Högsta temperaturer i mars

Mars är kalendermässigt den första vårmånaden med vårdagjämningen kring den 20 mars. I både Götaland och Svealand har temperaturen orkat över 20° vid en del tillfällen. Det tidigaste kända datumet för temperaturer över 20° är 18 mars, vilket inträffade år 1990.

De högsta marstemperaturerna i Götaland

För Götalands del svarar den 30 mars 1968 för de allra högsta marstemperaturerna. I övrigt har temperaturer över 20° förekommit vid minst sex tillfällen, nämligen 1945, 1973, 1990, 2002, 2012 och 2017.

22,2° Sandbäckshult (Småland) den 30 mars 1968
Stationen hade troligen utrustats med en modern spjälbur vid denna tidpunkt, men så sent som 1966 var den försedd med termometerhuv.

22,2° Oskarshamn (Småland) den 30 mars 1968
Termometerburen var monterad på en ställning av järnrör fastgjutna på en cementplatta.

22,0° Allgunnen (Småland) den 30 mars 1968

22,0° Svartingstorp (Småland) den 30 mars 1968

21,8° Västervik (Småland) den 30 mars 1968

21,8° Gunnebo (Småland) den 30 mars 1968

Exempel på tidig aprilvärme

Västervik rapporterade 23,2° den 5 april 1946.
Kalmar rapporterade 25,0° den 11 april 1906.

De högsta marstemperaturerna i Svealand

För Svealands står den 27 mars 2012 och den 26 mars 2017 i viss särklass när det gäller höga temperaturer i mars. Vid inga andra tillfällen har temperaturer över 20° rapporterats.

21,3° Säffle (Värmland) den 27 mars 2012

20,4° Arvika (Värmland) den 27 mars 2012

Automatstationen i Arvika
Automatstationen i Arvika den 14 juni 2014. Foto SMHI Förstora Bild

20,2° Uppsala (Uppland) den 26 mars 2017

20,1° Karlstad flygplats (Värmland) den 27 mars 2012

20,0° Blomskog (Värmland) den 27 mars 2012

19,9° Arvika (Värmland) den 31 mars 1990

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

20,0° Taxinge-Näsby (Södermanland)  den 22 mars 1920

20,0° Kåfö (Närke) den 31 mars 1894

Exempel på tidig aprilvärme

Höga temperaturer uppmättes i början av april 1946, till exempel 22,2° i Nyköping den 5 april.

De högsta marstemperaturerna i Norrland

I Norrland är den 27 mars 2017, den 27-29 mars 2007 och den 24 mars 1945 de tillfällen som svarat för de allra högsta temperaturerna i mars.

18,3° Gävle (Gästrikland) den 27 mars 2007

18,2° Söderhamn (Hälsingland) den 28 mars 2007

18,2° Fränsta-Emnäs (Medelpad) den 24 mars 1945
Stationen var sannolikt utrustad med fristående termometerbur. Vid ett inspektionstillfälle 1948 fanns bur på stationen, men samtidigt angavs att maximitermometern visade 0,3° för högt.

18,2° Nordvik (Ångermanland) den 24 mars 1945
Stationen var sannolikt utrustad med fristående bur. Vid en inspektion 1947 fanns bur på stationen.

18,0° Gävle (Gästrikland) den 27 mars 2017

18,0° Norrtannflo (Ångermanland) den 24 mars 1945
Värdet är journalfört på den 25 mars men avser sannolikt den 24 mars eftersom maximitermometern omställdes klockan 08 på morgonen.

17,8° Hudiksvall (Hälsingland) den 29 mars 2007
Rapporterades som en sammanslagen maximitemperatur på morgonen den 30 mars, men maximitemperaturen inträffade med säkerhet under dagen den 29.

17,8° Frösön (Jämtland) den 24 mars 1945
Inga uppgifter finns om strålningsskydd vid stationen i Frösön, men en jämförelse av maximitemperaturen för mars-oktober 1945 i Frösön respektive Östersund visar inte någon märkbar diskontinuitet.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

18,5° Hälsan (Gästrikland) den 24 mars 1894

18,3° Offer (Ångermanland) den 24 mars 1945

18,1° Bispgården (Jämtland) den 24 mars 1945
 

Exempel på tidig aprilvärme

Gävle rapporterade 19,0° den 3 april 1946.