Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent i meteorolgi, Dr. i tillämpad miljövetenskap, senior luftmiljöforskare.

Sveriges biträdande kontaktperson i FNs klimatpanel.

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Eichler,Anja
  Consistent histories of anthropogenic western European air pollution preserved in different Alpine ice cores
  2023
  In: The Cryosphere, Vol. 17, no 5, 2119-2137 p.
  DOI: 10.5194/tc-17-2119-2023
 2. Tsyro,Svetlana
  Eurodelta multi-model simulated and observed particulate matter trends in Europe in the period of 1990-2010
  2022
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 22, no 11, 7207-7257 p.
  DOI: 10.5194/acp-22-7207-2022
 3. Fu,Joshua S.
  Improving Estimates of Sulfur, Nitrogen, and Ozone Total Deposition through Multi-Model and Measurement-Model Fusion Approaches
  2022
  In: Environmental Science and Technology, Vol. 56, no 4, 2134-2142 p.
  DOI: 10.1021/acs.est.1c05929

Fler publikationer av Camilla Andersson