Lägsta temperaturer i november

I november kan temperaturen i vissa fall sjunka till värden som nästan är lika låga som under vintermånaderna. Det enda tillfället med temperaturer under -40° är dock av gammalt datum, nämligen från år 1890. En gång har det inträffat att vintersäsongens lägsta temperatur inträffat redan i november. Det var i november 1922.

De lägsta novembertemperaturerna i Götaland

I Götaland är de allra lägsta novembertemperaturerna av rätt gammalt datum, nämligen från 1901 och 1884. I mer modern tid rapporterades de lägsta temperaturerna i november 1965.
Det är värt att notera att den 1 december 2010 observerades så låga temperaturer att det med rätt god marginal skulle ha inneburit nytt novemberrekord om det varit ett dygn tidigare.

-27,0° Vårgårda (Västergötland) den 16 november 1901
Vid observationstillfället klockan 08 var temperaturen -26,0°. Ytterligare fem stationer i Götaland rapporterade vid detta tillfälle temperaturer mellan 23 och 26 minusgrader.

-26,0° Önnarp (Västergötland) den 16 november 1901

-26,0° Öxnäs (Dalsland) den 29 november 1884
Vid observationstillfället klockan 08 var temperaturen -24,5°. Ytterligare fyra stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 24 och 25,5 minusgrader.

(-26,0° Klågerup (Skåne) den 24 november 1884)
Värdet är mycket osäkert. Det avviker cirka 6 grader från övriga stationer. Dessutom finns direkta motsägelser i journalföringen. Vid omställningen av minimitermometern vid observationstillfället klockan 21 den 24 november var temperaturen -25,3°, men endast -24,0° rapporterades i minimitemperatur den 25.

-25,5° Borås (Västergötland) den 29 november 1884

-25,0° Blankaström (Småland) den 23 november 1965

-25,0° Flahult (Småland) den 23 november 1965

-25,0° Axelfors (Västergötland) den 29 november 1884

-25,0° Röstånga (Skåne) den 30 november 1884

-25,0° Kinnared (Halland) den 29 november 1884
I journalen är samtliga minimitemperaturer strukna av någon anledning. Den vanliga stationstermometern visade dock ner till -24,0° detta dygn och ett flertal andra stationer rapporterade mycket låga temperaturer detta dygn (se ovan).

-25,0° Helde (Västergötland) den 30 november 1879
Något osäkert. Enligt kommentar i journalen var maximi- och minimitemperaturerna otillförlitliga.

Exempel på tidig decemberkyla

Den 1 december 2010 rapporterade Kymbo i Västergötland -29,2°.

De lägsta novembertemperaturerna i Svealand

I Svealand liksom i Norrland härstammar den allra lägsta novembertemperaturen från år 1890. Men även ett flertal andra novembermånader är representerade i rekordtabellerna, som exempelvis 1980 och 1925.

-36,0° Särna (Dalarna) den 27 november 1890
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 08. Minimitermometer saknades på stationen. Samma dag rapporterade Hede i Härjedalen -35,5° och Sveg -32,0°.

-35,6° Särna (Dalarna) den 30 november 1925
Den rapporterade minimitemperaturen var endast -35,5°, men vid observationen klockan 21 den 30 november avlästes -35.6° på stationstermometern.

-34,0° Malung (Dalarna) den 30 november 1925

-33,5° Särna den 23 november 1923

-32,7° Storbo (Dalarna) den 12 november 2002

Automatstationen i Storbo
Automatstationen i Storbo i nordligaste Dalarna den 9 juni 2014. Foto SMHI Förstora Bild

-32,0° Grundforsen (Dalarna) den 28 november 1980
Även vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -32,0°.

-32,0° Grundforsen (Dalarna) den 27 november 1980
Även vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -32,0°.

-32,0° Malung (Dalarna) den 24 november 1963

Exempel på tidig decemberkyla

Särna i Dalarna rapporterade -39,0° den 1 december 1925.

De lägsta novembertemperaturerna i Norrland

Vid endast ett tillfälle har temperaturer under 40 minusgrader uppmätts i Sverige redan i november månad. Det var den 24-26 november 1890. Närmast kommer novembermånaderna 1980 och 1955, då temperaturer strax under -39° noterades.

-43,0° Vittangi (Lappland) den 26 november 1890

-43,0° Vittangi (Lappland) den 25 november 1890

-43,0° Vittangi (Lappland) den 24 november 1890

-41,0° Karesuando (Lappland) den 24 november 1890

-40,5° Karesuando (Lappland) den 25 november 1890

-39,6° Laxbäcken (Lappland) den 28 november 1980
Ursprungligt rapporterat och publicerat värde var -39,5°, men senare korrigerades det med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -39,6°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-40,0° Sveg (Härjedalen) den 30 november 1878
Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1878 men är sannolikt felaktigt. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen var temperaturen lägre än -27,4°.