Högsta temperaturer i april

April är kanske den månad som uppvisat flest tillfällen med rekordhöga temperaturer från 1990-talet och framåt. Även om det aldrig hänt att årets högsta temperatur i Sverige inträffat redan i april, så har det inträffat för enskilda stationer. Rekordet i det avseendet hålls av Målilla som hade sin varmaste dag år 1996 redan den 23 april.
Under april kan vissa år få uppleva de första högsommardagarna, det vill säga då dagstemperaturen når 25° eller högre. Det tidigaste kända datumet för detta är den 11 april, vilket inträffade år 1906.

De högsta apriltemperaturerna i Götaland

I Götaland har ett flertal mycket höga apriltemperaturer förekommit de senaste decennierna, framför allt i april 1993, 1996 och 2000. Mycket höga temperaturer förekom även den 29-30 april 1913. Vid den tiden var dock många stationer utrustade med alltför dåligt skydd mot reflekterad solstrålning.

29,0° Genevad (Halland) den 27 april 1993

28,8° Markaryd (Småland) den 30 april 2000

28,8° Målilla (Småland) den 23 april 1996

28,6° Torup (Halland) den 30 april 2000

28,6° Rörastrand (Bohuslän) den 29 april 2000

Klimatstationen i Rörastrand
Klimatstationen i Rörastrand den 30 november 2006. Foto SMHI Förstora Bild

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

29,0° Åstafors (Västergötland) den 22 april 1914
Värdet publicerades i månadsöversikten för april 1914 men har sedermera strukits. Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen knappt 20 grader.

29,0° Åstafors (Västergötland) den 21 april 1914
Se ovan.

29,0° Hönsäter (Västergötland) den 30 april 1913
Inga avläsningar gjordes vid stationen klockan 14 och klockan 21 den 30 april varför maximitemperaturen möjligen avser den 29 april.

29,0° Härlingstorp (Västergötland) den 30 april 1913
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

29,0° Grensholmen (Östergötland) den 29 april 1913

28,9° Göteborg (Västergötland) den 24 april 1995
Värdet publicerades till en början, men vid en kontroll av automatstationen i Göteborg en vecka senare befanns strålningsskyddet vara trasigt.

28,6° Ellesbo (Bohuslän) den 30 april 1913
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

De högsta apriltemperaturerna i Svealand

För Svealands del är den 27 april 1993 tveklöst det tillfälle som svarat för de allra högsta apriltemperaturerna. Mycket höga temperaturer förekom även i april 1913 och 1914, men vid den tiden var många stationer utrustade med alltför dåligt skydd mot reflekterad solstrålning.

27,8° Risinge (Uppland) den 27 april 1993

27,6° Folkärna (Dalarna) den 27 april 1993

27,6° Örebro Aut (Närke) den 27 april 1993

27,5° Valla (Södermanland) den 27 april 1993

27,4° Films kyrkby (Uppland) den 27 april 1993

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

29,0° Färna (Västmanland) den 29 april 1913
Avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej vid stationen. Tillsammans med värdet från Bie nedan avviker observationen med mer än två grader från övriga stationer i Svealand.

28,0° Bie (Södermanland) den 29 april 1913
Värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej vid stationen. Se ovan angående rimligheten.

28,0° Färna (Västmanland) den 23 april 1914
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen. Värdet avviker med mer än två grader från övriga stationer i Svealand.

Exempel på tidig majvärme

Sonnbo i Dalarna rapporterade 29,1° den 3 maj 1990.

De högsta apriltemperaturerna i Norrland

Även i Norrland är det den 27 april 1993 som svarat för de allra flesta toppnoteringarna när det gäller apriltemperaturer.

27,1° Gävle (Gästrikland) den 27 april 1993
Klockan 14 var temperaturen inte högre än 20,7°, men klockan 17 hade den stigit till 26,5°.

26,0° Dönje (Hälsingland) den 27 april 1993

25,9° Edsbyn (Hälsingland) den 27 april 1993

25,6° Åmotsbruk (Gästrikland) den 27 april 1993

25,4° Järvsö (Hälsingland) den 27 april 1993

25,4° Delsbo (Hälsingland) den 27 april 1993

Exempel på tidig majvärme

Den 2 maj 1990 noterades 27,6° i Söderhamn och Edsbyn i Hälsingland.