Lägsta temperaturer i maj

Fram till mitten av 1990-talet går det att hitta tillfällen i maj månad med lokalt under 20 minusgrader i norra Sverige. Under 2000-talet har det dock ännu inte inträffat något sådant.

De lägsta majtemperaturerna i Götaland

För Götalands del är det svårt att göra någon riktigt bra översikt över köldrekorden i maj. De lägsta temperaturerna är alla av gammalt datum och dessutom rör det sig i allmänhet om noteringar vid enstaka stationer.

Men om vi släpper fixeringen vid kalendermånader är det värt att nämna de exceptionellt låga temperaturer som uppmättes på Sydsvenska höglandet natten mot den 30 april 1886. Ett flera decimeter tjockt snötäcke hade bildats några dygn tidigare och natten mot den 30 april sjönk temperaturen till -19° i Viredaholm i Småland.

-12,0° Lommaryd (Småland) den 1 maj 1917
Värdet avviker med 3,5 grader från övriga stationer, men avvikelsen kan möjligen förklaras genom ett inversionsgynnande nysnötäcke. I Lommaryd föll 5,8 mm snö den 29 april. Inga uppgifter fanns om snötäcke, men de sista dagarna i april nådde maximitemperaturen bara upp till noll grader. Den rätt närliggande stationen Eckersholm rapporterade 6 centimeter nysnö den 30 april.

(-12,0° Lannaskede (Småland) den 15 maj 1941)
Mycket tveksamt. Förutom ett värde på -10,0° i Äng i Dalsland så avviker observationen med minst 3 grader från övriga stationer. Den observerade temperaturen klockan 21 och 07 denna natt ger inte heller något som helst stöd att denna natt skulle ha varit avsevärt kallare än övriga nätter den månaden.

-11,0° Buttle (Gotland) den 5 maj 1918
Något tveksamt värde. Det avviker cirka 4 grader från övriga stationer. Men samtidigt visar en jämförelse av temperaturen klockan 21 att temperaturen i Buttle även vid den tidpunkten var 3-4 grader lägre än vid till exempel de gotländska stationerna Roma och Stora Vede.

-11,0° Höka (Östergötland) den 11 maj 1900
Önnarp i Västergötland rapporterade samma natt -10,0° och från ytterligare fem stationer i Götaland rapporterades temperaturer mellan 8 och 9,5 minusgrader. I journalen för juni 1900 har observatören i Höka noterat att minimitermometern visar lika som övriga termometrar.

-11,0° Ronemyr (Gotland) den 1 maj 1900
Något tveksamt. Från Höka i Östergötland rapporterades dock -10,0° samma natt.

-10,5° Äng (Dalsland) den 1 maj 1935
-9,5° rapporterades samma natt från Axelfors i Västergötland, Flahult i Småland och Kinnared i Halland samt från ytterligare minst fem stationer i Götaland rapporterades -9°. Samma natt rapporterades även ett sannolikt felaktigt värde på -12,8° från Motala kraftverk i Östergötland.

Lägsta majtemperaturer sedan 1961

-8,7° Hagshult (Småland) den 11 maj 1978
Ursprungligen rapporterades -8,5°, men värdet korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -8,7°. Vid observationstillfället klockan 04 var temperaturen -8,0°. Samma natt rapporterade även Spinkabo i Småland -8,5° och detta värde var av någon anledning det enda som publicerades i månadsöversikten för maj 1978.

Lägsta majtemperaturer vid minst två stationer samtidigt

Vid några tillfällen har minst två stationer i Götaland samtidigt rapporterat temperaturer på -10° eller lägre. Till exempel den 1 maj 1900 då Ronemyr på Gotland rapporterade -11,0° och Höka i Östergötland -10,0°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-11,5° Växjö (Småland) den 1 maj 1873
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1873 men sedermera korrigerat till -6,5°.

Exempel på sen aprilkyla

Exceptionellt låga temperaturer avlästes den 30 april 1886 med -19,0° i Viredaholm i Småland och -16,0° i Skeppsholmen i Västergötland.

De lägsta majtemperaturerna i Svealand

I Svealand framstår den 3-4 maj 1981 i en viss klass för sig när det gäller låga majtemperaturer.

-18,4° Flötningen (Dalarna) den 3 maj 1981
Ursprungligen rapporterades -18,3° men värdet korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -18,4°.

-16,9° Ulvsjö (Dalarna) den 4 maj 1981
Ursprungligen rapporterades -16,8° men värdet korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -16,9°.

-16,7° Flötningen (Dalarna) den 4 maj 1981
Ursprungligen rapporterades -16,6° men värdet korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -16,7°.

-16,0° Storsätern (Dalarna) den 2 maj 1917
Särna i Dalarna rapporterade -13,0° samma natt.

-15,4° Grundforsen (Dalarna) den 3 maj 1981
Ursprungligen rapporterades -15,5° men värdet korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -15,4°.

De lägsta majtemperaturerna i Norrland

I Norrland har majtemperaturer under 22 minusgrader förekommit 1944, 1971, 1981 och 1995. Den allra lägsta temperaturen uppmättes i Fjällnäs 1981, men stationen var ensam om så låga temperaturer. När det gäller geografisk omfattning är det snarast maj 1971 som tar priset med temperaturer mellan 21,5 och 23,5 minusgrader vid fyra stationer i mellersta och nordligaste Lappland.

-24,1° Fjällnäs (Härjedalen) den 3 maj 1981
Vid observationstillfället klockan 05 var temperaturen -23,2°. Ursprungligen rapporterades -24,0°, men värdet korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -24,1°. Troligen var det bara lokalt som temperaturen antog så här låga värden. Noteringen avviker 3-4 grader från övriga stationer.

-23,5° Naimakka (Lappland) den 1 maj 1971
I månadsöversikten för maj 1971 angavs värdet till -23,3° på grund av en korrektion av minimitemperaturen som utfördes på den tiden.

-23,1° Laisvall (Lappland) den 6 maj 1944
Kanske något osäkert värde. Vid en inspektion den 30 mars 1944 befanns minimitermometern visa 0,7° för lågt. En eventuell korrektion med hänsyn till spritpelarens missvisning under maj månad skulle dock bara givit en korrektion på 0,2°, varför felet kanske avhjälptes efter inspektionen. Vuoggatjålme i Lappland rapporterade -20,0° samma natt.

-22,2° Nikkaluokta (Lappland) den 1 maj 1995

-22,0° Naimakka (Lappland) den 1 maj 1995

-22,0° Karesuando (Lappland) den 1 maj 1971

-22,0° Merkenes (Lappland) den 5 maj 1944

Stationen Merkenes
Stationen i Merkenes den 3 april 1944. Foto SMHI Förstora Bild

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-22,0° Vuonatjviken (Lappland) den 1 maj 1927
Publicerat i månadsöversikten för maj 1927 men senare korrigerat till -17,0°.

Exempel på sen aprilkyla

Stenudden i Lappland rapporterade -29,3° den 26 april 1971.