Lägsta temperaturer i september

Även om det inte varit så vanligt med riktigt kalla septembernätter under de senaste årtiondena, så finns det i alla fall fram till 1980-talet en del tillfällen som kunnat tävla med de allra kallaste situationerna från första halvan av 1900-talet.

De lägsta septembertemperaturerna i Götaland

De allra lägsta septembertemperaturerna i Götaland rapporterades år 1902. Men med tanke på den osäkerhet som alltid finns kring exaktheten hos så gamla mätningar, så kan nog en temperatur på 9 minusgrader i Hagshult i Småland den 27 september 1986 anses som jämförbar.

-10,0° Axelfors (Västergötland) den 22 september 1902
Två andra stationer i Götaland rapporterade minimitemperatur mellan 9 och 9,5 minusgrader denna natt.

-10,0° Önnarp (Västergötland) den 21 september 1902
Två andra stationer i Götaland rapporterade -8,5° denna natt. Trots att värdet publicerades i månadsöversikten får man nog hysa vissa reservationer angående exaktheten hos den här observationen. Stationen Önnarp rapporterade bara minimitemperatur och medelminimitemperaturen förefaller märkbart lägre än hos andra stationer.

(-9,5° Kållerstad (Småland) den 20 september 1903)
Värdet publicerades i månadsöversikten för september 1903 men får ändå betraktas som mycket tveksamt. Det avviker med drygt 3 grader från övriga stationer.

-9,5° Ronemyr (Gotland) den 22 september 1902

-9,0° Hagshult (Småland) den 27 september 1986
Vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -8,4°. 8 minusgrader rapporterades från ytterligare fyra stationer i Götaland vid tillfället.

-9,0° Äng (Dalsland) den 27 september 1939

-9,0° Lommaryd (Småland) den 26 september 1939

-9,0° Lannaskede (Småland) den 29 september 1912

-9,0° Önnarp (Västergötland) den 22 september 1902

De lägsta septembertemperaturerna i Svealand

I Svealand fördelar sig de lägsta septembertemperaturerna på flera olika septembermånader som 1928, 1936, 1939 och 1976.

-13,0° Storsätern (Dalarna) den 29 september 1928
Från Ljusnedal i Härjedalen rapporterades -11,0° och från Transtrand -9,5° denna natt.

-12,0° Storsätern (Dalarna) den 28 september 1928
Även från Ljusnedal i Härjedalen rapporterades -12,0° samma natt.

-11,0° Grundforsen (Dalarna) den 30 september 1976
Vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -10,4°. Från Malung rapporterades samma natt -10,2°.

-11,0° Grundforsen (Dalarna) den 26 september 1939
Samma natt rapporterade Västra Malmagen i Härjedalen drygt 11 minusgrader. Men bland övriga stationer i Dalarna verkar det ha varit som kallast den följande natten den 27 september, då exempelvis Transtrand och Storsätern uppmätte 9 minusgrader.

-11,0° Grundforsen (Dalarna) den 27 september 1936
Samma natt rapporterades -10,5° från Transtrand.

Lägsta septembertemperatur vid minst två stationer samtidigt

Den 27 september 1936 rapporterade Grundforsen -11,0° och Transtrand -10,5°.

De lägsta septembertemperaturerna i Norrland

Det svenska köldrekordet för september är från år 1939, som en föraning om de kommande mycket stränga krigsvintrarna. September 1939 finns även representerad i köldstatistiken för Svealand och Götaland.
För norra Sveriges del kan september 1968 gott och väl konkurrera med temperaturer mellan 13 och 15 minusgrader vid minst sex stationer.

-15,2° Brännberg (Norrbotten) den 29 september 1939
Ursprungligen rapporterades minimitemperaturen till -16,0° och det var också detta värde som publicerades i månadsöversikten för september 1939. Vid en inspektion 1928 befanns dock minimitermometern visa 0,6° för lågt och vid en inspektion 1946 visa 1,0° för lågt. Genom interpolation har minimitemperaturen därför senare korrigerats till -15,2°. Nattavaara rapporterade -13° samma natt och från ytterligare cirka fem stationer i norra Norrland rapporterades temperaturer mellan 11 och 12 minusgrader.

Klimatstationen i Brännberg
Klimatstationen i Brännberg den 7 juli 1956. Foto SMHI Förstora Bild

-14,9° Vittangi (Lappland) den 27 september 1968
Ursprungligt rapporterat värde var -15,0°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -14,9°.

-14,9° Myrheden (Västerbotten) den 26 september 1968

-14,8° Naimakka (Lappland) den 27 september 1968
Ursprungligt rapporterat värde var -15,0°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -14,8°. Om korrektionen var berättigad kan ifrågasättas med tanke på att en ny minimitermometer hade installerats vid en inspektion endast en månad tidigare.

-14,0° Ljusnedal (Härjedalen) den 23 september 1952
Från Hede i Härjedalen rapporterades -12,0° denna natt.

-13,9° Sudok (Lappland) den 28 september 1976
Ursprungligt rapporterat värde var -13,6°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -13,9°.

-13,9 Pajala (Norrbotten) den 27 september 1968
Ursprungligt rapporterat värde var -13,7°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -13,9°.

Exempel på tidig oktoberkyla

En temperatur på omkring 19 minusgrader rapporterades från Brännberg i Norrbotten den 3 oktober 1939. Fyra dygn tidigare hade samma station noterat det gällande svenska köldrekordet för september (se ovan).