Högsta temperaturer i september

September är en besvärlig månad när det gäller statistik över värmerekord. Många av de högsta noteringarna är mycket gamla eller osäkra på annat sätt.
I början av september är det inte alls så ovanligt med högsommartemperaturer över 25°. År 2011 skedde detta även så sent som den 29 september då Hudiksvall noterade 25,6°.

De högsta septembertemperaturerna i Götaland

För Götalands del är troligen den 1-2 september 1886 det allra varmaste tillfället. Värmecentrum låg den gången i sydöstra Götaland och åtskilliga enklare temperaturstationer rapporterade temperaturer mellan 30 och 32 grader. Tyvärr saknade dock flertalet stationer vid den här tiden tillräckligt bra skydd mot reflekterad solstrålning, varför det inte går att sätta upp någon uttömmande statistik över den här situationen.
I den gamla observationsserien från Lund finns ett mycket högt värde från september 1826, men även detta är svårbedömt.

Det högsta godkända värdet är i stället från september 1975. Den gången var de högsta temperaturerna koncentrerade till södra Götaland. Praktiskt taget lika höga temperaturer förekom i september 1947, och den gången förhållandevis sent i månaden.

(31,0° Lund (Skåne) den 3 september 1826)
Typ av strålningsskydd är okänt och även rimligheten i övrigt är svår att bedöma. Onekligen förekom dock mycket höga temperaturer dessa dagar, den 2 september 1826 rapporterade Uppsala 27,8°.

(31,0° Borås (Västergötland) den 2 september 1906)
Osäkert värde och korrigerat till 28,0° i SMHIs databas. Förutom en temperatur på 32,0° vid den huvförsedda stationen Ellesbo (se nedan) avviker värdet med minst två grader från övriga stationer. Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen 29,3° i Borås, vilket även det verkar misstänkt högt. Även typ av strålningsskydd vid stationen är något osäkert, men möjligen användes någon typ av fristående bur. Värt att notera är dock att både det danska och det brittiska septemberrekordet är från 1906.

(29,9° Teckomatorp (Skåne) den 16 september 1947)
Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp, men troligen avlästes temperaturen på en termograf som enligt ett inspektionsprotokoll från 1953 var mindre tillförlitlig.

(29,8° Staffanstorp (Skåne) den 9 september 1968)
Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp, men troligen avlästes temperaturen på en mindre tillförlitlig termograf. Värdet avviker med omkring två grader från omkringliggande stationer, men publicerades trots detta i månadsöversikten för september 1968. Senare korrigerades värdet till 27,8°, vilket stämmer bättre med timavläsningarna.

(29,3° Ölvingstorp (Småland) den 16 september 1947)
Stationen var troligen försedd med fristående bur, men enligt ett inspektionsprotokoll från 1953 var den målad blågrå. Vid huvförsedda stationer rapporterades ännu högre temperaturer denna dag, bland annat det i månadsöversikten för september 1947 publicerade värdet 30,6° i Alnarp.

29,1° Stehag (Skåne) den 1 september 1975
Ytterligare fyra stationer i Götaland rapporterade temperaturer på minst 28,5° denna dag.

29,0° Målilla (Småland) den 1 september 2019

29,0° Hemse (Gotland) den 1 september 1997
Klockan 13 var temperaturen 27,9°. Termometerburen var förankrad på ett betongfundament som möjligen medförde något för höga temperaturer.

Klimatstationen i Hemse
Klimatstationen i Hemse den 24 augusti 2004. Foto SMHI Förstora Bild

29,0° Visby flygplats (Gotland) den 17 september 1947

29,0° Karpalund (Skåne) den 16 september 1947

29,0° Lund (Skåne) den 2 september 1886
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur.

29,0° Västervik (Småland) den 1 september 1886
Vid observationen klockan 14 denna dag var temperaturen endast 24,4°. Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur. En något hög medelmaximitemperatur antyder dock att strålningsskyddet kanske inte var helt tillfredsställande.

Högsta septembertemperaturer vid två stationer samtidigt

Den 1 september 1975 rapporterade Stehag i Skåne 29,1° och Oskarshamn i Småland 28,9°.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

32,0° Bollerup (Skåne) den 16 september 1947
Visserligen stämmer den vid observationen klockan 13 avlästa temperaturen 31,9° väl överens med maximitemperaturen, och visserligen rapporterades mycket höga temperaturer denna dag, bland annat 30,6° i Alnarp som länge betraktades som svenskt septemberrekord. Men det här värdet måste ändå betraktas som mycket osäkert. Ytterligare två temperaturer över 31° rapporterades från Bollerup i september 1947 och även i augusti 1947 rapporterades några orimligt höga temperaturer.

32,0° Ellesbo (Bohuslän) den 2 september 1906
Osäkert värde. Från Borås rapporterades 31,0° samma dag (se ovan) men i övrigt avviker värdet med minst tre grader från övriga stationer. Värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

31,8° Aplerum (Småland) den 2 september 1886
Avläst vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

31,8° Borgholm (Öland) den 2 september 1886
Avläst vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

31,8° Knutstorp (Skåne) den 2 september 1886
Avläst vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

31,6° Vitseröd (Skåne) den 2 september 1886
Avläst vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

30,0° Knäred (Halland) den 16 september 1947

Exempel på sen augustivärme

Kristianstad rapporterade 32,4° den 27 augusti 1964 och Norrköping-SMHI rapporterade 32,7° den 26 augusti 2016.

