Lägsta temperaturer i augusti

Liksom för övriga sommarmånader är de absoluta köldrekorden för augusti av ganska gammalt datum. Men augusti har i någorlunda modern tid uppvisat några tillfällen som nästan kunnat mäta sig med de historiska rekordvärdena. Det gäller för Götalands del till exempel i augusti 1973. För Norrlands del uppmättes en mycket låg temperatur så tidigt i september som den 2 september 1987, vilken var lägre än gällande historiska köldrekord för augusti.

De lägsta augustitemperaturerna i Götaland

I Götaland rapporterades de lägsta augustitemperaturerna den 26-28 augusti 1899 med 4,0-5,5 minusgrader vid minst fem stationer. Enstaka observationer på cirka 5 minusgrader finns även från augusti 1885.
Det är värt att notera att det finns ett fall i någorlunda modern tid med utbredd svår frost i augusti. Det var den 26 augusti 1973 då temperaturen sjönk under 4 minusgrader vid flera stationer på Sydsvenska höglandet. Med tanke på den i allmänhet sämre noggrannheten hos äldre observationer, så kan nog värdena från augusti 1973 betraktas som i stort sett jämförbara med värdena från 1899.

(-6,0° Axelfors (Västergötland) den 28 augusti 1885)
Publicerat i månadsöversikten för augusti 1885, men får anses som rätt osäkert. Natten innan den 27 augusti rapporterade Kinnared i Halland -5,0°. Men från den 28 augusti finns ingen annan rapport om svår frost, bara enstaka observationer med lätt frost. En jämförelse med andra stationer ger inte något direkt stöd för hypotesen att journalen för Axelfors skulle vara feldaterad men korrekt i övrigt.

-5,5° Axelfors (Västergötland) den 26 augusti 1899
Värdet publicerades i månadsöversikten för augusti 1899, men är kanske något osäkert. Samma natt rapporterade dock de västgötska stationerna Vårgårda -2,5° och Borås -1,0°.

-5,3° Kållerstad (Småland) den 28 augusti 1899
Temperaturer mellan 4 och 5 minusgrader rapporterades från ytterligare tre stationer i Götaland denna natt.

-5,3° Kållerstad (Småland) den 27 augusti 1899
Temperaturer mellan 4 och 5 minusgrader rapporterades från ytterligare fyra stationer i Götaland denna natt.

-5,0° Axelfors (Västergötland) den 28 augusti 1899

-5,0° Axelfors (Västergötland) den 27 augusti 1899

-5,0° Kinnared (Halland) den 27 augusti 1885
Publicerat i månadsöversikten för augusti 1885 men är kanske något osäkert. Temperaturserien från Kinnared uppvisade vid den här tiden rätt dålig överensstämmelse mellan timobservationer och minimitemperatur.

Lägsta augustitemperaturer sedan 1961

-4,2° Hagshult (Småland) den 26 augusti 1973
Ursprungligen rapporterades -4,0°, men värdet korrigerades till -4,2° med hänsyn till minimitermometerns missvisning. Trots att ytterligare två stationer rapporterade -4,2° (se nedan) var det bara observationen från Hagshult som publicerades i månadsöversikten för augusti 1973.

-4,2° Spinkabo (Småland) den 26 augusti 1973
Ursprungligen rapporterades -4,1°, men värdet korrigerades till -4,2° med hänsyn till minimitermometerns missvisning. Vid en inspektion knappt två veckor senare befanns minimitermometern visa 0,4° för högt.

-4,2° Flahult (Småland) den 26 augusti 1973
Ursprungligen rapporterades -4,0°, men värdet korrigerades till -4,2° med hänsyn till minimitermometerns missvisning.

Exempel på tidig septemberkyla

-6,8° rapporterades från Hagshult i Småland den 5 september 1976.

De lägsta augustitemperaturerna i Svealand

I Svealand är de lägsta augustitemperaturerna fördelade på ett flertal tillfällen. När det gäller geografisk utbredning kan inte minst den 31 augusti 1942 framhållas.

-6,5° Storsätern (Dalarna) den 26 augusti 1919
Ljusnedal i Härjedalen rapporterade -7,0° samma natt.

