Lägsta temperaturer i januari

Januari kan betraktas som den verkliga högvintermånaden. För Götalands och Svealands del är också de allra lägsta temperaturerna för hela året uppmätta i januari månad, medan det absoluta köldrekordet för Norrland är noterat i början av februari.

De lägsta januaritemperaturerna i Götaland

I Götaland har januaritemperaturer under 35 minusgrader förekommit vid två tillfällen, nämligen krigsvintrarna 1918 och 1942. Även om den allra lägsta temperaturen är från januari 1918, så får nog kalluftsutbrottet den 26 och 27 januari 1942 anses som mäktigare. Köldcentrum låg då över östra Småland och ända nere i Skåne uppmättes lokalt -34°.

-38,5° Lommaryd (Småland) den 14 januari 1918
Vid observationerna klockan 21 den 13 och klockan 08 den 14 var temperaturen -35,0°. Ytterligare minst sju stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 34 och 35,5 minusgrader.

-38,5° Lommaryd (Småland) den 13 januari 1918
Vid observationerna klockan 08 och klockan 21 var temperaturen -35,0°. Ytterligare sex stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 34 och 37 minusgrader.

-38,0° Oskarshamn (Småland) den 27 januari 1942
Vid observationen klockan 08 var temperaturen -35,0°. Ytterligare minst fem stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 36 och 37 minusgrader.

-38,0° Ogestad (Småland) den 26 januari 1942
Vid observationen klockan 08 var temperaturen -33,8°. Ytterligare tre stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 37 och 38 minusgrader.

-38,0° Lessebo (Småland) den 26 januari 1942
Troligen är dessa observationer från Lessebo journalförda på fel datum. De stämmer bättre med övriga stationer om man antar att de i stället avser 26 och 27 januari. Från Lessebo skickades bara rapporter om maximi- och minimitemperatur, det finns inga uppgifter om temperaturen vid de olika observationstillfällena.

-38,0° Lessebo (Småland) den 25 januari 1942
Se ovan.

Lägsta januaritemperatur sedan 1961

-32,7° Flahult (Småland) den 9 januari 1982
Det ursprungligt avlästa och publicerade värdet var -32,5°. Men i SMHIs databas är värdet korrigerat med hänsyn till  minimitermometerns missvisning till -32,7°.

-32,5° Hagshult (Småland) den 9 januari 1982

De lägsta januaritemperaturerna i Svealand

När det gäller kyla i Svealand, framför allt östra Svealand, står söndagsmorgonen den 24 januari 1875 oöverträffad. I till exempel Uppsala, Västerås och Örebro avlästes den dagen temperaturer som var cirka 5 grader lägre än vad som observerats vid något annat tillfälle. Situationen finns dock inte representerad bland de allra lägsta temperaturerna i Svealand på grund av det vid tillfället helt saknades stationer i norra Dalarna.

-46,0° Grundforsen (Dalarna) den 1 januari 1979
Tidigare har värdet angetts till -46,1° på grund av en korrektion av minimitemperaturen som nu är borttagen.

-46,0° Särna (Dalarna) den 3 januari 1941
Även vid observationstillfället klockan 08 var temperaturen -46,0°. Ljusnedal i Härjedalen rapporterade samma dag -41,6°, men från övriga stationer i Dalarna avviker värdet med nästan 10 grader.

-44,0° Särna (Dalarna) den 1 januari 1905
Även vid observationstillfället klockan 08 var temperaturen -44,0°. Sveg i Härjedalen rapporterade samma dag -39,5°, men från övriga stationer i Dalarna avviker värdet med nästan 9 grader.

-43,5° Grundforsen (Dalarna) den 10 januari 1987
Vid observationen klockan 07 var temperaturen -43,4°.

-43,0° Särna (Dalarna) den 8 januari 1982

-43,0° Särna (Dalarna) den 2 januari 1941

-43,0° Särna (Dalarna) den 19 januari 1892
Avläst vid observationen klockan 08. Minimitermometer fanns ej vid stationen. Sveg i Härjedalen rapporterade -41,0° samma dag.

Lägsta januaritemperaturer vid två stationer samtidigt

Den 8 januari 1982 rapporterade Särna -43,0° och Flötningen -42,8°.

De lägsta januaritemperaturerna i Norrland

Köldrekordet för januari i Norrland delas av januari 1999 och 1951. De mycket låga temperaturerna under nyårsnatten 1951 var ett lokalt fenomen, medan de mycket låga temperaturerna i januari 1999 hade mycket större geografisk utbredning. Noteringen på -49,0° i Karesuando den 27 januari 1999 är för övrigt det yngsta svenska månadsvisa köldrekordet.

-49,0° Karesuando (Lappland) den 27 januari 1999

-49,0° Vuoggatjålme (Lappland) den 1 januari 1951
Även vid observationerna klockan 04 och klockan 07 var temperaturen -49,0°. Värdet avviker rätt mycket från övriga stationer, bland vilka Tärnaby var kallast med -42,0°. Dagen innan hade dock Sorsele -45°. Enligt ett inspektionsprotokoll från juli 1952 visade minimitermometern i Vuoggatjålme 1,2° för lågt, men man visste inte när felet hade uppstått.

-48,9° Naimakka (Lappland) den 27 januari 1999
Den uppsättning koefficienter som numera används i automatstationens PT100-sensor skulle ha givit temperaturen -49,1°.

SMHIs automatstation i Naimakka
SMHIs automatstation i Naimakka. Foto SMHI. Förstora Bild

-48,9° Nedre Soppero (Lappland) den 27 januari 1999

-48,0° Karesuando (Lappland) den 28 januari 1999

-48,0° Vuoggatjålme (Lappland) den 31 januari 1956
Vid observationen klockan 19 den 30 var temperaturen -46,2°. Från ytterligare fyra stationer rapporterades denna dag temperaturer mellan 45 och 46,5 minusgrader.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-55,0° Vuonatjviken (Lappland) den 10 januari 1917
Publicerat i månadsöversikten för januari 1917 men är mycket tvivelaktigt. Ingen annan station hade lägre temperatur än 42 minusgrader under hela månaden. Vuonatjviken rapporterade bara maximi- och minimitemperatur och inga uppgifter finns om den aktuella temperaturen vid observationstillfällena. Enligt en anteckning av observatören i februari 1917 var termometrarna inte kontrollerade av Meteorologiska Centralanstalten. Ytterligare en misstänkt låg temperatur rapporterades från Vuonatjviken denna månad, nämligen -48,0° den 5 januari.
 

Observationsjournal från Vuonatjviken i januari 1917
Observationsjournal från Vuonatjviken i januari 1917. Man kan svagt skönja att vissa värden verkar överskrivna eller ändrade, inklusive värdet på -55°. Illustration SMHI Förstora Bild

-52,0° Åsele (Lappland) den 9 januari 1918
Värdet finns noterat i observationsjournalen. Men enligt en kommentar i månadsöversikten för januari 1918 framgår att värdet var avläst på en privat termometer på annat ställe i Åsele, och att termometern vid kontroll visat 10 grader för lågt. Den lägsta temperaturen vid någon annan station denna dag var -45° i Myrheden i Västerbotten. Ytterligare en sannolikt för låg temperatur rapporterades från Åsele under januari 1918, nämligen -49,0° den 17 januari.