Högsta temperaturer i januari

I januari är de högsta uppmätta temperaturerna ungefär lika höga i alla tre landsdelar. Det finns ett betydande antal fall med temperaturer på drygt 10 plusgrader. Men sedan verkar det finnas en övre gräns kring +12° som hittills visat sig mycket svår att överskrida.

De högsta januaritemperaturerna i Götaland

I Götaland är värmerekordet för januari från den 5 januari 1973. Denna rekordtemperatur var ett lokalt fenomen, medan de mycket höga temperaturer som förekom i januari 2007 och 2020 hade en större geografisk utbredning.

12,4° Allgunnen (Småland) den 5 januari 1973
Denna temperatur nåddes troligen bara lokalt och kortvarigt i samband med att en mycket mild västvind slog igenom i marknära nivåer. Temperaturen klockan 13 var 9,2° och klockan 16 var den 9,0°. Målilla hade endast 7,8° i maximitemperatur medan Västervik rapporterade 10,4° och Sandbäckshult 10,5°. I västra Götaland förekom dock mycket höga temperaturer med upp till 11,6° i Åmål.

12,1° Oskarshamn (Småland) den 15 januari 2020

12,1° Norrköping (Östergötland) den 9 januari 2007

12,1° Gladhammar (Småland) den 9 januari 2007

Automatstationen i Gladhammar
Automatstationen i Gladhammar den 17 april 2013. Foto SMHI Förstora Bild

12,0° Gladhammar (Småland) den 15 januari 2020

12,0° Gladhammar (Småland) den 10 januari 2007
Rapporterades som nattens högsta temperatur på morgonen den 10 januari.

12,0° Ryningsnäs (Småland) den 30 januari 1898
Bara maximi- och minimitemperatur observerades vid stationen. Från Koberg i Västergötland rapporterades samma dag 11,0° och från Västervik 10,5°.

12,0° Vittinge (Östergötland) den 19 januari 1898
Bara maximi- och minimitemperatur observerades vid stationen. Samma dag rapporterades 10,0° från Gottenvik i Östergötland samt Nora och Ryningsnäs i Småland).

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

14,0° Kalmar (Småland) den 26 januari 1882
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1882 och i månadsöversikten för januari 1882, men ska troligen vara 9,0°. Högsta temperaturen vid något av dygnets fyra observationstillfällen var 8,2°. Omkringliggande stationer rapporterade cirka 9° vid det här tillfället.

13,0° Jönköping (Småland) den 8 januari 1877
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1877, men den högsta temperaturen vid något av dygnets fyra observationstillfällen var endast 5,4°. Omkringliggande stationer rapporterade cirka 5°.

12,0° Kävlinge (Skåne) den 12 januari 1911
Värdet publicerades i månadsöversikten för januari 1911, men ändrades senare till 2,0°.

Exempel på tidig februarivärme

Den 2 februari 2002 rapporterades 13,4° från Kristianstad i Skåne.

De högsta januaritemperaturerna i Svealand

Den 9-10 januari 2007 noterades de högsta januaritemperaturerna i Svealand. Praktiskt taget lika höga temperaturer har uppmätts vid några andra tillfällen i januari, till exempel år 2020, 1983, 1973 och 1882, men de var i allmänhet mer lokalt betonade.

12,1° Oxelösund (Södermanland) den 10 januari 2007
Rapporterades som nattens högsta temperatur på morgonen den 10 januari.

12,1° Oxelösund (Södermanland) den 9 januari 2007

11,7° Säffle (Värmland) den 5 januari 1973

11.6° Oxelösund (Södermanland) den 15 januari 2020

11,6° Floda (Södermanland) den 9 januari 2007

11,5° Bromma (Uppland) den 10 januari 2007

11,5° Södertälje (Södermanland) den 6 januari 1983

11,5° Alderstugan (Västmanland) den 25 januari 1882

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

13,0° Nygård (Södermanland) den 2 januari 1911
Värdet publicerades i månadsöversikten för januari 1911, men ändrades senare till 3,0°.

De högsta januaritemperaturerna i Norrland

För Norrlands del står ett mycket kraftigt mildluftsinbrott den 10-11 januari 1971 i en viss klass för sig. Då noterade sju stationer temperaturer mellan 11,5° och 12,2°.

12,2° Bredbyn (Ångermanland) den 11 januari 1971
Maximitemperaturen inträffade troligen sent på kvällen den 10 men bokfördes på den 11 januari.

12,0° Hudiksvall (Hälsingland) den 28 januari 1992

12,0° Nordmaling (Ångermanland) den 11 januari 1971

12,0° Umeå (Västerbotten) den 11 januari 1971

11,7° Sollefteå (Ångermanland) den 10 januari 1971

11,7° Bredbyn (Ångermanland) den 10 januari 1971