Manu Thomas

Foto Manu Thomas

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon: 011-495 8563
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Modellering av interaktioner mellan aerosol, moln och klimat på olika rumsliga skalor och förbättrad  uppskattningar av strålningsdrivningen genom en bättre representation av processerna. Analys av den interkontinentala transporten av kemiska ämnen, både naturliga och antropogena, med hjälp av satellitdata.

Forskningsintressen

 • Interaktoner mellan aerosoler moln och klimat interaktioner dess effekter på  strålningsdrivningen.
 • Långväga transport av föroreningar och meteorologins roll i dessa
 • Aerosoler från explosiva vulkanutbrott; deras kemiska omvandlingar, långväga transport och klimatpåverkan.
 • Satellitanalys av optiska egenskaper hos olika aerosoler.

Speciell kompetens

Global- och regionalskalig modellering, interaktioner mellan aerosol-moln och aerosol-strålning, satellitbaserad övervakning av luftföroreningar och deras koppling till meteorologi på höga latituder, inklusive Arktis.

Publikationer

Senaste publikationer av Manu Thomas

 1. Whaley,Cynthia H.
  Arctic tropospheric ozone
  2023
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 23, no 1, 637-661 p.
  DOI: 10.5194/acp-23-637-2023
 2. Whaley,Cynthia H.
  Model evaluation of short-lived climate forcers for the Arctic Monitoring and Assessment Programme
  2022
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 22, no 9, 5775-5828 p.
  DOI: 10.5194/acp-22-5775-2022
 3. Thomas,Manu
  Marine aerosol properties over the Southern Ocean in relation to the wintertime meteorological conditions
  2022
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 22, no 1, 119-137 p.
  DOI: 10.5194/acp-22-119-2022