Magnus Lindskog

Magnus Lindskog

Fil.Dr.

Telefon: 011-495 8603

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Jag arbetar med olika aspekter av data-assimilering för numeriska väderprognoser. Min forskning täcker utveckling av algoritmer, hantering av bakgrundsfelsstatistik och observationshantering, främst för atmosfären, men även för marken.

Jag är involverad i en rad nationella och internationella forskningsprojekt. Min forskning bidrar även till vidareutveckling av ett för vädertjänsterna i Sverige, Norge, Finland och Estland gemensamt operationellt väderprognossystem. Detta nyttjas över ett nordeuropeiskt område.

De metodikförbättringar jag arbetar med är 4-dimensionell variationell data-assimilering för atmosfärsdelen av det prognossystem som appliceras på SMHI och som har en modellupplösning på kilometerskalan. Vidare har jag studerat hur man kan applicera Kalman-filterbaserade data-assimileringsmetodiker för att beskriva starttillståndet för markdelen av prognossystemet.

Arbetet med observationshantering är fokuserat på observationstyper som anses viktiga för data-assimilering på kilometerskalan, såsom fuktighetsinformation från det globala navigeringssystemet baserat på satellitinformation (GNSS), satellitbaserade mätningar av fuktighet, temperatur och vind (med instrument såsom MHS, MWHS-2, ATOVS, IASI och AEOLUS) och vind- och temperaturinformation från flygledningssystem (MODE-S).

Forskningsintressen

Modellering för numeriska väderprognoser, data-assimilering, observationshantering.

Speciell kompetens

Data-assimilering för numeriska väderprognoser.

Publikationer

Senaste publikationerna från Magnus Lindskog

 1. Hagelin,Susanna
  Evaluating the use of Aeolus satellite observations in the regional numerical weather prediction (NWP) model Harmonie-Arome
  2021
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 14, no 8, 5925-5938 p.
  DOI: 10.5194/amt-14-5925-2021
 2. Belova,Evgenia
  Validation of Aeolus winds using ground-based radars in Antarctica and in northern Sweden
  2021
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 14, no 8, 5415-5428 p.
  DOI: 10.5194/amt-14-5415-2021
 3. Lindskog,Magnus
  Use of Microwave Radiances from Metop-C and Fengyun-3 C/D Satellites for a Northern European Limited-area Data Assimilation System
  2021
  In: Advances in Atmospheric Sciences
  DOI: 10.1007/s00376-021-0326-5