Högsta temperaturer i augusti

För alla tre landsdelar är värmerekorden för augusti något lägre än de absoluta värmerekorden noterade i juli eller juni.
Men det är inte direkt ovanligt att årets högsta temperatur inträffar i augusti. Dessutom är de enda två tillfällena de senaste 50 åren med temperatur över 36° i Sverige från augusti månad, nämligen augusti 1992 och i synnerhet augusti 1975.

De högsta augustitemperaturerna i Götaland

I Götaland är värmeböljan i augusti 1975 oöverträffad när det gäller höga augustitemperaturer. På de flesta håll kulminerade värmen den 6-8 augusti och en kallfront bröt så småningom värmeböljan. Framför kallfronten fanns dock en kil med mycket varm luft, och vid den rätt värmeexponerade stationen Holma i sydöstra Östergötland nåddes rekordnoteringen 36,8° den 9 augusti.
Det finns några andra fall då temperaturen under enstaka dagar och inom begränsade områden nått ungefär samma höjder, till exempel den 10 augusti 1992.

36,8° Holma (Östergötland) den 9 augusti 1975
Värdet publicerades ej i månadsöversikten för augusti 1975, men är inte helt orimligt trots att det avviker med drygt två grader från övriga stationer. Vid observationen klockan 13 avlästes 35,3°, vilket stämmer väl överens med maximitemperaturen.

36,4° Holma (Östergötland) den 8 augusti 1975
Inte heller detta värde publicerades i månadsöversikten för augusti 1975, men denna observation är dock minst lika rimlig som det värde från Lessebo som publicerades som månadens högsta temperatur (se nedan). Klockan 13 den 8 augusti var temperaturen i Holma 36,1°. Stationen fick mycket goda vitsord vid inspektioner 1972 och 1977.

36,4° Lessebo (Småland) den 7 augusti 1975
Vid observationen klockan 13 var temperaturen var 32,7°.

36,2° Målilla (Småland) den 10 augusti 1992

36,2° Målilla (Småland) den 8 augusti 1975

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

37,1° Bollerup (Skåne) den 17 augusti 1947
Ett antal mycket höga temperaturer rapporterades från Bollerup vid den här tiden. Detta värde blev heller inte publicerat i SMHIs månadsöversikt för augusti 1947.

36,4° Alnarp (Skåne) den 2 augusti 1948
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1952 var stationen utrustad med en huv med plåttak som sannolikt gav för höga temperaturer. Vid det här tillfället avlästes dock temperaturer mellan 34 och 35 grader vid ytterligare ett tiotal stationer i Götaland.

De högsta augustitemperaturerna i Svealand

I Svealand gäller liksom för Götaland att den mäktiga värmeböljan i augusti 1975 är oöverträffad när det gäller varaktighet och geografisk omfattning.

36,0° Örebro-Ekeby (Närke) den 7 augusti 1975
Vid observationen klockan 13 var temperaturen 35,8°.

36,0 Sala (Västmanland) den 6 augusti 1975
I månadsöversikten för augusti 1975 publicerades endast värdet från Örebro (se ovan) som månadens högsta temperatur, men även detta värde från Sala är fullt rimligt. Vid observationen klockan 13 denna dag var temperaturen i Sala 35,6°.

35,8° Åkers styckebruk (Södermanland) den 7 augusti 1975

35,7° Folkärna (Dalarna) den 8 augusti 1975

35,7° Folkärna (Dalarna) den 6 augusti 1975

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

37,0° Fredriksberg (Dalarna) den 5 augusti 1931
Stationen var troligen utrustad med ett mycket bristfälligt strålningsskydd av plåt. Vid observationen klockan 14 avlästes 35,2° och detta värde publicerades i månadsöversikten för augusti 1931 som månadens högsta temperatur.

De högsta augustitemperaturerna i Norrland

Även i Norrland är augusti 1975 representerad i rekordtabellerna, men är inte lika dominerande som i Götaland och Svealand. Den 16 augusti 1947 uppmättes minst lika höga temperaturer, framför allt i Jämtland och Medelpad.

34,6° Fränsta-Emnäs (Medelpad) den 16 augusti 1947
Vid observationen klockan 13 var temperaturen 30,2° och vid observationen klockan 16 var den 32,4°. Enligt ett inspektionsprotokoll från 1948 visade maximitermometern 0,3° för högt.

Klimatstationen i Fränsta-Emnäs
Klimatstationen i Fränsta-Emnäs den 9 juni 1948. Foto SMHI Förstora Bild

(34,2° Skellefteå (Västerbotten) den 4 augusti 1969)
Vid inspektioner 1967 och 1969 fick stationen mycket dåliga vitsord. Värdet publicerades aldrig och det avviker ca 4 grader från övriga stationer. Det korrigerades senare till 29,2°.

34,0° Gävle (Gästrikland) den 2 augusti 1982

34,0° Ljusdal (Hälsingland) den 6 augusti 1975

33,9° Fränsta (Medelpad) den 6 augusti 1975

33,8° Ljusdal (Hälsingland) den 7 augusti 1975

33,8° Järvsö (Hälsingland) den 6 augusti 1975

33,8° Bölestrand (Jämtland) den 16 augusti  1947

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

35,0° Ånge (Medelpad) den 10 augusti 1911
Tveksamt värde. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 32,0°. Från övriga stationer avviker värdet med minst två grader. Ett flertal mycket höga temperaturer uppmättes i Norrland i augusti 1911, men huvudsakligen den 2-4 augusti.