Lägsta temperaturer i april

Under vårmånaden april kan det förekomma stora temperaturskillnader mellan natt och dag, i synnerhet om marken är snötäckt. I absoluta tal kommer dock nattemperaturerna inte ner till så låga värden som kan förekomma under vintern och den tidiga våren.
I början av april kan temperaturen sjunka under -30° i norra Sverige. Två gånger har det inträffat så sent som den 16 april, nämligen år 1992 och 2001.
En annan egenskap hos köldrekorden för april är att de ofta uppträder lokalt och fördelar sig på ett rätt stort antal olika tillfällen.

De lägsta apriltemperaturerna i Götaland

I samband med finalen på den extremt kalla krigsvintern 1942 uppmättes temperaturer ner mot 25 minusgrader vid några stationer på Sydsvenska höglandet på påskaftons morgon den 4 april. Denna situation står därmed i en viss klass för sig. Närmast kommer några tillfällen i april 1881 och 1912 med temperaturer omkring 23 minusgrader vid ett par stationer i norra Götaland.

-25,5° Flahult (Småland) den 4 april 1942
Minst sju stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 24 och 25,5 minusgrader.

-25,0° Forsnäs (Östergötland) den 4 april 1942

-25,0° Ramsjöholm (Småland) den 4 april 1942

-24,5° Tranemo (Västergötland) den 4 april 1942

-24,0° Lommaryd (Småland) den 4 april 1942
Ursprungligen rapporterades -28,0° i minimitemperatur, men värdet ändrades vid granskningen till -24,0°.

-24,0° Våthultström (Småland) den 4 april 1942

-24,0° Lannaskede (Småland) den 4 april 1942

Lägsta apriltemperatur sedan 1961

-19,0° Singeshult (Småland) den 16 april 1966

De lägsta apriltemperaturerna i Svealand

I Svealand har temperaturer under 30 minusgrader endast rapporterats i april 1942. Mycket låga temperaturer förekom även i exempelvis april 1977, 1941, 1929 och 1881. Det sistnämnda året fanns det inga stationer i de vanligtvis kallaste områdena i nordligaste Svealand. Om stationsnätet varit lika tätt som i dag är det möjligt att det svealändska köldrekordet för april hade noterats då.

-31,0° Noppikoski (Dalarna) den 3 april 1942

-31,0° Grundforsen (Dalarna) den 3 april 1942

-30,0° Särna (Dalarna) den 1 april 1941

Särna 1951
Stationen i Särna den 23 september 1951 Foto SMHI Förstora Bild

-28,1° Flötningen (Dalarna) den 10 april 1977
I månadsöversikten för april 1977 publicerades värdet -28,2° på grund av en korrektion av minimitemperaturen som nu är borttagen.

-27,2° Flötningen (Dalarna) den 4 april 1970

-27,0° Malung (Dalarna) den 9 april 1977
Vid observationstillfället klockan 04 var temperaturen -24,4°. Ursprungligen rapporterades minimitemperaturen till -26,7° men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -27,0°.

-27,0° Särna (Dalarna) den 4 april 1929

-27,0° Storsätern (Dalarna) den 4 april 1929

-27,0° Gåsborn (Värmland) den 1 april 1881
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 08. Minimitermometer fanns ej på stationen. Vid tillfället saknades stationer i nordligaste Dalarna, annars hade troligen ännu lägre temperaturer uppmätts där. Från Mora rapporterades -24,5° samma dag.

De lägsta apriltemperaturerna i Norrland

För Norrlands del är det svårt att utpeka något tillfälle i april månad som det allra kallaste. De lägsta apriltemperaturerna fördelar sig nämligen på ett flertal olika vädersituationer och ofta är de lägsta temperaturerna lokala till sin karaktär. I april 1955 och 1956 förekom dock temperaturer mellan 32 och 36 minusgrader vid flera stationer i Lappland och norra Norrbotten.

-36,5° Karesuando (Lappland) den 6 april 1916
Med tanke på det vid den här tiden mycket glesa stationsnätet i nordligaste Sverige är det svårt att bedöma rimligheten. Lannavaara i norra Lappland rapporterade -31° samma dag.

-36,1° Vuoggatjålme (Lappland) den 7 april 1956

-36,0° Naimakka (Lappland) den 2 april 1991
Vid observationstillfället klockan 05 var temperaturen -34,6°. Dessa låga temperaturer var troligen begränsade till den allra nordligaste delen av Lappland. Värdet avviker cirka 5 grader från övriga stationer.

-35,4° Naimakka (Lappland) den 9 april 1955

-35,0° Vuonatjviken (Lappland) den 1 april 1919
Värdet avviker cirka 8 grader från övriga stationer. Vid jämförelse mellan minimitemperatur och lägsta timobservation under december 1918 och januari 1919 var dock skillnaden mellan dessa högst 0,5° under 15 av 56 dygn. Dessutom hade en ny minimitermometer skickats från Meteorologiska centralanstalten den 14 november 1918.

Lägsta apriltemperaturer vid minst två stationer samtidigt

Den 9 april 1955 rapporterade Naimakka -35,4° och Nikkaluokta -34,0°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-37,5° Nattavaara (Lappland) den 3 april 1940
Värdet har tidigare betraktats som svenskt aprilrekord men är mycket tveksamt. I journalen finns en kommentar (troligen skriven av granskaren) att observationerna verkar fingerade. Värdet avviker omkring 12 grader från övriga stationer. Ursprungligen rapporterades -37,0° men en knappast motiverad korrektion med hänsyn till minimitermometerns missvisning gav värdet -37,5°.