Jorge H. Amorim

Foto Jorge Amorim

PhD, luftmiljöforskare
Enhetschef Meteorologisk forskning 

Telefon: 011-495 8641
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Modellering av flödes- och transportprocesser i städer, från mikro till den urbana skalan. Forskningen syftar till att bidra med högupplösta klimat- och luftkvalitetsdata för bedömningen av effekterna av värme och luftföroreningar på stadsbefolkningens välbefinnande och hälsa.

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet i städer och människors exponering
 • Urbant klimat och människors komfort
 • Urban grön infrastruktur.

Speciell kompetens

Utveckling och utvärdering av numeriska modeller på lokal skalan som beskriver flödes- och transportmekanismer i urbana områden. Organisation och deltagande i mätkampanjer. Projektkoordinering i Sverige och Brasilien.

Publikationer

Senaste publikationer av Jorge Amorim

 1. Wang,Fuxing
  Assessing the impacts of physiography refinement on Stockholm summer urban temperature simulated with an offline land surface model
  2023
  In: Urban Climate, Vol. 49
  DOI: 10.1016/j.uclim.2023.101531
 2. Gidhagen,Lars
  An integrated assessment of the impacts of PM2.5 and black carbon particles on the air quality of a large Brazilian city
  2021
  In: Air quality, atmosphere and health
  DOI: 10.1007/s11869-021-01033-7
 3. Amorim,Jorge Humberto
  Regulating and Cultural Ecosystem Services of Urban Green Infrastructure in the Nordic Countries
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 3
  DOI: 10.3390/ijerph18031219