Lägsta temperaturer i juni

I alla tre landsdelar är köldrekorden från något av 1900-talets första decennier. Rekordvärdena är så låga att det är tveksamt om de är möjliga att slå under nuvarande klimatförhållanden.

De lägsta junitemperaturerna i Götaland

Inre Götaland drabbades natten mot den 1 juni 1907 av mycket svår nattfrost med minimitemperaturer på 5 minusgrader eller lägre vid minst tio stationer. Ingen annan situation kommer i fråga för jämförelse.

-7,5° Eckersholm (Småland) den 1 juni 1907
En sannolikt felaktig temperatur på -9,5° rapporterades denna natt från Uddebo i Västergötland.

-7,0° Hässleby (Småland) den 1 juni 1907

-7,0° Lannaskede (Småland) den 1 juni 1907
En jämförelse med Flahults minimitemperaturer under månaden, ger en viss sannolikhet för feldatering i Lannaskedes journal. I så fall skulle både den 1 och 2 juni ha -7,0° i minimitemperatur. Men det kan även vara så att minimitemperaturen av olika skäl avlästes på oregelbundna tider under månaden.

-6,5° Flahult (Småland) den 1 juni 1907

-6,5° Önnarp (Västergötland) den 1 juni 1907

Lägsta junitemperatur sedan 1961

-3,5° Nävelsjö (Småland) den 1 juni 1965

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-6,5° Dragsnäs (Småland) den 2 juni 1928
Publicerat som månadens lägsta temperatur i månadsöversikten för juni 1928. Enligt notering i journalen byttes stationens maximi/minimitermometer den 17 september 1928 och den gamla befanns då ha visat nära 4 grader för lågt. Samma natt rapporterade dock Vimmerby i Småland och Tranemo i Västergötland -6,0°.

Exempel på sen majkyla

-6,3° rapporterades från Hagshult i Småland den 31 maj 1977.

De lägsta junitemperaturerna i Svealand

I Svealand har temperaturer mellan 7 och 8 minusgrader förekommit vid ett flertal tillfällen. Rekordvärdet -8,0° i Storsätern den 26 juni 1923 är extra anmärkningsvärt eftersom det inträffade så sent i månaden.

-8,0° Storsätern (Dalarna) den 26 juni 1923
Värdet är kanske något osäkert, speciellt med tanke på att det inträffade så sent i månaden. Värdet publicerades dock i månadsöversikten för juni 1923. Vid samma tillfälle rapporterade Särna i Dalarna -4,0° och Ljusnedal i Härjedalen -5,0°. Vid en inspektion i Storsätern i augusti 1923 fanns inget att anmärka mot termometrarna.

-7,5° Grundforsen (Dalarna) den 3 juni 1962
Från Ljusnedal i Härjedalen rapporterades samma natt -7,1°.

Svartvit lite suddig bild av stationen i Grundforsen, foto.
Klimatstationen i Grundforsen den 4 juli 1960. Foto SMHI Förstora Bild

-7,5° Grundforsen (Dalarna) den 10 juni 1958
Kanske något osäkert. Vid en inspektion 1960 befanns minimitermometern visa 0,9° för lågt och den byttes därför. Observationen publicerades heller inte i månadsöversikten för juni 1958. Ljusnedal i Härjedalen rapporterade -7,4° samma natt.

-7,5° Storsätern (Dalarna) den 8 juni 1941
Vid samma tillfälle rapporterades -7,0° från Grundforsen och Noppikoski, båda stationerna ligger i Dalarna.

-7,2° Grundforsen (Dalarna) den 4 juni 1937

Lägsta junitemperaturer vid minst två stationer samtidigt

Den 8 juni 1941 rapporterade Storsätern -7,5° samt Grundforsen och Noppikoski -7,0° (se ovan).

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-10,0° Aspberget (Värmland) juni 1887
Publicerat i månadsöversikten för juni 1887. Men några journaler från Aspberget har inte kunnat återfinnas i SMHIs arkiv så värdet har inte kunnat kontrolleras. Bland de fåtaliga stationer som vid den tiden fanns i nordvästra Svealand och sydvästra Norrland fanns ingen som kom i närheten av detta värde. Funäsdalen i Härjedalen hade exempelvis -4,5° som lägsta temperatur under månaden.

-8,0° Aspberget (Värmland) juni 1886
Publicerat i månadsöversikten för juni 1886. Men några journaler från Aspberget har inte kunnat återfinnas i SMHIs arkiv varför värdet inte har kunnat kontrolleras. Bland de fåtaliga stationer som på den tiden fanns i nordvästra Svealand och sydvästra Norrland kom ingen i närheten av detta värde. Funäsdalen i Härjedalen hade exempelvis -4,0° som lägsta temperatur under månaden.

Exempel på sen majkyla

Rörbäcksnäs i Dalarna rapporterade -8,1° den 30 maj 1975.       

