Jorge H. Amorim

Foto Jorge Amorim

PhD, luftmiljöforskare
Enhetschef Meteorologisk forskning 

Telefon: 011-495 8641
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Modellering av flödes- och transportprocesser i städer, från mikro till den urbana skalan. Forskningen syftar till att bidra med högupplösta klimat- och luftkvalitetsdata för bedömningen av effekterna av värme och luftföroreningar på stadsbefolkningens välbefinnande och hälsa.

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet i städer och människors exponering
 • Urbant klimat och människors komfort
 • Urban grön infrastruktur.

Speciell kompetens

Utveckling och utvärdering av numeriska modeller på lokal skalan som beskriver flödes- och transportmekanismer i urbana områden. Organisation och deltagande i mätkampanjer. Projektkoordinering i Sverige och Brasilien.

Publikationer

Senaste publikationer av Jorge Amorim

 1. Gidhagen,Lars
  An integrated assessment of the impacts of PM2.5 and black carbon particles on the air quality of a large Brazilian city
  2021
  In: Air quality, atmosphere and health
  DOI: 10.1007/s11869-021-01033-7
 2. Amorim,Jorge Humberto
  Regulating and Cultural Ecosystem Services of Urban Green Infrastructure in the Nordic Countries
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 3
  DOI: 10.3390/ijerph18031219
 3. Amorim,Jorge Humberto
  High resolution simulation of Stockholm's air temperature and its interactions with urban development
  2020
  In: Urban Climate, Vol. 32
  DOI: 10.1016/j.uclim.2020.100632