla och forska inom olika satellitmeteorologi-områden. I varje SAF-projekt samarbetar några europeiska länder som även är medlemmar i EUMETSAT.

I Nowcasting SAF-projektet ingår förutom Sverige med SMHI tre andra länders väderinstitut. Det är spanska AEMET, franska MeteoFrance och österrikiska ZAMG. Tillsammans utvecklar och underhåller vi mjukvara och algoritmer som automatiskt analyserar molnighet. 

På SMHIs meteorologiska forskningsenhet sker forskningen kring data som kommer från de polära satelliterna, det vill säga den europeiska MetOp-satelliten och NOAA-satelliterna. De produkter som tillhandahålls består av tre molnprodukter och en nederbördsprodukt:

  • Cloud Mask (CMa)
  • Cloud Type (CTy)
  • Cloud Top Temperature & Height (CTTH)
  • Precipitation Clouds (PC)

Produkterna beräknas och analyseras utifrån data som kommer från de polära satelliterna Metop och NOAA. Dessa tre instrument ombord satelliterna används:

  • Advanced Very High Resolution Radiometer, AVHRR
  • Advanced Microwave Sounding Unit-B, AMSU-B
  • Microwave Humidity Sensor, MHS

Mer om Nowcasting SAF-projektet:

SMHIs officiella NWCSAF-sida

Hur används Nowcasting-SAF:en?

På kort tidsskala, första timmarna, är satellitinformationen speciellt viktig för analys och utveckling av kraftiga oväder. Mjukvaran för analys av satellitbilder används på SMHI men även av andra väderinstitut i Europa. Satellitprodukterna har flera användningsområden vilka presenteras nedan.

MESAN - mesoskalig analys

Olika sorters väderobservationer sker varje timme dygnet runt året runt. Men var tredje timme analyseras vädret automatiskt i analysverktyget MESAN. Satellitinformation från både de polära och geostationära satelliterna bidrar med hur analysen av moln ska tolkas i MESAN tillsammans med markobservationer. Från Nowcasting-SAF:en används Cloud Type, molnklassning, samt CTTH, molntoppstemperatur och höjd.

BizMet

BizMet är SMHIs vädersajt för professionella användare inom handel, lantbruk och industri. Dessa användare erbjuds satellit- och radarinformation. Förutom "vanliga" RGB-bilder har ett par satellitprodukter från Nowcasting SAF:en specialanpassats utefter kundens behov. Båda produkterna använder sig av molnklassningen Cloud Type och infraröda kanalen 10.8 micrometer.

Prognosmeteorologer

Dagligen använder SMHIs och Försvarsmaktens prognosmeteorologer molnklassning Cloud Type och molntoppstemperatur och höjd, CTTH. Speciellt nattetid då inga satellitbilder med de visuella kanalerna är tillgängliga kan molnklassningen vara extra värdefull som komplement. Det finns tillfällen med svårtolkade vädersituationer, till exempel låga moln och dimma, där molnklassningen hjälper meteorologen att tolka väderläget.

Andra SAF:ar

Inom SAF-nätverket finns det andra SAF:ar som behöver delar från vårt projekt till sina projekt. Närmast samarbete sker med Climate Monitoring SAF:en som även hjälper till med utveckling av mjukvara och algoritmer, främst över Arktis. 

Klimatstudier om moln, strålning och atmosfärisk vattenånga - Climate Monitoring SAF

Land SAF och Ocean & Sea Ice SAF behöver våra produkter i sina projekt.