Metodija (Meto) Shapkalijevski

Fil.Dr., forskare

epost: fornamn.efternamn@smhi.se

ORCID ID: Metodija Shapkalijevski

Verksamhetsområden

Teoretisk och numerisk meteorologi, utveckling av numeriska väderprognossystem med fokus på processer i det atmosfäriska gränsskiktet och utbytet mellan markytan och atmosfären

Forskningsintressen

  • Turbulens, moln och kemi i det atmosfära gränsskiktet
  • Utbytesprocesser mellan mark, vegetation och atmosfär
  • Transportinteraktioner i genom multiskaliga atmosfäriska processer (från meso- till mikroskala)

Specialkompetens

  • Användning av modeller av olika typer: konceptuella modeller, eddy-simuleringar, numeriska vädermodeller
  • analys av meteorologiska data från punkt- och fjärrananalysinstrument
  • utveckla datadrivna stokastiska parametriseringar