Åke Johansson

Fil. Dr.

Telefon: 011-495 8453

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Forskning och utvecklingsarbete inriktade på att förbättra och förfina metodiken för att framställa ensembleprognoser vilket bland annat innefattar

  • Metodik för att konstruera lika sannolika ensemble-medlemmar. Detta arbete är intimt knutet till området data-assimilation.
  • Metodik för en mer korrekt uppskattning av ensemble-systemets spridning.
  • Metodik för en mer realistisk och förfinad verifiering av ensemble-systemets kvalitet.
  • Metodik för att verifiering baserat på observationer respektive analyser skall ge samma resultat.

Arbetet sker inom det internationella HIRLAM-ALADIN samarbetet för Limited Area Modeller.

Följer forskningsutvecklingen – och den praktiska tillämpningen - inom Säsongsprognoser – speciellt prediktabiliteten av NAO (North Atlantic Oscillation) och ENSO (El Niño-Southern Oscillation).

Forskningsintressen och Speciell kompetens

  • Dynamisk meteorologi med dess praktiska tillämpning inom korta och medellånga numeriska väderprognoser (NWP).
  • Prediktabilitet, icke-linjära dynamiska system och kaosteori.
  • Lågfrekventa fenomen såsom NAO och ENSO och dessa betydelse för säsongsprognoser.
  • Empiriska och statistiska metoder inom meteorologi och klimatologi.