Molnanalys in i minsta pixel – Nowcasting SAF

För automatisk analys av moln och nederbörd från satellitdata utvecklas mjukvara och algoritmer. Detta projekt ingår i ett nätverk med åtta andra så kallade Satellite Application Facilites som forskar på uppdrag av den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Europeiskt projekt med flera molnprodukter

Syftet med Satellite Application Facilites, SAF, är att EUMETSATSs medlemsländer, bland annat Sverige, själva ska få utveckla och forska inom olika satellitmeteorologi-områden. I varje SAF-projekt samarbetar några europeiska länder som även är medlemmar i EUMETSAT.

I Nowcasting SAF-projektet ingår förutom Sverige med SMHI fyra andra länders väderinstitut. Det är spanska AEMET, franska MeteoFrance, österrikiska GeoSphere Austria och rumänska NMA. Tillsammans utvecklar och underhåller vi mjukvara och algoritmer som automatiskt analyserar molnighet.

På SMHIs meteorologiska forskningsenhet sker forskningen kring data som kommer från de polära satelliterna, det vill säga de europeiska Metop-satelliterna och NOAA-satelliterna. De produkter som tillhandahålls består av moln- och vindprodukter från bildinstrumenten (AVHRR, VIIRS, MODIS, SLSTR, MERSI2).

Produkterna beräknas och analyseras utifrån data som kommer från de polära satelliterna Metop och NOAA. Dessa tre instrument ombord satelliterna används:

  • Advanced Very High Resolution Radiometer, AVHRR
  • Advanced Microwave Sounding Unit-B, AMSU-B
  • Microwave Humidity Sensor, MHS

Mer om Nowcasting SAF-projektet:

SMHIs officiella NWCSAF-sida

Hur används Nowcasting-SAF:en?

På kort tidsskala, första timmarna, är satellitinformationen speciellt viktig för analys och utveckling av kraftiga oväder. Mjukvaran för analys av satellitbilder används på SMHI men även av andra väderinstitut i Europa. Satellitprodukterna har flera användningsområden vilka presenteras nedan.

MESAN – mesoskalig analys

Olika sorters väderobservationer sker varje timme dygnet runt året runt. Men var tredje timme analyseras vädret automatiskt i analysverktyget MESAN. Satellitinformation från både de polära och geostationära satelliterna bidrar med hur analysen av moln ska tolkas i MESAN tillsammans med markobservationer. Från Nowcasting-SAF:en används Cloud Type, molnklassning, samt CTTH, molntoppstemperatur och höjd.

Prognosmeteorologer

Dagligen använder SMHIs och Försvarsmaktens prognosmeteorologer molnklassning Cloud Type och molntoppstemperatur och höjd, CTTH. Speciellt nattetid då inga satellitbilder med de visuella kanalerna är tillgängliga kan molnklassningen vara extra värdefull som komplement. Det finns tillfällen med svårtolkade vädersituationer, till exempel låga moln och dimma, där molnklassningen hjälper meteorologen att tolka väderläget.

Andra SAF:ar

Inom SAF-nätverket finns det andra SAF:ar som behöver delar från vårt projekt till sina projekt. Närmast samarbete sker med Climate Monitoring SAF:en som även hjälper till med utveckling av mjukvara och algoritmer. 

Klimatstudier av molnighet, strålning, vattenånga och nederbörd – EUMETSAT Climate Monitoring SAF (CM SAF)

Land SAF och Ocean & Sea Ice SAF behöver våra produkter i sina projekt.

Molnprodukter

Några exempel på molnprodukter från Nowcasting-SAF: 

Satellitbild av aktuellt väder i norra Europa 2023-04-09 vid 09:45 UTC
Aktuellt väder i norra Europa 2023-04-09 vid 09:45 UTC Foto nwcsaf.smhi.se Förstora Bild
Satellitbild som visar molnsannolikhet, med etikett som förklarar färgerna 0-100%
Molnsannolikhet. Förstora Bild
Satellitbild med färger som visar molntyp
Molntyp. Förstora Bild
Satellitbild som visar molntopsstemperatur och höjd, med etikett som beskriver vad färgerna betyde.
Molntoppstemperatur och höjd. Förstora Bild
Satellit bild som visar molnfas, med etikett som visar vad färgerna betyder.
Molnfas. Förstora Bild