De högsta septembertemperaturerna i Svealand

I september 1880 rapporterades temperaturer upp till 30° i Svealand, men observationerna kan inte godkännas på grund av bristfälligt skydd mot direkt och reflekterad solstrålning.
De högsta septembertemperaturerna i mer modern tid i Svealand härstammar från 1958 och 1968.

(29,7° Trängslet (Dalarna) den 2 september 1958)
Osäkert värde som inte heller publicerades i månadsöversikten för september 1958. Vid observationen klockan 13 var temperaturen 25,2° i Trängslet. Maximitemperaturen har senare rättats till 27,0°. Mycket höga temperaturer förekom i Svealand i september 1958 men de avlästes i allmänhet den 3 eller 4 september.

(29,5° Ulvhäll (Södermanland) den 18 september 1947)
Mycket osäkert värde. Mycket höga temperaturer förekom visserligen i Svealand i september 1947 men de avlästes i allmänhet den 17 september. Även om det skulle röra sig om en feldatering i journalen och värdet egentligen avser den 17, så avviker det ändå med minst 1,5 grader från övriga stationer. I ett inspektionsprotokoll från 1953 står att temperaturvärdena från Ulvhäll ofta var fantasiprodukter.

(29,0° Stockholm (Uppland) den 15 september 1804)
Värdet är accepterat som septemberrekord för den långa Stockholmsserien, men typ av strålningsskydd är okänt och även rimligheten i övrigt är svårbedömd. Det högsta avlästa värdet i Uppsala i september 1804 var 26,3° och i Lund 27,0°.

28,9° Kårsta (Uppland) den 7 september 1968
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1968 visade maximitermometern 0,2° för högt och buren stod aningen för nära ett växthus av korrugerad plåt. Vid observationen klockan 13 var temperaturen 27,8° i Kårsta.

28,9° Trängslet (Dalarna) den 3 september 1958
Inte heller detta värde från Trängslet publicerades i månadsöversikten för september 1958 (se ovan), men det är inte orimligt i jämförelse med övriga stationer. Från Hede i Härjedalen rapporterades exempelvis 28,0°, från Högsäter i Värmland 28,2° och från Lejen i Dalarna 28,6°, den sistnämnda stationen var dock utrustad med huv.

28,6° Åkers styckebruk (Södermanland) den 7 september 1968
Vid stationen användes en egentillverkad spjälbur som enligt inspektionsprotokoll var i behov av målning.

28,5° Uppsala flygplats (Uppland) den 6 september 1968

28,5° Högsäter (Värmland) den 4 september 1958

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd eller av annan anledning tvivelaktiga värden

30,0° Sundby (Södermanland) den 1 september 1880
Även vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen 30,0°.

30,0° Rekasta (Uppland) den 1 september 1880
Från ytterligare tre andra stationer i Svealand rapporterades temperaturer på 29° denna dag.

29,6° Stockholm (Uppland) den 6 september 1880
Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1880 men sedermera underkänt. Temperaturen klockan 14 var endast 22,2°.

De högsta septembertemperaturerna i Norrland

I Norrland fördelar sig de högsta septembertemperaturerna på ett flertal tillfällen, som exempelvis 1958, 1983, 1991, 1999 och 2019.
I norra Norrland är det sällsynt att temperaturen når över 25° i september, men både 1999 och 2023 uppmättes 26,4° i Älvsbyn i Norrbotten.

(28,1° Kramfors flygplats (Ångermanland) den 3 september 1999)
Kramfors flygplats ingick vid den här tiden inte i SMHIs ordinarie klimatnät och observationen finns därför inte lagrad i SMHIs klimatdatabas.
På begäran av SMHI-Sundsvall gjordes dock extra avläsningar vid flygplatsen denna dag. Temperaturgivaren kontrollerades senare med Assmanpsykrometer och befanns visa helt korrekt.

28,0° Gävle (Gästrikland) den 2 september 1983
Värdet avviker från övriga stationer i Norrland, men från ett par stationer i Uppland rapporterades 27,6° denna dag.

28,0° Hede (Härjedalen) den 3 september 1958
Vid observationen klockan 13 var temperaturen 27,0° i Hede. Från ytterligare drygt fem stationer i Norrland rapporterades denna dag temperaturer mellan 26 och 27 grader.

27,6° Forse (Ångermanland) den 3 september 1999

27,4° Gävle (Gästrikland) den 1 september 2019
Gävle var vid det här tillfället den enda stationen i Norrland med temperatur över 25°.

27,4° Sveg (Härjedalen) den 1 september 1991

27,3° Järvsö (Hälsingland) den 3 september 1999

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd eller av annan anledning tvivelaktiga värden

30,5° Sveg (Härjedalen) den 5 september 1924
Publicerat i månadsöversikten för september 1924 men sedermera underkänt. Mellan 1 juli och 20 september detta år satt termometerburen i Sveg vid ett sydfönster och åtskilliga felaktiga värden avlästes.

28,5° Östersund (Jämtland) den 2 september 1880
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1880 men sedermera underkänt. Klockan 14 var temperaturen bara 12,4°.

28,5° Gysinge (Gästrikland) den 1 september 1880

28,0° Gävle (Gästrikland) den 6 september 1878
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1878, men värdet har senare ändrats till 22,0°. Vid observationen klockan 14 var temperaturen endast 20,0°.

28,0° Gävle (Gästrikland) den 5 september 1878
Se ovan angående rimligheten. Vid observationen klockan 14 var temperaturen endast 23,5°.