Robert Bergström

Robert Bergström photo

Luftmiljöforskare, Fil. Dr

Telefon: 011-495 83 56
E-post: förnamn.eftenamn@smhi.se
Researcher-ID: D-6249-2014

Verksamhetsområde

Utveckling av kemi- och transportmodeller för atmosfären. Modellering av transport, kemi och deponering av luftföroreningar i Europa och Sverige. Forskning om partiklar från olika källor – speciellt kolinnehållande partiklar från småskalig förbränning och andra antropogena och biogena utsläpp.

Forskningsintressen

 • Atmosfärkemi och deposition av luftföroreningar
 • Kolinnehållande partiklar – organisk aerosol och sot
 • Utsläpp av partiklar och gaser från antropogena och naturliga källor

Speciell kompetens

Utveckling, tillämpning och utvärdering av kemiska transportmodeller. Mångårig erfarenhet av utveckling av MATCH-modellen och EMEP MSC-W-modellen. Kvantkemist.

Publikationer

Senaste publikationer av Robert Bergström

 1. Olenius,Tinja
  Reducing chemical complexity in representation of new-particle formation
  2023
  In: Environmental Science
  DOI: 10.1039/d2ea00174h
 2. Bergström,Robert
  Update and comparison of atmospheric chemistry mechanisms for the EMEP MSC-W model system
  2022
 3. Bergström,Robert
  How should condensables be included in PM emission inventories reported to EMEP/CLRTAP?
  2020
  In: EMEP, no 4, 1-72 p.
  DOI: