Högsta temperaturer i februari

Det faktum att solen börjar nå allt högre på himlen märks på värmerekorden för februari, som i allmänhet är flera grader högre än i januari. Vissa februarimånader har det hänt att temperaturen överstigit 15°. Det tidigaste datumet för detta är den 18 februari, vilket skedde 1961.
Man kan även notera en tendens till högre rekordvärden i söder än i norr, vilket inte är lika tydligt i januari.

De högsta februaritemperaturerna i Götaland

I Götaland är de allra varmaste februaridagarna av ganska sent datum, nämligen den 25 februari 2021 och den 26 februari 2019. Temperaturer upp till 16° har förekommit ytterligare två gånger, nämligen i februari 1990 och 1961. Vid det sistnämnda tillfället skedde detta så tidigt i månaden som den 18 februari.

17,0° Kalmar flygplats (Småland) den 25 februari 2021

16,7° Karlshamn (Blekinge) den 26 februari 2019

Klimatstationen i Karlshamn
Klimatstationen i Karlshamn den 30 mars 2017. Foto SMHI Förstora Bild

16,5° Ölvingstorp (Småland) den 18 februari 1961

16,5° Västervik (Småland) den 18 februari 1961

16,4° Borås (Västergötland) den 26 februari 2019

16,3° Osby (Skåne) den 26 februari 2019

De högsta februaritemperaturerna i Svealand

Värmerekordet för februari i Svealand noterades den 28 februari 2012. De allra högsta temperaturerna vid det tillfället var dock lokalt begränsade till sydvästra Svealand. På god andra plats kommer den 28 februari 2021 med drygt 15° vid tre stationer i Närke och Värmland. Februaritemperaturer på drygt 13° i Svealand har även förekommit den 26 februari 2019, den 23-24 februari 1990 , den 28 februari 1943 och den 22 februari 1878.

15,7° Säffle (Värmland) den 28 februari 2012
Värdet avviker två grader från övriga SMHI-stationer i Svealand, men flera av Trafikverkets stationer i Värmland och Dalsland hade 14-15° detta dygn.

15,4° Säffle (Värmland) den 28 februari 2021

15,4° Örebro flygplats (Närke) den 28 februari 2021

15,2° Östmark-Åsarna (Värmland) den 28 februari 2021

14,6° Oxelösund (Södermanland) den 24 februari 1990

14,4° Örebro flygplats (Närke) den 26 februari 2019
Stationen kan vid tillfället möjligen ha varit påverkad av vegetation alltför nära mätaren.

14,0° Arvika (Värmland) den 28 februari 2021

De högsta februaritemperaturerna i Norrland

För Norrlands del är den 23-24 februari 1990 tveklöst det tillfälle som uppvisat de allra högsta februaritemperaturerna. Endast i februari 1878 har det förekommit jämförbara februaritemperaturer av någon nämnvärd omfattning.
I norra Norrland ligger de högsta februaritemperaturerna strax över 10 grader. Lövånger i Västerbotten hade 11,0° den 23 februari 1990.

14,3° Söderhamn (Hälsingland) den 23 februari 1990

13,9° Sundsvalls flygplats (Medelpad) den 23 februari 1990

13,5° Hudiksvall (Hälsingland) den 23 februari 1990

13,5° Dönje (Hälsingland) den 23 februari 1990

13,5° Gävle (Gästrikland) den 22 februari 1878
Typ av strålningsskydd vid stationen är osäkert.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

14,6° Stöde (Medelpad) den 16 februari 1934
I maximitemperatur rapporterades endast 14,5°, men vid observationen klockan 14 var temperaturen 14,6°. Värdet avviker dock åtskilligt från övriga norrländska stationer, t.ex. hade Storjungfrun 11,9° och Sidsjö 10,0°.