Michael Kahnert

Michael Kahnert

Luftmiljöforskare, adjungerad professor

Telefon: 011-495 80 13
E-post: Fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Utveckling av direkta och inversa aerosoloptikmodeller för att utvärdera aerosoltransportmodeller med hjälp av fjärranalysmätningar. Metodutveckling för assimilering av satellitobservationer för kemisk transportmodellering och luftkvalitetsprognoser.

Forskningsintressen

 • Aerosoloptik och strålningstransport
 • Dataassimilering och invers modellering
 • Klimatpåverkan av aerosoler

Speciell kompetens

Adjungerad professor på Chalmers. Redaktör för Scientific Reports och Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer; tidigare redaktör för Applied Optics. Projektledare/Arbetspaketledare för ~10 projekt. Granskare för Tyska forskningsrådet (DFG). Opponent/examinator i disputationer/docentföreläsningar. Ledamot i priskommittén för Eleviers van de Hulst Light Scattering Award for Landmark Lifetime Achievements.

Publikationer

Senaste publikationer av Michael Kahnert

 1. Kahnert,Michael
  Optical Characterization of Marine Aerosols Using a Morphologically Realistic Model With Varying Water Content
  2024
  In: Geophysical Research Letters, Vol. 51, no 5
  DOI: 10.1029/2023GL107541
 2. Kahnert,Michael
  Optical properties of marine aerosol
  2023
  In: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 295
  DOI: 10.1016/j.jqsrt.2022.108408
 3. Thomas,Manu
  Marine aerosol properties over the Southern Ocean in relation to the wintertime meteorological conditions
  2022
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 22, no 1, 119-137 p.
  DOI: 10.5194/acp-22-119-2022