Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent i meteorolgi, Dr. i tillämpad miljövetenskap, senior luftmiljöforskare.

Sveriges kontaktperson i FNs klimatpanel.

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Lagergren,Fredrik
  Kilometre-scale simulations over Fennoscandia reveal a large loss of tundra due to climate warming
  2024
  In: Biogeosciences, Vol. 21, no 5, 1093-1116 p.
  DOI: 10.5194/bg-21-1093-2024
 2. Karlsson,Per Erik
  Stem growth of Norway spruce in south Sweden in relation to soil moisture, nitrogen deposition, ozone exposure and meteorological variables
  2023
  In: Forest Ecology and Management, Vol. 549
  DOI: 10.1016/j.foreco.2023.121455
 3. Tornevi,Andreas
  Potential Health Impacts from a Wildfire Smoke Plume over Region Jämtland Härjedalen, Sweden
  2023
  In: Atmosphere, Vol. 14, no 10
  DOI: 10.3390/atmos14101491

Fler publikationer av Camilla Andersson