Högsta temperaturer i december

Vintersolståndet infaller i december månad och solen står då som lägst på himlen. Men i alla tre landsdelar är värmerekorden ändå något högre för december än för januari.

De högsta decembertemperaturerna i Götaland

I Götaland är det i allmänhet decembermånaderna 2015, 1953 och 2006 som konkurrerar om att visa upp de högsta temperaturerna.
I och för sig noterades även en rekordhög decembertemperatur i Simrishamn på julafton 1977. Men den gången var det bara kortvarigt och lokalt som temperaturen nådde så höga höjder.

(14,0° Tovehult (Småland) den 2 december 1914)
Mycket osäkert värde. Mycket höga temperaturer förekom i december 1914 men huvudsakligen den 1 december, då Tovehult för övrigt rapporterade 13,0°. Exempelvis hade Västervik 12,0° den 1 december men bara 8,5° den 2. Maximitermometer fanns ej i Tovehult utan värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14.

13,7° Fårösund-Ar (Gotland) den 20 december 2015

Automatstationen i Fårösund
Automatstationen i Fårösund-Ar den 25 september 2013. Foto SMHI Förstora Bild

13,7° Simrishamn (Skåne) den 24 december 1977
Sannolikt var det bara lokalt och kortvarigt på julaftons förmiddag som temperaturen nådde detta värde. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen översteg temperaturen 10° i Simrishamn. Kristianstad rapporterade 12,9° i maximitemperatur vid det här tillfället.

13,6° Västervik (Småland) den 4 december 1953
Vid observationen klockan 19 den 4 december var temperaturen 12,6°. Enligt ett inspektionsprotokoll från 1952 var maximitermometern korrektionsfri, men vid en inspektion 1957 visade den 0,3° för högt.

13,6° Oskarshamn (Småland) den 4 december 1953
Vid observationen klockan 19 den 4 december var temperaturen 13,0°. Enligt ett inspektionsprotokoll från år 1954 visade maximitermometern 0,3° för högt.

13,4° Oskarshamn (Småland) den 5 december 1953
Denna temperatur inträffade troligen strax efter att maximitermometern ställts om klockan 19 den 4 december.

13,3° Norrköping (Östergötland) den 6 december 2006
Maximitemperaturen inträffade troligen på kvällen den 5 december men bokfördes på den 6 december.

13,3° Tovehult (Småland) den 4 december 1953
Enligt ett observationsprotokoll från 1954 visade maximitermometern 1,0° för högt, men under december 1953 var skillnaden mellan maximitemperatur och högsta timobservation högst 0,5° under endast sex av månadens dygn.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

14,9° Västervik (Småland) den 1 december 1861
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1861 men har sedermera strukits. Värdet avviker cirka 7 grader från övriga stationer.

13,8° Vänersborg (Västergötland) den 28 december 1881
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1881 men har senare underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 6,4°.

13,5° Västervik (Småland) den 3 december 1898
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1898 och i månads-översikten men värdet korrigerades senare till 10,6°, vilket var den temperatur som rådde vid observationstillfället klockan 21 den 2 december.

De högsta decembertemperaturerna i Svealand

I december 2015 noterades vid två skilda tillfällen rekordhöga decembertemperaturer för Svealand. Andra decembermånader med mycket höga temperaturer är 2006 och 1953.

(14,2° Kyrkerud (Värmland) den 3 december 1953)
Tveksamt värde. Värdet publicerades inte heller i månadsöversikten för december 1953. Den vid observationen klockan 13 avlästa temperaturen 14,0° stämmer väl överens med maxtemperaturen. Men från övriga stationer avviker värdet med drygt 1,5 grader, från närliggande Lennartsfors till och med drygt 3 grader.
Maximitemperaturen har senare rättats till 11,2° och temperaturen klockan 13 till 11,0°.
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1955 var stationen inte av högsta kvalitet, men termometrarna utan nämnvärd korrektion.

13,3° Adelsö (Uppland) den 20 december 2015

13,3° Oxelösund (Södermanland) den 6 december 2015

13,2° Stockholm/Bromma (Uppland) den 20 december 2015

13,1° Eskilstuna (Södermanland) den 20 december 2015

13,1° Örebro flygplats (Närke) den 20 december 2015

(13,1° Kyrkerud (Värmland) den 4 december 1953)
Även detta värde från Kyrkerud är tveksamt. Vid observationen klockan 13 var temperaturen 13,0°. Även från många andra stationer kom rapporter om mycket höga temperaturer denna dag. Men de högsta temperaturerna var koncentrerade till östra Svealand och från andra stationer i Värmland skiljer sig detta värde med omkring 1 grad, från närliggande Lennartsfors till och med lite drygt 2 grader.
Maximitemperaturen har senare rättats till 10,1° och temperaturen klockan 13 till 10,0°.

13,0° Södertälje (Södermanland) den 20 december 2015

13,0° Norrtälje (Uppland) den 4 december 1953

(13,0° Grängesberg (Dalarna) den 1 december 1914)
Något osäkert värde. Ett par andra stationer i Svealand rapporterade dock temperaturer på cirka 12° denna dag.  Stationen Grängesberg rapporterade bara maximi- och minimitemperatur och inga uppgifter finns om temperaturen vid de olika observationstillfällena.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

14,2° Stockholm (Uppland) den 25 december 1874
Ett teckenfel som tyvärr publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1874. Värdet korrigerades senare till -14,2°.

De högsta decembertemperaturerna i Norrland

I december 2015 sattes vid två olika tillfällen nytt norrländskt värmerekord för december. Andra år med mycket höga decembertemperaturer är 2006, 1953 och 2011.

I norra Norrland är den allra högsta decembertemperaturen 11,0° uppmätt i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 18 december 2007. Vid samma tillfälle rådde där västvindar med orkanstyrka i byarna.

12,6° Gävle (Gästrikland) den 20 december 2015

12,3° Hudiksvall (Hälsingland) den 21 december 2015
Troligen var det som varmast sent på kvällen den 20 december, men värdet har bokförts på temperaturdygnet den 21 december.

12,2° Sylarna (Jämtland) den 20 december 2016
Vid Sylarna (1030 meter över havet) rådde mycket höga temperaturer den 19-20 december 2016. I dessa höjdnivåer var temperaturen högre än i dalnivå. Sannolikt medverkade även lokala topografiska förhållanden till den höga temperaturen. Från Helags fjällstation rapporterades vid samma tillfälle en inofficiell temperatur på 14,4°.

12,1° Kuggören (Hälsingland) den 21 december 2015
Troligen var det som varmast sent på kvällen den 20 december, men värdet har bokförts på temperaturdygnet den 21 december.

12,1° Hudiksvall (Hälsingland) den 20 december 2015

12,1° Gävle (Gästrikland) den 6 december 2015

11,9° Delsbo (Hälsingland den 21 december 2015
Troligen var det som varmast sent på kvällen den 20 december, men värdet har bokförts på temperaturdygnet den 21 december.

11,9° Kuggören (Hälsingland) den 20 december 2015

11,8° Delsbo (Hälsingland) den 20 december 2015

11,8° Åmot (Gästrikland) den 20 december 2015

11,8° Åmotsbruk (Gästrikland) den 2 december 1953