Åke Johansson

Fil. Dr.

Telefon: 011-495 8453

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Forskning och utvecklingsarbete inriktade på att förbättra och förfina metodiken för att framställa ensembleprognoser vilket bland annat innefattar

 • Metodik för att konstruera lika sannolika ensemble-medlemmar. Detta arbete är intimt knutet till området data-assimilation.
 • Metodik för en mer korrekt uppskattning av ensemble-systemets spridning.
 • Metodik för en mer realistisk och förfinad verifiering av ensemble-systemets kvalitet.
 • Metodik för att verifiering baserat på observationer respektive analyser skall ge samma resultat.

Arbetet sker inom det internationella HIRLAM-ALADIN samarbetet för Limited Area Modeller.

Följer forskningsutvecklingen – och den praktiska tillämpningen - inom Säsongsprognoser – speciellt prediktabiliteten av NAO (North Atlantic Oscillation) och ENSO (El Niño-Southern Oscillation).

Forskningsintressen och speciell kompetens

 • Dynamisk meteorologi med dess praktiska tillämpning inom korta och medellånga numeriska väderprognoser (NWP).
 • Prediktabilitet, icke-linjära dynamiska system och kaosteori.
 • Lågfrekventa fenomen såsom NAO och ENSO och dessa betydelse för säsongsprognoser.
 • Empiriska och statistiska metoder inom meteorologi och klimatologi.

Publikationer

Senaste publikationerna från Åke Johansson

 1. Bojarova,Jelena
  The ETKF rescaling scheme in HIRLAM
  2011
  In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, Vol. 63, no 3, 385-401 p.
  DOI: 10.1111/j.1600-0870.2011.00513.x
 2. Van den Dool,H. M.
  Seasonal-to-decadal predictability and prediction of North American climate - The Atlantic influence
  2006
  In: Journal of Climate, Vol. 19, no 23, 6005-6024 p.
  DOI: 10.1175/JCLI3942.1
 3. van den Dool,H M
  Empirical orthogonal teleconnections
  2000
  In: Journal of Climate, Vol. 13, no 8, 1421-1435 p.
  DOI: 10.1175/1520-0442(2000)013<1421:EOT>2.0.CO;2