De lägsta junitemperaturerna i Norrland

Natten mot den 2 juni 1907 inträffade ett mycket kraftigt temperaturfall i Riksgränsenfjällen, som resulterade i för den delen av fjällkedjan exceptionellt låga temperaturer.
I södra Norrland inträffade troligen den svåraste och mest omfattande junifrosten den 6-8 juni 1941. Till och med nere i Ådalen i Ångermanland sjönk temperaturen då lokalt till -6°.

-9,8° Gamla Vassijaure (Lappland) den 2 juni 1907
Några journaler från den naturvetenskapliga stationen Vassijaure (Gamla Vassijaure) finns inte i SMHIs arkiv, men värdet publicerades i ett bihang till Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1907 och stämmer väl överens med den samtidiga observationen i Riksgränsen. Minimitemperaturen hämtades ur termogram, som korrigerades tre gånger per dygn med hjälp av Assman-psykrometer.

Stationen var trots det dåvarande namnet belägen nära nuvarande Katterjåkk.

I observatoriets regi utfördes även mätningar på Vassitjåkko, 1 372 meter över havet. Där registrerades -12,9° samma natt (se nedan).

-9,0° Hede (Härjedalen) den 8 juni 1941
Ytterligare minst sju stationer i sydvästra Norrland och nordvästra Svealand rapporterade denna natt temperaturer mellan 7 och 8 minusgrader.

-9,0° Riksgränsen (Lappland) den 2 juni 1907
Värdet kan vid ett första påseende verka suspekt. Klockan 21 den 1 juni rapporterades -3,4° och klockan 08 den 2 juni -1,2°. Värdet styrks dock av observationerna från den naturvetenskapliga stationen i Vassijaure där en minimitemperatur på -9,8° rapporterades för detta dygn (se ovan). Enligt de timvisa noteringarna i Vassijaure inträffade ett mycket snabbt temperaturavtagande under midnattstimmarna och klockan 02 var temperaturen där -9,4°. Snötäcket i Riksgränsen var cirka 80 centimeter och möjligen fanns även ett tunt täcke av nysnö.

-8,5° Riksgränsen (Lappland) den 4 juni 1907
Svappavaara hade -7,5° och Kvikkjokk -6,5° samma natt. Dessutom styrks värdet av att observatoriet i Vassijaure rapporterade -7,3°.

-8,3° Ljusnedal (Härjedalen) den 8 juni 1941

-8,2° Ljusnedal (Härjedalen) den 6 juni 1941

-8,0° Hede (Härjedalen) den 10 juni 1955

-8,0° Sveg den 8 juni 1941

-8,0° Hede (Härjedalen) den 6 juni 1941

-8,0° Hede (Härjedalen) den 4 juni 1888
Funäsdalen i Härjedalen rapporterade -7,0° samma natt.

Lägsta junitemperatur vid högfjällsstationer

-12,9° Vassitjåkko (Lappland) den 2 juni 1907
Stationen var belägen 1 372 meter över havet och var knuten till den naturvetenskapliga stationen Vassijaure. Den 4 juni 1907 registrerades -12,0°.

I Tarfala (1144 möh) noterades -9,2° den 2 juni 2017, vilket är den lägsta temperaturen i mer modern tid vid en svensk högfjällsstation.

Lägsta junitemperatur sedan 1961

-7,6° Gisselås (Jämtland) den 1 juni 1964
Den lägsta junitemperaturen sedan 1961, bortsett från högfjällsstationer.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-10,5° Storlien (Jämtland) den 11 juni 1885
Värdet finns publicerat i månadsöversikten för juni 1885 men har sedermera underkänts. Värdet avviker åtskilligt från andra stationer, exempelvis hade Sveg bara 0.0° och Funäsdalen -2,0°. Ännu ett suspekt värde rapporterades från Storlien denna månad, nämligen -9,5° den 16 juni.

-10,2° Tärnaby (Lappland) den 8 juni 1955
Publicerat i månadsöversikten för juni 1955 men senare korrigerat till +0,4°, vilket var det värde som angavs i observationsdagboken. Ytterligare två mycket låga temperaturer rapporterades från Tärnaby denna månad, nämligen -10,0° den 10 juni och -9,3° den 19, men inte heller dessa noteringar får något stöd i observationsdagboken.

-9,6° Kiruna (Lappland) den 1 juni 1935
Publicerat som månadens lägsta temperatur i månadsöversikten för juni 1935, men sedermera underkänt. Värdet avviker cirka 5 grader från övriga stationer. Ur inspektionsprotokoll framgår dessutom att minimitemperaturen avlästes från termograf.

-8,0° Sveg (Härjedalen) den 7 juni 1878
Värdet publicerades i meteorologiska iakttagelser i Sverige 1878 men är tvivelaktigt. Vid den här tiden rapporterades ett antal misstänkt låga temperaturer från Sveg.

Exempel på sen majkyla

Svappavaara i Lappland rapporterade -9,6° den 29 maj 1975.