-6,0° Storsätern (Dalarna) den 31 augusti 1942

-6,0° Grundforsen (Dalarna) den 31 augusti 1942

-6,0° Storsätern (Dalarna) den 28 augusti 1929
Vid samma tillfälle rapporterade Ljusnedal i Härjedalen -4,0° och Särna i Dalarna -3,0°.

-6,0° Storsätern (Dalarna) den 29 augusti 1921
Ljusnedal i Härjedalen och Särna i Dalarna rapporterade -4,0° samma natt.

-6,0° Storsätern (Dalarna) den 29 augusti 1915
Samma natt rapporterade Särna i Dalarna -2,0°.

-6,0° Storsätern (Dalarna) den 20 augusti 1914

Lägsta augustitemperatur sedan 1961

-5,0° Grundforsen (Dalarna) den 25 augusti 1973

De lägsta augustitemperaturerna i Norrland

Augusti 1959 dominerades av en lång sensommarvärme följd av en extremt kylig avslutning i nordligaste Norrland. Där hade då fyra stationer mellan 6,8 och 8,5 minusgrader.
I de södra delarna av Norrland är det snarare den 31 augusti 1942 som svarat för de allra lägsta augustitemperaturerna.

-8,5° Nikkaluokta (Lappland) den 31 augusti 1959
Värdet publicerades inte i månadsöversikten för augusti 1959 som månadens lägsta temperatur, men värdet har senare publicerats i klimattabeller och kan anses rimligt vid jämförelse med övriga stationer (se nedan).

Stationen i Nikkaluokta
Stationen i Nikkaluokta den 23 mars 1957. Foto SMHI Förstora Bild

-7,4° Naimakka (Lappland) den 31 augusti 1959
Den minimitemperatur som rapporterades i journalen var ursprungligen +7,4° men den korrigerades senare till -3,0°, vilket var den temperatur som avlästes vid observationstillfället klockan 07. Det är dock inte särskilt troligt att minimitemperaturen skulle ha inträffat så sent som klockan 07, det vill säga cirka tre timmar efter soluppgången. Det är troligare att det rör sig om ett teckenfel och att den egentliga mintemperaturen ska vara -7,4°. Detta styrks av att mintemperaturen anges till -7,4° i observationsdagboken.

-7,3° Ljusnedal (Härjedalen) den 31 augusti 1942
Ursprungligen rapporterades -7,7°, men med hänsyn till minimitermometerns missvisning korrigerades minimitemperaturen till -7,3°, vilket också var det värde som publicerades i månadsöversikten för augusti 1942.

-7,1° Kattuvuoma (Lappland) den 31 augusti 1959
Detta värde publicerades som månadens lägsta temperatur i månadsöversikten för augusti 1959, trots att det fanns två rimliga observationer med lägre temperatur (se ovan).

-7,0° Brännberg (Norrbotten) den 29 augusti 1948
Ursprungligen rapporterades -8,0°. Men minimitermometern hade vid en inspektion 1946 befunnits visa en grad för lågt, varför minimitemperaturen korrigerades till -7,0°, vilket också var det värde som publicerades i månadsöversikten för augusti 1948.

-7,0° Hede (Härjedalen) den 31 augusti 1942

-7,0° Ljusnedal (Härjedalen) den 26 augusti 1919
Enligt en anteckning i journalen var potatisblasten nedfrusen. Samma natt rapporterade Storsätern i Dalarna -6,5°. Vid en inspektion i Ljusnedal 1923 befanns dock minimitermometern visa cirka 1° för lågt.

Lägsta augustitemperatur sedan 1961

-6,8° Myrheden (Västerbotten) den 30 augusti 1972
Ursprungligen rapporterades -6,7°, men minimitemperaturen korrigerades till -6,8° med hänsyn till minimitermometerns missvisning. Ett värde på -7,0° rapporterades från Kulbäcksliden i Västerbotten den 17 augusti 1964, men denna station var inte utrustad för officiell temperaturmätning och värdet publicerades inte.

Tidigare publicerade men tvivelaktiga eller felaktiga observationer

-7,0° Brännberg (Norrbotten) den 24 augusti 1950
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1946 visade minimitermometern 1.0° för lågt och enligt ett inspektionsprotokoll från 1956 0,5° för lågt.

Exempel på tidig september kyla

-9,4° rapporterades från Naimakka i nordligaste Lappland den 2 september 1987.